Koti Tagit Digitalisaatio

Tagi: digitalisaatio

Pilvikehittämisen konkari tehtäväkiertoon Digi- ja väestötietovirastosta Valtoriin

Mira Holmroos-Kolari aloitti 1.5.2022 Valtorilla pilvipalvelujen kehittämistavoitteiden parissa. Hän johtaa pilvipalvelujen strategiaa ja varmistaa asiakastarpeisiin pohjautuvan kehittämisen. Tavoitteena on yhdessä asiakkaiden ja Valtorin vastuutahojen kanssa...

Ohjelmistoyhtiö Pinjalle 13 miljoonan euron sopimus HUSin digitalisaatiokehityksestä

Ohjelmistoyhtiö Pinja ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri ovat solmineet neljän vuoden mittaisen sopimuskokonaisuuden tiedolla johtamisen asiantuntijapalveluista. Sopimuksen arvo on noin 13 miljoonaa euroa. - Tiedolla...

Neljä miljoonaa terveysalan digi-innovaatioille osana EU:n elpymisvälinettä – Business Finlandin haku on käynnissä

Osana EU:n elpymisvälinettä (Recovery and Resilience Facility, RRF) edistetään elinkeinorakenteen uudistumista ja suomalaisten yritysten kestäviin ratkaisuihin perustuvaa kilpailuetua. Rahoitusta terveysalan innovaatioihin on jaossa neljä miljoonaa...

Terveydenhuollon viha-rakkaussuhteet

Ärsyynnyin erään digitaalisen terveyspalvelun aiheuttamista ongelmista. Vaahtosin asiasta kollegojeni lietsomana. Itse en kyseistä digipalvelua ollut käyttänyt. Mielipiteeni oli kuitenkin jo ennalta selvä; kaikki on...

Meillä ei ole varaa jättää digitalisaation mahdollisuuksia hyödyntämättä

Pieni osa kansalaisista kuluttaa suurimman osan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista. Väestön ikääntyessä palvelutarve uhkaa kasvaa entisestään. Miten voimme varmistaa sen, että kattavia ja laadukkaita...

Sosiaaliturvan digitalisaation uudistusta valmistelllaan – edessä haasteita

Sosiaaliturvauudistuksen yhteyteen perustettiin keväällä 2021 digitalisaation mahdollisuuksia kartoittava asiantuntijaryhmä. Ryhmän puheenjohtaja, tietohallintopäällikkö Markku Heinäsenaho nostaa blogissaan esille tulevaisuuden haasteita. Ryhmässä käydyn keskustelun perusteella sosiaaliturvan...

Siirtyvätkö algoritmit päästä pilveen?

”Saattaa kysyä, eikö tätä koneistoa voisi yksinkertaistaa ja eikö sitä paperimäärää, joka nykyään kaikkeen tähän kuluu, voisi käyttää hyödyllisemmällä tavalla, puhumattakaan siitä, mitä työvoimia...

Digitalisoitu hoitoprosessi, missä olet?

Terveydenhuollon digitalisoinnille on kova kysyntä, eikä ihme. Muuta vaihtoehtoa ei oikeastaan ole, jos haluamme katkaista terveydenhuollon kustannusten jatkuvan nousun ilman että terveydenhuollon taso romahtaa....

Kunnat voivat nyt hakea valtionavustusta digitalisaation kehittämiseen – hakuaika 19. syyskuuta asti

Valtioneuvosto antoi 11. heinäkuuta asetuksen kuntien digitalisaation kannustinjärjestelmästä, johon liittyvä valtionavustushaku avattiin viime viikolla. Kunnista voidaan hakea avustusta tiedolla johtamisen parantamiseen, datan hyödyntämiseen sekä näihin...

Digitaalisen tiedon hyödyntäminen kliinisessä työssä etenee Tyksissä tietoaltaiden kautta

Tyksin kliinisen tietopalvelun johtaja Arho Virkki kehittää tiimeineen tiedon hyödyntämiseen liittyviä kokeiluja, joilla pyritään parantamaan kliinisen terveydenhoidon laatua. - Kaikki liittyy digitalisaatioon, sillä myös terveydenhuollossa...

Ministeriö julkaisi Maakuntien digitalisoinnin perusteet -asiakirjan

Valtiovarainministeriö on julkaissut Maakuntien digitalisoinnin perusteet -asiakirjan. Asiakirjassa on kuvattu maakuntien digitalisoinnin periaatteet, toimijat ja niiden tavoitteelliset tehtävät 2020 sekä yhteisesti noudatettavia toimintaprosesseja ja...

Ruotsissa lanseerataan digitaalinen hoitotakuu

Tukholman lääni on päättänyt lanseerata asukkailleen digitaalisen hoitotakuun ja on budjetoinut ohjelmaan 30 miljoonaa kruunua (n. 3 miljoonaa euroa), vahvistetaan Ruotsin liberaalipuolueesta Hoivalle ja...

STM, Kela, Finanssiala ja Trafi yhteistyöhön terveydenhuollon asiakirjojen sähköistämiseksi

Sosiaali- ja terveysministeriö, Kela, Finanssiala ry ja Trafi ovat päättänet tehdä yhteisen toimenpidesitoumuksen, jonka tavoitteena on asiakirjojen sähköistäminen ja sitä kautta hiilijalanjäljen pienentäminen, asiakkaiden...

THL: Sähköisten palveluiden käyttö lisääntynyt, mutta harva käyttänyt etävastaanottopalveluja

Sähköisten palveluiden tarjonta sosiaali- ja terveydenhuollossa on lisääntynyt verrattuna vuoteen 2014, mutta sähköisille palveluille asetetut tavoitteet eivät ole helposti saavutettavissa, käy ilmi Terveyden ja...

Vimana julkaisi kilpailutuskalenterin: mukana 11 merkittävintä kilpailutusta

Vimana Oy on julkaissut kilpailutus- ja hankintakalenterin ensi syksyyn saakka. Kalenteriin on kirjattu yksitoista merkittävintä kilpailutusta. Hankintailmoitukset julkaistaan erikseen hankintailmoitukset.fi-palvelussa. - Menettelyt ja ajankohdat tarkentuvat,...

Valtiolta lähes sata miljoonaa digimuutosohjelmaan

Suomen hallitus on linjannut kehysriihessä, että digimuutosohjelman rahoitukseen varataan noin 98 miljoonaa euroa ensi vuonna. Rahoitusta on tarkoitus kohdentaa eri hallinnonalojen kansallisiin hankkeisiin sekä...

SoteDigi-säännökset lausunnolle

Sosiaali- ja terveysministeriö on valmistellut säädösehdotuksia sosiaali- ja terveydenhuollon digitaalisten palvelujen ja yhteentoimivuuden kehittämiskeskuksesta eli SoteDigi-yhtiöstä. Lausunnolle säädökset on lähetetty viime viikon lopulla, ja...