Koti Tagit Ensihoito

Tagi: ensihoito

STM:n erityisasiantuntijan Lasse Ilkan väitös: Kansallinen sähköinen ensihoitokertomus parantaa tietoa ensihoidon vaikuttavuudesta

Sosiaali- ja terveysministeriön erityisasiantuntijana toimiva lääketieteen lisensiaatti Lasse Ilkka on väitellyt ensihoidon tiedonhallinnasta Itä-Suomen yliopistossa. Hänen mukaansa ensihoidon tiedonhallinnassa pääpaino on siirrettävä potilastietoihin hälytys-...

Lääkärihelikopterit siirtyivät FinnHEMSille – Uusi tukikohta aloittaa Seinäjoella 2022, toisesta sijaintipaikasta odotetaan päätöstä

Lääkäri- ja lääkintähelikoptereiden lentotoiminta siirtyi valtionyhtiö FinnHEMSin omaksi tuotannoksi helmikuussa, kun FinnHEMSin ja lento-operaattori Babcock Scandinavian AirAmbulancen välinen palvelusopimus päättyi. Liikkeenluovutuksella operatiivinen toiminta sekä...

Seinäjoen sote-tilannekeskuksesta hyviä kokemuksia – pilottia laajennetaan vaiheittain hyvinvointialueelle

Sote-tilannekeskuksen toimintamallille on luotu perusta vuoden 2021 aikana Seinäjoen kaupungin ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin yhteistyönä. Pilotissa kohderyhmänä ovat kotihoidon asiakkaat, joilla on ennakoimaton palvelutarve. Tilannekeskuksessa toimivat...

Combilanssi osuu sote-uudistuksen ytimeen – ”Toimintamalli on ikääntyneille inhimillinen ja järjestelmälle kustannustehokas”

Combilanssista® on saatu erittäin hyviä kokemuksia Porissa. Vuodesta 2021 alkaen toimineessa mallissa geriatrisesti suuntautunut sairaanhoitaja ja hoitotason ensihoitaja kulkevat yhtenä yksikkönä ja konsultoivat tarvittaessa...

Tutkimusartikkeli: Ensihoito voisi kartoittaa yleisimmät iäkkäiden terveyttä heikentävät riskit

Ensihoito pystyy kartoittamaan iäkkäiden yleiset kaatumisen, heikentyneen kognition ja vajaaravitsemuksen riskit silloin, kun hälytys on kiireetön. Näiden riskien tunnistaminen voi vähentää huomattavasti iäkkäiden sairastumiskierteitä. Kaatumiset,...

Ambulanssin tulo kesti – potilas menehtyi 

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistuksen yhtenä kulmakivenä on siirtää palvelujen painopistettä ennaltaehkäisyyn ja perustason palveluihin. Siis reaktiivisesta potilaan hoidosta proaktiiviseen haittojen vähentämiseen, ongelmien pahenemisen ehkäisyyn...

Ensihoidon tehtävät kasvaneet huomattavasti Pirkanmaalla – Aina ei kyseessä ole hätätilanne

Pirkanmaalla ensihoidon tehtävien määrä on kasvanut voimakkaasti kesästä 2021 lähtien. Jopa puolet hätäkeskuksen hälytyksistä ovat olleet sellaisia, jotka eivät ole johtaneet potilaan kuljetukseen ja...

Rahoitusjärjestelmän uudistusta lykätään – ensihoidon matkakorvausten rahoitus siirtymässä hyvinvointialueille

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama monikanavarahoituksen purkamista tarkastellut parlamentaarinen työryhmä julkaisi mietintönsä torstaina. Käytännössä ryhmä päätyi keskeisten päätösten lykkäämiseen siihen saakka, kunnes hyvinvointialueet ovat vakiinnuttaneet toimintansa....

Tarpeettomat hälytykset kuormittavat HUSin ensihoitoa

Ensihoidon tehtävämäärät ovat pysyneet tasaisesti korkealla tasolla HUS-alueella kesästä 2020, mutta merkittävin kasvu on tapahtunut toukokuun 2021 jälkeen. Kesä-lokakuun 2021 aikana kasvua oli 8...

VTV: Kiireettömät tehtävät kuormittavat ensihoidon resursseja

Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) mukaan ensihoitopalvelussa pitäisi kehittää sairaanhoitopiirien ohjeistusta, matkakorvausjärjestelmää ja resurssisuunnittelua, jotta kiireelliset ensihoitotehtävät voitaisiin hoitaa tehokkaammin. Ensihoitoon ohjautuu nykymuodossa paljon kiireettömiä tehtäviä, jotka...

