Koti Tagit Helsingin yliopisto

Tagi: Helsingin yliopisto

Väitös: Parisuhdeväkivallan uhrit jäävät usein vaille apua päivystyskäynnin jälkeen

Elisa Hackenbergin väitöstutkimuksessa tarkasteltiin parisuhdeväkivallan aiheuttamista vammoista johtuvia päivystyskäyntejä Helsingin tapaturmapäivystyksissä. Vain pieni osa uhreista ohjattiin päivystyksestä tukipalvelun piiriin. Parisuhdeväkivaltaa ja sen aiheuttamia vammoja on...

Mielenterveyspalveluiden kysyntä kaksinkertaistunut YTHS:ssä pandemian aikana – ”Odotusajat pitenevät kaikissa vaiheissa”

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS seuraa mielenterveyspalveluihin hakeutuneiden opiskelijoiden määrää puolen vuoden välein. Seurannassa näkyy, että koronan aikana mielenterveyspalveluihin hakeutuneiden opiskelijoiden määrä on kaksinkertaistunut. YTHS seuraa, kuinka...

Politiikkasuositus: Terveydenhuollon priorisointia on kehitettävä avoimemmaksi

Helsingin yliopisto, Nordic Healthcare Group ja Etuma ovat julkaisseet tuoreen politiikkasuosituksen, jonka mukaan terveydenhuollon priorisointia on kehitettävä avoimemmaksi ja siihen on saatava yhtenevät periaatteet. Huhtikuussa...

Lääketieteen yliopistojen kannanotto: Yliopistojen asiantuntemus varmistettava aluehallinnossa

Kaikki viisi rehtoria Suomen lääketieteen alojen yliopistoista ovat muotoilleet yhteisen kannanoton koskien uusien hyvinvointialueiden järjestämistä ja hallintoa. Tässä keskeiset otteet kannanotosta: ”Olemme seuranneet huolestuneina, kuinka puheista...

Yksilöllisen syöpälääketieteen professuuri perustetaan Helsingin yliopistoon ja HUSiin – rahoittajina lääkeyhtiöt

Maailman syöpäpäivänä 4.2. julkistettiin Suomen ensimmäinen yksilöllisen syöpälääketieteen professuuri, joka perustetaan Helsingin yliopiston sekä HUS Helsingin yliopistollisen sairaalan yhteyteen. Professuuri on pysyvä, ja sen...

Lehtileikkeet: iCAN-syöpätutkimukselle 14 miljoonan jatkorahoitus

Helsingin yliopiston ja HUSin syöpätutkimushankkeelle 14 miljoonan euron jatkorahoitus Helsingin yliopiston ja HUSin koordinoima syöpätutkimushanke iCAN on saanut Suomen Akatemialta 14 miljoonan euron jatkorahoituksen. Tutkimuksessa...

Tutkimus: Digitaaliset interventiot ovat tehokkaita masennuksen hoidossa

Digitaaliset interventiot ovat lupaava apu nopeasti kasvavaan mielenterveyspalvelujen kysyntään. Hoitoon sitoutumiseen tarvitaan kuitenkin edelleen ihmisen tukea. Näin toteavat tutkijat, jotka tekivät aiheesta laajan, yli...

Helsingin yliopisto hakee oikeutta järjestää terveystieteiden maisterikoulutusta

Helsingin yliopisto on jättänyt opetus- ja kulttuuriministeriölle osoitetun hakemuksen koulutusvastuusta terveystieteiden alalle. Terveystieteiden koulutusvastuu antaisi yliopistolle oikeuden järjestää koulutusta, joka johtaa terveystieteiden maisterin ja tohtorin...

Tutkimus: Virhekäsitys aivoista selittää suhtautumista mielenterveyteen

Suomalais-amerikkalainen ryhmä on selvittänyt, miten maallikkojen ja mielenterveysalan ammattilaisten käsitykset aivoista vinoutuvat. Tutkijoiden löytämä aivoja koskeva ajatusvinouma on yleinen ja voi vaikuttaa siihen, miten...

