sunnuntai, 1 lokakuun 2023
Koti Tagit Ensihoito

Tagi: ensihoito

Kainuun hyvinvointialueella akuutti kotisairaala ja tilannekeskus aloittivat toimintansa

Kai­nuun hy­vin­voin­tia­lueen akuut­ti­hoi­don ja pe­las­tuk­sen toi­mia­lueel­la on aloit­ta­nut uu­si yk­sik­kö, jo­hon kuu­lu­vat Akuut­ti ko­ti­sai­raa­la ja ti­lan­ne­kes­kus. Akuut­ti ko­ti­sai­raa­la tuot­taa hyvinvointialueella sai­raa­la­ta­sois­ta hoi­toa, jo­ta voi­daan to­teut­taa...

HUS selvitti sydänkirurgisen teknologian soveltuvuutta ensihoitoon – tulokset lupaavia

HUSissa toteutetun tuoreen tutkimuksen mukaan lähes kolmannes kehon ulkopuolista happeutushoitoa eli ECPR-hoitoa saaneista sydänpysähdyspotilaista selviytyi ja toipui neurologisesti hyvin. – Ensihoidon kohtaaman sydänpysähdyspotilaan verenkiertoa ei...

Lehtileikkeet: Hoitotakuu pitää enää harvoin

Lääkärilehti: Hoitotakuu pitää enää harvoin Pääsy hoitoon ja hoidon tarpeen arviointiin on vaikeutunut huomattavasti. Yliopistosairaaloiden johto kuvailee tilannetta huonoksi tai erittäin huonoksi. Jonotusaika venyy pahimmillaan...

Pirkanmaan ensihoito jatkaa monituottajamallilla, mutta lisää omaa tuotantoaan

Pirkanmaan ensihoito jatkaa ambulanssipalvelun tuottamista monituottajamallilla. Hyvinvointialueen oman tuotannon osuus kuitenkin nousee nykyisestä noin 60 prosentista 70,2 prosenttiin. Pirkanmaa käynnistelee yksityisen palvelutuotannon hankintaa ja kilpailutusasiakirjat...

Kainuun hyvinvointialue osaulkoistaa ensihoidon – kilpailutus käynnistetään

Kai­nuun hy­vin­voin­tia­lueen alue­hal­li­tus päätti kokouksessaan 27. maaliskuuta en­si­hoi­don osaul­kois­ta­mi­seen täh­tää­vän kil­pai­lu­tuksen käyn­nis­tä­mi­ses­tä. Toi­men­pi­de on osa jär­jes­tä­mis­suun­ni­tel­man ko­ko­nai­suut­ta, jonka pe­riaat­teet ja lin­jauk­set alue­hal­li­tus hy­väk­syi. Ensihoidon osaulkoistuksen...

Kainuun aluehallitus palautti ensihoidon kilpailutuksen valmisteluun: ”En­si­hoi­don jär­jes­tä­mi­nen käy­tet­tä­vis­sä ole­vil­la re­surs­seil­la edel­lyt­tää toimin­nal­li­sia muu­tok­sia”

Kainuun aluehallitus on palauttanut ensihoitopalveluiden kilpailutuksen ja palvelutasopäätöksen takaisin valmisteluun. Asiaa käsiteltiin aluehallituksen kokouksessa 13. helmikuuta. Ensihoidon palvelutasopäätös joudutaan tarkastelemaan uudelleen työaikamuutoksen takia. Alue­hal­li­tus ha­luaa...

STM:n erityisasiantuntijan Lasse Ilkan väitös: Kansallinen sähköinen ensihoitokertomus parantaa tietoa ensihoidon vaikuttavuudesta

Sosiaali- ja terveysministeriön erityisasiantuntijana toimiva lääketieteen lisensiaatti Lasse Ilkka on väitellyt ensihoidon tiedonhallinnasta Itä-Suomen yliopistossa. Hänen mukaansa ensihoidon tiedonhallinnassa pääpaino on siirrettävä potilastietoihin hälytys-...

Lääkärihelikopterit siirtyivät FinnHEMSille – Uusi tukikohta aloittaa Seinäjoella 2022, toisesta sijaintipaikasta odotetaan päätöstä

Lääkäri- ja lääkintähelikoptereiden lentotoiminta siirtyi valtionyhtiö FinnHEMSin omaksi tuotannoksi helmikuussa, kun FinnHEMSin ja lento-operaattori Babcock Scandinavian AirAmbulancen välinen palvelusopimus päättyi. Liikkeenluovutuksella operatiivinen toiminta sekä...

Seinäjoen sote-tilannekeskuksesta hyviä kokemuksia – pilottia laajennetaan vaiheittain hyvinvointialueelle

Sote-tilannekeskuksen toimintamallille on luotu perusta vuoden 2021 aikana Seinäjoen kaupungin ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin yhteistyönä. Pilotissa kohderyhmänä ovat kotihoidon asiakkaat, joilla on ennakoimaton palvelutarve. Tilannekeskuksessa toimivat...

