Koti Tagit Hyvinvointiala HALI ry

Tagi: Hyvinvointiala HALI ry

Mehiläisen Janne-Olli Järvenpää palaa HALI:n puheenjohtajaksi

Hyvinvointiala HALI ry:n liittokokouksessa on valittu hallituksen puheenjohtajaksi Mehiläisen toimitusjohtaja Janne-Olli Järvenpää. Järvenpää palaa puheenjohtajaksi neljän vuoden tauon jälkeen, hän toimi hallituksen puheenjohtajana vuonaa 2018. Järvenpään...

HALI ry kanteli oikeuskanslerille tehostetun palveluasumisen lupaharkinnasta: Yksityisille palveluntuottajille asetetaan ehtoja, jotka perustuvat lakia...

Hyvinvointiala HALI ry on jättänyt oikeuskanslerille kantelun yksityisten ja julkisten vanhuspalvelutoimijoiden eriarvoisesta kohtelusta. Avit ja Valvira asettavat yksityisille hoivakodeille lupaehtoja, joita laki ei edellytä...

HALI ry selvitti: Kunnat laskevat hoivakotipaikan odotusajat vaihtelevilla tavoilla, osa ei noudata lakia

Kaikki kunnat eivät noudata lakia laskiessaan vanhusten tehostetun palveluasumisen odotusaikaa, käy ilmi Hyvinvointiala HALI ry:n selvityksestä. Yli puolet tarkastelluista kunnista tai kuntayhtymistä aloittaa odotusajan...

HALI ja LPY pitävät ongelmana hoitotakuun väljää valvontaa

Hyvinvointiala HALI ry:n mukaan hoitotakuuta koskeva lakiesitys ei vielä takaa sitä, että hoitotakuu toteutuisi käytännössä. −  Lakiesityksen keskeinen ongelma on, että hyvinvointialueille ei aseteta sanktioita...

HALI ry:n kysely: Useat hoivakodit eivät ole saaneet varmistettua sijaisia kesäksi

Yli 90 prosenttia ikääntyneiden asumispalveluja tuottavista yrityksistä ja järjestöistä kertoo Hyvinvointiala HALI ry:n kyselyssä, että ylitöiden käyttöä ja työvoiman vuokrausta on jouduttu lisäämään. − Hoitajapula...

HALI ry vaatii hoiva-avustajia koskevien rajoitusten poistamista yrityksiltä

Yksityisiä sote-alan yrityksiä ja järjestöjä edustava Hyvinvointiala HALI ry näkee, että keinoja hoitajapulan helpottamiseksi on runsaasti, ja ne eivät edes vaadi uutta lainsäädäntöä. − Pelkästään...

HALIn jäsenkysely: Ikääntyneiden hoivan kustannukset nousseet viisinkertaisesti hintoihin nähden – ”Hyvinvointialueilta toivotaan läpinäkyvää seurantaa”...

Ikääntyneiden ympärivuorokautisen palveluasumisen kustannukset ovat nousseet noin 13 prosenttia viimeisen vuoden aikana, selviää HALIn tuoreesta jäsenkyselystä. Hoivakotien suurin kustannus eli henkilöstömenot ovat nousseet vuodessa...

Näe ry: Silmätautien hoitojonot ylittävät jo nyt usein hoitotakuun, Kela-korvausten leikkaukset vaikeuttaisivat hoitoonpääsyä

Sosiaali- ja terveysministeriö kertoi sote-ministeriryhmän päätöksestä purkaa Kela-korvauksia asteittain. Näkeminen ja silmäterveys NÄE ry:n mukaan vuoden 2023 alusta alkaen toteutettavat yksityisen sairaanhoidon hoito- ja...

Hyvinvointialan Hanna-Maija Kause: ”Julkinen sektori ei säästä poistamalla Kela-korvaukset – päinvastoin, kustannukset kasvavat”

Sote-ministeriryhmän päätös leikata yksityisen terveydenhuollon Kela-korvauksista on Hyvinvointiala HALI ry:n mielestä järjetön. Päätöksen seurauksena hoitoonpääsy vaikeutuisi ja hoitojonot kasvaisivat entisestään. Lisäksi julkiset menot kasvaisivat. Hyvinvointiala...