STM:n osastopäällikkö oikoo ensihoitoa koskevaa julkista keskustelua

Sosiaali- ja terveysministeriön osastopäällikkö Tuija Kumpulainen oikoo ensihoitoa koskevaa uutisointia. Kumpulaisen mukaan ensihoitoa ei olla ulkoistamassa, vaan se on viranomaistehtävä myös jatkossa. Hän kirjoittaa...

Hallitus esittää muutoksia terveydenhuoltolakiin: ensihoito vastaamaan sote-uudistuksen rakenteita

Hallitus esittää muutoksia terveydenhuoltolain ensihoitopalvelua koskeviin säännöksiin, jotta ne vastaisivat maakunta- ja sote-uudistuksen rakenteita. Lain on tarkoitus astua voimaan 1. tammikuuta 2021. Jatkossa ensihoitopalvelu olisi...

Pirkanmaalla ensihoito ehtii potilaiden luokse tavoitteiden mukaisesti

Pirkanmaan ensihoitoyksiköt pärjäävät valtakunnallisessa vertailussa hyvin, selviää juuri julkaistusta STM:n vertailusta, josta Hoiva ja Terveys uutisoi 5.9.. Hätätilassa olevat potilaat tavoitetaan pääsääntöisesti nopeammin kuin...

Ensihoitopalvelua saadaan erityisesti ydintaajamissa yhdenvertaisesti – noin viidessä ja puolessa minuutissa kiireellisissä tapauksissa

STM:n erityisasiantuntija Lasse Ilkka kertoo blogissaan, että ensihoitopalvelun saannin nopeus on kaupunkikeskustoissa varsin yhdenvertaista keskimääräisiä tavoittamisaikoja kuvaavien mediaanilukujen perusteella. 90 prosentin tavoittamisajoissa on eroja,...

Reformiministerit täsmensivät ensihoidon tuottamista ja järjestämistä

Reformiministerit ovat keskiviikkona täsmentäneet säädösluonnoksella linjauksia ensihoitopalvelun tuottamisesta ja järjestämisestä osana maakunta- ja sote-uudistusta. Hallituksen tavoitteena on, että terveydenhuoltolain ensihoitopalvelua koskevat uudet pykälät ja...

Kotisairaala siirtyy osaksi päivystyskeskusta Päijät-Hämeessä

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymässä kotisairaala siirretään osaksi päivystyskeskuksen eli Akuutti24:n toimintaa ja samalla yksikön nimi vaihtuu Akuutti24 kotisairaalaksi. Toimialajohtaja Kimmo Kuosmasen mukaan uudistuksen tavoitteena on parantaa...

KSSHP aikoo korvata ensihoitoyksikköjä monitoimiyksiköillä

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ensihoito esittää muutoksia ensihoidon palvelujen tuotantoon Laukaassa ja Karstulassa, kerrotaan sairaanhoitopiirin kokousasiakirjoissa. Sairaanhoitopiirin hallitus käsittelee asiaa kokouksessaan ensi perjantaina. Esityslistan mukaan Keski-Suomen pelastuslaitoksen...

Tutkimus: Helsinkiläislasten ensihoitotehtävät keskittyneet matalan tulotason alueille

HUSissa tehdyn tutkimuksen perusteella lasten ensihoitotehtävien määrään vaikuttavat vanhempien tulotaso, koulutustaso sekä työttömyysaste. Asiantuntijoiden mukaan erot ovat merkittäviä: lasten ensihoitoa vaativia hätätilanteita sattuu jopa...

SoteDigin ja ensihoidon ilmailupalvelujen lakiesitykset eduskuntaan vasta syksyllä

Ylijohtaja Kirsi Varhila totesi sote-uudistuksen erillisvalmistelun johtoryhmän maanantaisessa kokouksessa, että ensihoidon ilmailupalveluja ja sote-digiyhtiötä koskevia lakiesityksiä ei anneta vielä eduskunnalle, sillä valiokunnat käsittelevät parhaillaan aikaa...

Vastuu ensihoidon helikopteripalveluista halutaan keskittää Pirkanmaalle

Sosiaali- ja terveysministeriön lausunnolle lähettämissä säädösehdotuksessa esitetään, että ensihoidon ilmailupalveluiden järjestämisvastuu keskitetään Pirkanmaan maakunnalle. Osa vaativimmasta tehohoitotasoisesta ensihoidosta on nykyisin järjestetty kuudesta tukikohdasta toimivilla lääkärihelikoptereilla,...