Combilanssi osuu sote-uudistuksen ytimeen – ”Toimintamalli on ikääntyneille inhimillinen ja järjestelmälle kustannustehokas”

Combilanssista® on saatu erittäin hyviä kokemuksia Porissa. Vuodesta 2021 alkaen toimineessa mallissa geriatrisesti suuntautunut sairaanhoitaja ja hoitotason ensihoitaja kulkevat yhtenä yksikkönä ja konsultoivat tarvittaessa...

Tutkimusartikkeli: Ensihoito voisi kartoittaa yleisimmät iäkkäiden terveyttä heikentävät riskit

Ensihoito pystyy kartoittamaan iäkkäiden yleiset kaatumisen, heikentyneen kognition ja vajaaravitsemuksen riskit silloin, kun hälytys on kiireetön. Näiden riskien tunnistaminen voi vähentää huomattavasti iäkkäiden sairastumiskierteitä. Kaatumiset,...

Ambulanssin tulo kesti – potilas menehtyi 

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistuksen yhtenä kulmakivenä on siirtää palvelujen painopistettä ennaltaehkäisyyn ja perustason palveluihin. Siis reaktiivisesta potilaan hoidosta proaktiiviseen haittojen vähentämiseen, ongelmien pahenemisen ehkäisyyn...

Ensihoidon tehtävät kasvaneet huomattavasti Pirkanmaalla – Aina ei kyseessä ole hätätilanne

Pirkanmaalla ensihoidon tehtävien määrä on kasvanut voimakkaasti kesästä 2021 lähtien. Jopa puolet hätäkeskuksen hälytyksistä ovat olleet sellaisia, jotka eivät ole johtaneet potilaan kuljetukseen ja...

Rahoitusjärjestelmän uudistusta lykätään – ensihoidon matkakorvausten rahoitus siirtymässä hyvinvointialueille

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama monikanavarahoituksen purkamista tarkastellut parlamentaarinen työryhmä julkaisi mietintönsä torstaina. Käytännössä ryhmä päätyi keskeisten päätösten lykkäämiseen siihen saakka, kunnes hyvinvointialueet ovat vakiinnuttaneet toimintansa....

Tarpeettomat hälytykset kuormittavat HUSin ensihoitoa

Ensihoidon tehtävämäärät ovat pysyneet tasaisesti korkealla tasolla HUS-alueella kesästä 2020, mutta merkittävin kasvu on tapahtunut toukokuun 2021 jälkeen. Kesä-lokakuun 2021 aikana kasvua oli 8...

VTV: Kiireettömät tehtävät kuormittavat ensihoidon resursseja

Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) mukaan ensihoitopalvelussa pitäisi kehittää sairaanhoitopiirien ohjeistusta, matkakorvausjärjestelmää ja resurssisuunnittelua, jotta kiireelliset ensihoitotehtävät voitaisiin hoitaa tehokkaammin. Ensihoitoon ohjautuu nykymuodossa paljon kiireettömiä tehtäviä, jotka...

STM:n osastopäällikkö oikoo ensihoitoa koskevaa julkista keskustelua

Sosiaali- ja terveysministeriön osastopäällikkö Tuija Kumpulainen oikoo ensihoitoa koskevaa uutisointia. Kumpulaisen mukaan ensihoitoa ei olla ulkoistamassa, vaan se on viranomaistehtävä myös jatkossa. Hän kirjoittaa...

Hallitus esittää muutoksia terveydenhuoltolakiin: ensihoito vastaamaan sote-uudistuksen rakenteita

Hallitus esittää muutoksia terveydenhuoltolain ensihoitopalvelua koskeviin säännöksiin, jotta ne vastaisivat maakunta- ja sote-uudistuksen rakenteita. Lain on tarkoitus astua voimaan 1. tammikuuta 2021. Jatkossa ensihoitopalvelu olisi...

Pirkanmaalla ensihoito ehtii potilaiden luokse tavoitteiden mukaisesti

Pirkanmaan ensihoitoyksiköt pärjäävät valtakunnallisessa vertailussa hyvin, selviää juuri julkaistusta STM:n vertailusta, josta Hoiva ja Terveys uutisoi 5.9.. Hätätilassa olevat potilaat tavoitetaan pääsääntöisesti nopeammin kuin...

Ensihoitopalvelua saadaan erityisesti ydintaajamissa yhdenvertaisesti – noin viidessä ja puolessa minuutissa kiireellisissä tapauksissa

STM:n erityisasiantuntija Lasse Ilkka kertoo blogissaan, että ensihoitopalvelun saannin nopeus on kaupunkikeskustoissa varsin yhdenvertaista keskimääräisiä tavoittamisaikoja kuvaavien mediaanilukujen perusteella. 90 prosentin tavoittamisajoissa on eroja,...