Koti Tagit Asiakastietolaki

Tagi: asiakastietolaki

Asiakastietolakiin kaavaillaan useita muutoksia: Sosiaalihuollon tietojen halutaan liikkuvan paremmin terveydenhuollossa

Parhaillaan uudistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietoja ja niiden luovutusta koskevia lakeja. Sosiaali- ja terveysministeriö on käynyt läpi lakiesitystä koskevia lausuntoja. Se muokkaa esityksen, joka...

Lehtileikkeet: Tehyläisiä valtuutettuja 93

Tehy-lehti: Tehyläisiä valtuutettuja 93 Tiedossa olevista 376 tehyläisestä ehdokkaasta läpi on mennyt 93. Varavaltuutettuna aloittaa 94 tehyläistä. - Ilahduttavan moni tehyläinen tuli valituksi. Nyt käynnistyy hyvinvointialueiden rakennustyö, missä...

Asiakastietolaki tuo useita muutoksia sosiaalipalveluiden tiedonhallintaan

1.11.2021 voimaan astunut uusi asiakastietolaki (laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä) tuo useita muutoksia sosiaalihuollon asiakastiedonhallintaan. Laki velvoittaa sosiaalihuollon palvelunantajat liittymään Kanta-palvelujen käyttäjiksi. Liittymiselle...

STM:n asetusluonnokset sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käyttöoikeuksista sekä potilasasiakirja-asetuksen muutoksista lausuntokierrokselle – infotilaisuus ensi...

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) pyytää lausuntoja asetusluonnoksesta, joka koskee sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden käyttöoikeuksia asiakastietoihin. Lisäksi samanaikaisesti pyydetään lausuntoja potilasasiakirja-asetuksen muutoksista. Lausuntokierros päättyy 27.10.2021. Lausunnot...

Uusi asiakastietolaki astuu voimaan 1.11 – sosiaalihuolto osaksi Kanta-palveluja

Uusi asiakastietolaki on hyväksytty ja astuu voimaan 1. marraskuuta. Uudella lailla kumotaan voimassa oleva laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä. Lakimuutoksen myötä sosiaalihuollon palvelunantajat...

Hallituksen esitys asiakastietolaiksi siirtyy edelleen – eduskuntaan vasta marraskuussa

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelyä koskeva laki, niin sanottu asiakastietolaki, siirtyy ainakin marraskuulle. Tavoitteena on antaa esitys eduskunnan käsiteltäväksi 19. marraskuuta täydentävän talousarvion yhteydessä. Asiakastietolakia...

Esitys asiakastietolaiksi: Kanta-arkiston sisältö laajenee sosiaalihuollon tiedoilla ja hyvinvointitiedoilla

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä valmistellaan uutta lakia, niin sanottua asiakastietolakia. Lakiesityksen perusteella valtakunnalliseen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietovarantoon eli Kanta-arkistoon tallennettaisiin terveydenhuollon potilastietojen...

Vantaa selvittää Apotin käyttövaltuuksien rajaamistarvetta – vanhentunut lainsäädäntö huolestuttaa

Vantaa aikoo selvittää Apotti-potilastietojärjestelmän käyttövaltuuksien rajaamistarvetta sekä rajaamisen vaikutuksia asiakas- ja potilasturvallisuuteen. Vantaa lähetti 2. syyskuuta tietosuojavaltuutetulle vastineen liittyen Apotti-järjestelmään. Vastineessa kerrotaan, että Apotti-järjestelmästä tehdyssä...