Koti Tagit Hoitoonpääsy

Tagi: hoitoonpääsy

Ifin kyselytutkimus: Suomalaisten luottamus julkiseen terveydenhoitoon laskenut selvästi – suurin huoli henkilöstön riittävyys

Ifin loppuvuonna 2022 teettämästä kyselytutkimuksesta selviää, että valtaosa suomalaisista (83 %) on joko erittäin tai melko huolestunut terveydenhoidon henkilöstön määrän riittävyydestä tulevaisuudessa. Erittäin huolestuneiden...

Hoitoonpääsyn ihme?

Viime viikkoina julkisuudessa on keskusteltu nousevin äänenpainoin hoitoonpääsystä Suomessa. On jopa spekuloitu päättäjien ja virkamiesten oikeudellista vastuuta nykytilasta. Julkisten palveluiden eskaloituvat jonot eivät koske vain...

Hoitojonot kasvavat edelleen dramaattisesti: Elokuun lopussa 20 000 asiakasta oli odottanut kiireettömään hoitoon pääsyä...

Kiireettömään hoitoon jonottaneiden määrä on kasvanut vuodentakaisesta 12 000 potilaalla. Asia käy ilmi THL:n erikoissairaanhoidon hoitoon pääsyn tilastoista. Elokuun 2022 lopussa yli 150 000 potilasta...

Kiireettömistä lääkärikäynneistä 71 prosenttia toteutui kahdessa viikossa keväällä 2022

Kiireettömän avosairaanhoidon lääkärikäynneistä terveyskeskuksiin 71 prosenttia toteutui kahdessa viikossa asiakkaan hoidon tarpeen arvioinnista. Viikossa hoidon tarpeen arvioinnista toteutui 59 prosenttia käynneistä keväällä 2022. Tiedot käyvät...

HALI ry selvitti: Kunnat laskevat hoivakotipaikan odotusajat vaihtelevilla tavoilla, osa ei noudata lakia

Kaikki kunnat eivät noudata lakia laskiessaan vanhusten tehostetun palveluasumisen odotusaikaa, käy ilmi Hyvinvointiala HALI ry:n selvityksestä. Yli puolet tarkastelluista kunnista tai kuntayhtymistä aloittaa odotusajan...

HALI ja LPY pitävät ongelmana hoitotakuun väljää valvontaa

Hyvinvointiala HALI ry:n mukaan hoitotakuuta koskeva lakiesitys ei vielä takaa sitä, että hoitotakuu toteutuisi käytännössä. −  Lakiesityksen keskeinen ongelma on, että hyvinvointialueille ei aseteta sanktioita...

Super vastustaa suunnitelmaa syrjäyttää lähihoitajat hoidon tarpeen arvioinnista

SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola ei lämpene ehdotukselle, jonka mukaan lähi- ja perushoitajien oikeutta tehdä hoidon tarpeen arviointia rajataan. Ehdotus sisältyy hoitotakuuta koskevaan lainsäädäntöön, jota...

Helsinki yrittää toipua koronasta palkkaamalla lisää työntekijöitä ja kehittämällä digipalveluita – hoitoon pääsyajat vaihtelevat...

Helsingissä hoitoon pääsyn edistäminen ja hoitojonojen purkaminen on nostettu tärkeysjärjestyksen kärkeen. Helsingin käyttövaroihin on varattu erillinen koronasta toipumispaketti, jossa sosiaali- ja terveystoimialan osuus on...

Esitys hoitotakuusta lausuntokierrokselle – Krista Kiuru: Rahoitus on turvattu myös hoitovelan purkamiseen

Hallituksen tavoitteena on tiukentaa perusterveydenhuollon hoitotakuuta niin, että perusterveydenhuollossa asiakas saa tarvitsemaansa kiireetöntä hoitoa seitsemässä päivässä. Hoitotakuu koskisi sekä fyysisiä että psyykkisiä terveysongelmia. Hoitotakuun toteuttamiseen...

Ministeri Kiuru: ”Kyttäämme hoitoonpääsyn mittareita” – 64 prosenttia kunnista jo toteuttaa seitsemän päivän hoitotakuun

Sote-rakenteiden sisältöuudistuksessa yksi keskeisimmistä asioista on hoitoonpääsyn parantaminen. Peruspalveluministeri Krista Kiuru kertoi tiistaina, että Suomen kunnista ja kuntayhtymistä jo 64 prosenttia täyttää seitsemän päivän...

Harjun Terveydessä toteutuu seitsemän päivän hoitotakuu – palvelu nojaa uuteen tiimityömalliin ja digiin

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän ja Mehiläisen yhteisyritys Harjun terveys on lähtenyt parantamaan palveluita tiimityömallilla ja digiklinikalla. Palveluiden saatavuus on parantunut ja lääkäriaikaa voidaan tarjota asiakkaalle nyt...

LPY:n kyselytutkimus: Etäpalvelujen Kela-korvauksen nostaminen parantaisi hoitoonpääsyä

Terveyspalveluiden etäkäyttö on kasvanut koronapandemian aikana merkittävästi. Lääkäripalveluyritykset ry:n (LPY) mielestä potentiaalia huomattavasti suurempaan kasvuun on olemassa. LPY teetti syyskuussa Kantar Oy:llä yhdessä Suomen Yrittäjät...

Kiireettömään sairaalahoitoon yli puoli vuotta jonottaneiden määrä vähentynyt koko maassa

Kiireettömään sairaalahoitoon yli puoli vuotta jonottaneiden määrä on vähentynyt useilla tuhansilla viime vuodesta. Vuoden 2020 elokuussa yli puoli vuotta odottaneita oli 17 728, kun...

Hoitoonpääsyssä vaikeuksia HUSin alueella – yli 6000 potilasta odottanut yli kolme kuukautta

Hoitoonpääsyssä HUSin alueella on yhä vaikeuksia, eikä terveydenhuoltolain edellyttämä kolmen kuukauden tavoiteaika ensikäynnille toteudu tavoitteiden mukaisesti. Kiireettömään polikliiniseen tutkimuksen ja hoitoon odottavien potilaiden kokonaismäärä...

Avilta Essotelle kehotus huolehtia hoitotakuun toteutumisesta kipuvastaanotolla

Itä-Suomen aluehallintovirasto on 2.4.2019 antanut Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Essote) kipuvastaanoton hoitoon pääsyä koskevan valvontapäätöksen, jossa aluehallintovirasto kehottaa Essotea huolehtimaan siitä, että hoitoonpääsy...

THL: Yli puoli vuotta hoitoa odottaneita yliopistosairaanhoitopiireissä viime vuotta enemmän

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuoreen tilastokatsauksen mukaan kuluvan vuoden huhtikuun lopussa 119 095 potilasta odotti hoitoonpääsyä sairaanhoitopiirien sairaaloihin. Hoitoa odottaneista hieman yli prosentti oli...