Sote-johtaminen jälleen suosituin HY:n maisteriohjelma

Helsingin yliopiston sosiaali- ja terveystutkimuksen johtamisen maisterin tutkinto oli jälleen kerran suosituin maisteriohjelma. Ohjelmaan oli tänä vuonna yhteensä 258 hakijaa, joista 30 valitaan opiskelijoiksi. Viime...

Uusi sote-johtamisen maisteriohjelma ennätyssuosittu – 399 hakijaa

Tänä syksynä ensimmäistä kertaa järjestettävä Helsingin yliopiston Sosiaali- ja terveystutkimuksen ja johtamisen maisteriohjelma on osoittautunut erittäin suosituksi. Helsingin yliopiston hakijatilastojen mukaan uuteen suomenkieliseen maisteriohjelmaan on...

HUS ja Helsingin yliopisto panostavat syöpätutkimukseen – 5 virkaa auki

HUS ja Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta ovat käynnistäneet haun viiteen virkaan. HUSin Syöpäkeskukseen haetaan tutkimusjohtajaa, jonka vakanssiin voidaan liittää Helsingin yliopiston syöpätautien professorin osa-aikainen (35...

HUS, Helsingin yliopisto ja Accenture yhteistyöhön laajennetun todellisuuden tuomiseksi lääketieteelliseen koulutukseen

HUS, Helsingin yliopisto ja Accenture toteuttavat yhdessä laajennettuun todellisuuteen eli virtuaali- ja täydennettyyn todellisuuteen keskittyvän opintojakson lääketieteellisen tiedekunnan opiskelijoille. Kurssi toteutetaan toukokuussa 2019 ja...

Lääketieteelliseen tiedekuntaan ylivoimaisesti eniten hakijoita Helsingin yliopistossa

Yhteishaun alustavien tietojen mukaan lääketieteellinen tiedekunta oli ylivoimaisesti suosituin Helsingin yliopiston tiedekunnista. Tänä vuonna 7 585 hakijaa kilpailee 270 aloituspaikasta. Hakijamäärä kasvoi 2,6 prosenttia...

Väitös: Muistisairaat hyötyvät säännöllisestä liikunnasta

Tuoreen väitöstutkimuksen mukaan säännöllinen liikunta tukee Alzheimer-potilaiden toimintakykyä. Lääketieteen lisensiaatti Hannareeta Öhman tutki tuoreessa väitöstutkimuksessaan liikunnan vaikutuksia muistisairailla henkilöillä. – On mahdollista, että liikunnan avulla...

Helsingin yliopisto alkaa kouluttaa monialaisia sote-osaajia uudessa maisteriohjelmassa

Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta on hiljattain uudistanut opetusohjelmansa lääketieteen peruskoulutuksessa. Tiedekunnan professori Kari Reijula näkee, että sote-uudistus tulee edellyttämään entistä innovatiivisempia uudistuksia koulutuksessa, ja...

HUS, SPR ja Helsingin yliopisto yhteistyöhön uudenlaisten soluterapiahoitojen edistämiseksi

HUS, Suomen Punaisen Ristin Veripalvelu ja Helsingin yliopisto ovat solmineet yhteistyösopimuksen, jonka tarkoituksena on edistää soluterapiavalmisteilla tehtävien kokeellisten hoitojen ja kliinisen lääketutkimuksen saamista osaksi...

PHHYKY esittää lahjoitusta Helsingin yliopistolle kuntoutuksen professuuria varten

Päijät-Häme on kuluvina vuosina rahoittanut kuntoutuksen professuuria Tampereen yliopistolle. Päijät-Hämeen siirryttyä HUS-eritysvastuualueen piiriin, sairaanhoitopiirin mukaan on luontevaa suunnata opetus- ja tutkimusyhteistyötä HUS-ervan alueelle. Sairaanhoitopiiri on...