Koti Tagit Hallituksen esitys

Tagi: hallituksen esitys

Hallituksen esityksessä uudeksi vammaislaiksi korostuu asiakkaan valinnanvapaus

Hallituksen esityksessä uudeksi vammaislaiksi erityisesti palvelujen valintaan kiinnitettäisiin uuden lain myötä vahvemmin huomiota. Tavoitteena on aiempaa yksilöllisemmät ratkaisut. Esityksen mukaan onnistuneen asiakasprosessin edellytyksenä on vammaisen...

Hallitus esittää, että jatkossa valtio kustantaisi sote-alan ammattikorkeakouluharjoitteluiden kustannukset

Hallituksen esityksen mukaan jatkossa valtio korvaisi sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoihin sisältyvän harjoittelun kustannuksia. Sote-alan tutkintoihin kuuluu harjoittelu, jonka laajuus on 45-120 opintopistettä. Ammattikorkeakouluopinnoista merkittävä osa...

Lehtileikkeet

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus hyväksyi vuoden 2023 talousarvion kehyksen Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus päätti kokouksessaan 21.6.2022 vuoden 2023 talousarvion raameista: aluehallitus hyväksyi talousarvion kehyksen sekä laadintaohjeen virkamiesvalmistelun...

Potilasdirektiivin korvausmallin muutosten vaikutukset arvioidaan vähäisiksi hallituksen esityksessä – Kasvua eniten hammashoidossa

Potilasdirektiivin korvausmallia ehdotetaan muutettavaksi hallituksen esityksessä, joka lähetettiin lausuntokierrokselle perjantaina. Ehdotuksessa henkilölle toisessa EU-valtiossa annetusta terveydenhuollon palvelusta aiheutuneita kustannuksia korvattaisiin enintään siihen määrään saakka,...

Hallituksen esitys Kela-korvausten säästöistä lausunnolle 

Kela-korvauksiin eli yksityisen sairaanhoidon hoito- ja tutkimuskorvauksiin kohdentuvilla säästöillä on tarkoitus rahoittaa osittain vanhuspalvelulain mukainen henkilöstömitoitus. Osa Kela-korvauksiin käytetyistä varoista ohjattaisiin hyvinvointialueiden rahoitukseen. Säästöt kohdentuisivat...

Tartuntatautilain tehtävät siirtymässä hyvinvointialueille ja väliaikaiset pykälät halutaan palauttaa

Tartuntatautilakia muutetaan johtuen palveluiden siirtymisestä hyvinvointialueille. Kuntien ja sairaanhoitopiirien tartuntatautien torjuntatyön tehtävät siirtyvät vuoden 2023 alussa tuleville hyvinvointialueille, Helsingin kaupungille ja HUS-yhtymälle. Muutoksilla päivitetään tartuntatautilaki...

Hallituksen esitys hoitotakuusta: Määräajat tiukentuisivat vaiheittain

Hallitus esittää, että hoitoon pääsyä koskevat määräajat tiukentuisivat vaiheittain. Siirtymäkautena 1.9.2023-31.10.2024 perusterveydenhuollon avosairaanhoitoon tulisi päästä 14 vuorokauden ja suun terveydenhuoltoon neljän kuukauden kuluessa hoidon tarpeen...

Kuntien tukipalvelujen yhtiöittämiselle esitetään vuoden siirtymäaikaa

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistamista koskevan lainsäädännön muutokset esitettiin valtioneuvoston istunnossa 10.2.2022. Hallituksen esityksen tavoitteena on täsmentää uudistusta koskevaa lainsäädäntöä lausuntokierroksen jälkeen. Kuntien...

Hallitus esittää koronarokotuksen korvaustaksaa korotettavaksi 16 euroon työterveydenhuollossa

Esityksessä ehdotetaan koronavirusrokotuksen korvaustaksaa korotettavaksi nykyisestä 10 eurosta 16 euroon. Esityksen tavoitteena on turvata ja helpottaa sairausvakuutettujen pääsyä koronavirusrokotukseen sekä edesauttaa työnantajien mahdollisuutta tarjota rokottamisia...

Espoo lausui hoitotakuusta: Henkilöstölisäykset eivät ole mahdollisia esitetyssä aikataulussa

Espoon kaupunki suhtautuu myönteisesti hoitotakuuta koskevan lakiesityksen tavoitteeseen vahvistaa terveydenhuollon peruspalveluja ja parantaa palvelujen saatavuutta. Sen mukaan on kuitenkin olemassa riski, että näin suuri...

