Koti Tagit Genomikeskus

Tagi: genomikeskus

Genomikeskuksen perustaminen etenee eduskuntaan 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Genomikeskuksesta ja sen tehtävistä. Genomikeskuksen tehtävänä olisi toimia kansallisena asiantuntijaviranomaisena ihmisen geneettisen tiedon käsittelyä ja terveyteen liittyviä geneettisiä analyysejä koskevissa...

Lainsäädännön arviointineuvosto: Genomikeskuksen perustamisen konkreettisia hyötyjä arvioitava paremmin lakiehdotuksessa

Lainsäädännön arviointineuvoston mukaan Genomikeskusta koskevassa lakiehdotuksessa tulisi tuoda selkeämmin esille, mitkä ovat Genomikeskuksen hyödyt ja mitä ongelmia esitys korjaa nykytilasta. Arviointineuvoston mukaan Genomikeskuksen vaikutuksista on...

Suomen Genomikeskuksen aloitus 1.1.2019 – työryhmän lausunto valmistui

Sosiaali- ja terveysministeriössä (STM) on valmisteilla luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle genomilaiksi. Lakiesityksessä ehdotetaan, että Suomeen perustetaan kansallinen genomikeskus, jonka toiminta alkaisi 1.1.2019. Genomikeskuksen tärkein...

Genomilakiesitys lausunnolle

Sosiaali- ja terveysministeriö on lähettänyt lausunnolle luonnoksen hallituksen esityksestä uudeksi genomilaiksi. Lausuntoaikaa on elokuun kolmanteen päivään saakka. Ehdotetulla lailla perustettaisiin Suomen Genomikeskus, jolla tulisi olemaan...

Geenitestisääntelyyn suhtaudutaan entistä kielteisemmin – ”Voi heijastaa yhteiskunnassa tapahtunutta muutosta”

Suomalaisten suhtautuminen geenitesteihin liittyvään sääntelyyn on muuttunut kielteisemmäksi verrattuna aikaisempiin tutkimuksiin, todetaan tuoreessa tuoreessa Duodecimissa julkaistussa alkuperäistutkimuksessa. - Tämä saattaa heijastaa laajemminkin yhteiskunnassa tapahtunutta muutosta....