Hyvinvointiala kokosi onnistumisen keinot oppaaksi hyvinvointialueille – Yritysten ja järjestöjen osaaminen kaikkien hyödyksi

Hyvinvointialueiden valtuutetuilta vaaditaan avarakatseisuutta ja päättäväisyyttä, jotta Suomen sote-palveluista saadaan nykyistä tehokkaampia ja tuottavampia. Hyvinvointiala HALI ry:n johtaja Eveliina Vigelius muistuttaa, että sote-järjestelmän rahoitus on tiukka, eikä lisärahoitusta...

Hoitajien palkalla on iso yhteiskunnallinen merkitys 

Korona-ajan kuuma puheenaihe on ollut hoitajapula, ja puhe kiihtyi entisestään aluevaalien alla. On puhuttu siitä, arvostammeko hoito-, hoiva- ja ohjaustyötä tekeviä henkilöitä ja heidän...

HALI ry:n Joel Kuuva: Sote-palveluiden kustannustehokkuudessa on merkittävää hajontaa

Aluevaalikeskusteluissa on luvattu äänestäjille toinen toistaan parempia sote-palveluja. Palvelujen parantaminen edellyttää kuitenkin tuottavuuden kehittämistä, eikä siitä juuri ole keskusteltu. Tuottavuuden kehittämisen osalta tarjolla on hyviä...

Eveliina Vigelius, HALI ry: Ostopalvelujen asema jää aluevaltuutettujen päätettäväksi – Kokonaisulkoistukset joudutaan neuvottelemaan uudestaan

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen lakitekstin määritelmä riittävästä omasta palvelutuotannosta on epäselvä käsite ja jättää auki, miten paljon palveluita hyvinvointialueet voivat ostaa yrityksiltä ja järjestöiltä....

Lehtileikkeet: Hoitotakuuta pitäisi myös noudattaa

HALI ry: Hoitotakuuta pitäisi myös noudattaa Hyvinvointiala HALI ry pitää hyvänä, että hallitus on päättänyt tiukentaa perusterveydenhuollon hoitotakuuta kolmesta kuukaudesta viikkoon. On kuitenkin pidettävä huolta,...

Rahoitusjärjestelmän uudistusta lykätään – ensihoidon matkakorvausten rahoitus siirtymässä hyvinvointialueille

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama monikanavarahoituksen purkamista tarkastellut parlamentaarinen työryhmä julkaisi mietintönsä torstaina. Käytännössä ryhmä päätyi keskeisten päätösten lykkäämiseen siihen saakka, kunnes hyvinvointialueet ovat vakiinnuttaneet toimintansa....

Espoo ja Siun sote vastaavat HALIn selvitykseen julkisen ja yksityisen hoivan kustannusten eroista

Hyvinvointiala HALI ry;n julkaisemassa selvityksessä vertailtiin julkisten ja yksityisten organisaatioiden hoivan kustannuksia. Kysyimme Espoosta ja Siun sotesta, miksi hoivavuorokauden ero yksityisesti ja julkisesti tuotettuna...

HALIn selvitys: Kunnat alihinnoittelevat hoivapalvelut – suurin ero jopa 43 prosenttia

Hyvinvointiala HALI ry:n selvityksen mukaan kunnat säästävät korvaamalla yksityisille yrityksille ja järjestöille hoivan kuluja reilusti alle todellisten tuotantokustannusten. Selvityksessä olivat mukana Espoo, Turku, Tampere,...

Työryhmä ratkomaan henkilöstöpulaa – koulutuspaikkojen lisääminen ykkösasia

Sosiaali- ja terveysministeriö käynnistää poikkihallinnollisen ohjelman sosiaali- ja terveysalan henkilöstön riittävyyden ja saatavuuden turvaamiseksi. Ensimmäisiä linjauksia on tarkoitus saada jouluun mennessä. Työryhmän keskeinen tehtävä on...

HALI ry: Lasten oikeudet vaarassa uusien viranomaislinjausten takia

Hyvinvointiala HALI ry vaatii, että lastensuojelun palveluja ei saa rapauttaa kohtuuttomilla viranomaistulkinnoilla. Aluehallintovirastoissa (AVI) ja Valvirassa tehdyt lain tulkinnat ovat aiheuttaneet lastensuojelussa ongelmia, jotka uhkaavat...

HALI ry: Hoiva-avustajien käyttöä ja digitaalisuutta lisättävä työvoimapulassa

Hyvinvointiala HALI ry:n 1550 jäsentä ottavat liittokokouksessaan tiukan kannan Suomen sote-kenttää vaivaavaan työvoimapulaan. HALIn jäsenet painottavat, että ratkaisut hoitajapulaan eivät voi enää odottaa, vaan päätöksiä on...