Hallitus esittää kotihoidon järjestämistä myös öisin – uutena sosiaalipalveluna turva-auttamispalvelu

Hallitus esittää, että kotihoitoa on jatkossa järjestettävä kaikkina vuorokauden aikoina henkilön tarpeen mukaan, myös öisin. Kotiin annettavia palveluja olisivat jatkossa kotihoito, johon kuuluisi myös asiakkaan...

Hallituksen esitys: Erilaista palveluasumista voidaan toteuttaa samassa rakennuskokonaisuudessa

Hallituksen tavoitteena on edistää monimuotoisia ja joustavia asumisratkaisuja ikääntyneille. Uutena asiana on se, että yhteisöllinen asuminen korvaisi tavallisen palveluasumisen ja asukkaan on mahdollista saada...

Hallitus esittää koronarokotepakkoa tai testiä sote-henkilöstölle – Vastaanotto ristiriitainen

Hallitus esittää, että tartuntatautilakiin säädettäisiin uusi, väliaikaisesti voimassa oleva pykälä, jolla voitaisiin edellyttää sote-työnantajalta velvollisuutta huolehtia siitä, että henkilöstö ei aiheuta hoidettaville covid-19-tartuntavaaraa. Säännöksen mukaan...

Sote-uudistusta koskevan lainsäädännön täydennykset lausunnolle

Sosiaali- ja terveysministeriö on lähettänyt lausunnolle luonnoksen hallituksen esitykseksi sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea uudistusta koskevan lainsäädännön täydentämiseksi 1.12.2021. Esityksen lausuntoaika päättyy 20.1.2022. Esityksessä ehdotetaan...

Esitys hoitotakuusta lausuntokierrokselle – Krista Kiuru: Rahoitus on turvattu myös hoitovelan purkamiseen

Hallituksen tavoitteena on tiukentaa perusterveydenhuollon hoitotakuuta niin, että perusterveydenhuollossa asiakas saa tarvitsemaansa kiireetöntä hoitoa seitsemässä päivässä. Hoitotakuu koskisi sekä fyysisiä että psyykkisiä terveysongelmia. Hoitotakuun toteuttamiseen...

Hyvinvointiala HALI ry: Soten tavoitteita ei saavuteta – epäonnistunut esitys

Hallituksen esitys keskeisistä sote-laeista ei Hyvinvointiala HALIn mukaan saavuta lähes koko vuosituhannen valmistellun sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen keskeisiä tavoitteita. Kansalaisen näkökulmasta huolestuttavaa on, että...

STM: Hallituksen esitys sairausvakuutuslain muuttamiseksi lausuntokierrokselle

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain 11 luvun 10 §:n sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta on lähetetty lausuntokierrokselle 12.7. Sairausvakuutuslain mukaisia vähimmäismääräisiä päivärahaetuuksia korotettaisiin. Korotus...

Lakiluonnos lausunnolle: Vaasan sairaanhoitopiirille velvollisuus ylläpitää laajaa ympärivuorokautista päivystystä

Terveydenhuoltolakiin on tarkoitus tehdä muutos, jolla Vaasan keskussairaala muutettaisiin laajan päivystyksen sairaalaksi. Samalla Seinäjoen keskussairaalalta poistettaisiin velvoite järjestää ruotsinkielisiä päivystyspalveluja. Muut laajan päivystyksen yksiköt...

Leikkaustoiminnan kriteerejä koskeva lakimuutos eduskunnalle käsiteltäväksi

Eduskunnalla on heti joululomalta palatessaan käsiteltävänä terveydenhuoltolain muutosta ja kiireettömän leikkaustoiminnan kriteerejä koskeva hallituksen esitys. Esitys oli tarkoitus antaa eduskunnan käsiteltäväksi jo viime keväänä, mutta...

Sote-valiokunta pääsi sopuun kokousaikatauluistaan

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta kertoo linjanneensa aikatauluja, jotka koskevat valiokunnan tulevia kokouksia. Valiokunta päätti kokouksessaan tiistaina 26. kesäkuuta, että se kokoontuu viikolla 27 perjantaihin...