Koti Tagit AVI

Tagi: AVI

HALI ry kanteli oikeuskanslerille tehostetun palveluasumisen lupaharkinnasta: Yksityisille palveluntuottajille asetetaan ehtoja, jotka perustuvat lakia...

Hyvinvointiala HALI ry on jättänyt oikeuskanslerille kantelun yksityisten ja julkisten vanhuspalvelutoimijoiden eriarvoisesta kohtelusta. Avit ja Valvira asettavat yksityisille hoivakodeille lupaehtoja, joita laki ei edellytä...

Valtioneuvosto nimitti AVI-johtajat

Valtioneuvosto nimitti 12. joulukuuta aluehallintovirastojen ylijohtajat torstaina 12. joulukuuta viisivuotisiin määräaikaisiin virkoihin. Virkojen työsuhde alkaa vuodenvaihteesta. Manner-Suomessa on kuusi aluehallintovirastoa, joista vain yhden viraston johtaja...

Sastamalassa Pihlajalinnan hoivayksikön toiminta keskeytettiin osittain avin päätöksestä

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on keskeyttänyt 8. marraskuuta alkaen Sastamalassa toimivan Pihlajalinna Oyj:n hoivakoti Ikipihlaja Annen toiminnan osittain, sillä avi katsoo hoivakodin asiakas- ja...

Avi: Hoitotakuu toteutuu yhä paremmin erikoissairaanhoidossa – perustasolla runsaasti kuntakohtaista vaihtelua

Aluehallintoviraastot tiedottavat, että erikoissairanahoidossa hoitotakuu toteutuu entistä paremmin. Erikoissairaanhoidon valvonnassa havaitut ongelmat liittyvät usein tiettyyn erikoisalaan, kuten silmäsairauksiin, ja niiden taustalla on esimerkiksi haasteet...

Avi ottaa kantaa Rovaniemen terveyskeskuksen toimintaan: Asiakkaita ohjattu hakeutumaan yksityiselle

Lapin aluehallintovirasto ottaa kantaa Rovaniemen perusterveydenhuollosta elokuussa 2018 aville kohdennetun kantelun perusteella. Kantelun mukaan ajanvarauksesta on kerrottu, että terveyskeskuksen lääkärille ei ole saatavilla vapaita...

Valviran tarkastukset: Vanhustenhuollossa henkilökuntaa liian vähän, hygieniassa puutteita

Alkuvuoden aikana on Valviran ja Aluehallintoviranomaisten tarkastuskäynneillä havaittu lukuisia puutteita vanhustenhuollon yksiköissä. Useissa toimintayksiköissä on vahaittu asiakasturvallisuuden vaarantumista aiheuttavia epäkohtia, Valvira tiedottaa.  Niukka henkilöstömäärä: hoitajat...

Itä-Suomen AVIn valvontapäätös: Laadukas ja turvallinen akuuttihoito turvattava myös kuormitustilanteissa

Itä-Suomen aluehallintovirasto kehottaa päätöksessään 6.8.2018 Kuopion yliopistollista sairaalaa (KYS) huolehtimaan siitä, että se laajan ympärivuorokautisen päivystyksen yksikkönä pystyy myös kuormitustilanteissa huolehtimaan laadukkaasta, turvallisesta ja...