Koti Tagit Fysioterapia

Tagi: fysioterapia

Lehtileikkeet

Alueviesti: “Lääkäriaikoja vapautuu ja lähetejonot lyhenevät” – Sotesin fysioterapian suoravastaanotto on edelläkävijä Fysioterapian suoravastaanottotoiminta on laajentunut Sastamalassa. Aiemmin Sotesin fysioterapeutit ovat palvelleet suoravastaanotolla tuki- ja...

Kelan kilpailutus ajaa jälleen pienet erikoistuneet fysioterapiayritykset ahtaalle – ”Lasten kuntoutuksen erityisosaamista ei huomioida”

Lasten Fysioterapia ry on huolissaan siitä, että Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen tarjouskilpailussa ei huomioida lasten erityistä asemaa kuntoutuksen asiakkaina, jolloin he eivät saa tarvitsemaansa...

Kainuun sote kehittää fysioterapiaa kouluissa

Kai­nuun so­te on aloit­ta­nut fy­sio­te­ra­pia­toi­min­nan kah­del­la Ka­jaa­nin ala-as­teel­la. Syk­syl­lä 2021 al­ka­neen pi­lot­ti­toi­min­nan taus­tal­la ovat jat­ku­vas­ti hei­ken­ty­nyt las­ten ja nuor­ten fyy­si­nen kun­to se­kä li­sään­ty­neet tu­ki-...

Työfysioterapeuttien asema muuttui ammattihenkilöksi

Työfysioterapeuttien asema muuttuu työterveyshuollon asiantuntijasta ammattihenkilöksi. Työterveyshuoltolain muutos astui voimaan 1.1.2022. Työterveyslaitoksen mukaan muutos mahdollistaa aiempaa sujuvammin työfysioterapeuttien osallistumisen työpaikan tarpeiden tunnistamiseen ja arviointiin. Näin...