Koti Tagit Hyvinvointialue

Tagi: hyvinvointialue

Siirtymätasaukseen esitetään muutoksia – alaraja 100 eurosta 50 euroon, palkkaharmonisaatiokustannukset otetaan huomioon

Pysyvän siirtymätasauksen alarajaa esitetään muutettavaksi 100 eurosta asukasta kohden 50 euroon asukasta kohden. VM:n mukaan muutos toteutetaan vähentämättä rahoitusta niiltä hyvinvointialueilta, joihin muutos ei...

Aki Lindén: Hyvinvointialueiden pidettävä huoli riittävästä omasta tuotannosta, jotta ei synny riippuvuussuhdetta yksittäisten tuottajien...

Kansanedustaja Aki Lindén (sd.) ottaa kantaa valloillaan olevaan keskusteluun hoivapalveluiden ulkoistuksiin liittyen. Lindénin mukaan monituottajamallia tarvitaan myös jatkossa, mutta hyvinvointialueiden on kiinnitettävä huomiota siihen...

Osa käynnistysvaiheen ratkaisuista jää voimaan tarkoitettua pidemmäksi ajaksi – hyvinvointialueiden on pakko kehittyä vahvemmiksi...

Järjestämisvastuun siirtymiseen on enää joitakin kymmeniä päiviä. Johtuen tiiviistä ja osin eritahtisesti käynnistyneestä valmistelusta, sekä suuren palvelu- ja hallintoreformin mittakaavasta, on lähtötilanne kuitenkin pirstaleinen....

STM muistuttaa kuntia ja hyvinvointialueita turvallisen siirtymän tärkeydestä: Hyvinvointialueilla on oikeus saada tarvittavat tiedot

STM on lähestynyt kuntia, kuntayhtymiä ja hyvinvointialueita muistuttamalla turvallisen siirtymän tärkeydestä. Vuoden vaihteen jälkeen, kun hyvinvointialueet aloittavat toimintansa, loppuu ministeriön virka-apuvelvoite. Hyvinvointialueilla voi kuitenkin olla...

Pohjanmaan hyvinvointialue varautuu asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankintaa

Pohjoispohjanmaan hyvinvointialueen aluehallitus hyväksyi maanantaina kokouksessaan alueen investointisuunnitelman. Suunnitelma pitää sisällään neljä isoa hanketta, joista merkittävin on yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta. Asiakas- ja potilastietojärjestelmän...

Väestöennuste: Hyvinvointialueiden väliset erot kasvavat tulevaisuudessa vielä nykyisestä

Erot hyvinvointialueiden välillä tulee kasvamaan tulevaisuudessa entisestään, arvioi aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI tuoreessa väestöennustetta kuvaavassa raportissaan. Erot väestönkehityksessä ovat suuria. Hyvinvointialueista 8–9 väestö kasvaa, kun osa...

25.10.2022 VERKKOSEMINAARI: Näkökulmia hyvinvointialueiden edunvalvontaan

Hyvinvointialuejohtajat parhaillaan pohtivat, miten hyvinvointialueiden edunvalvonta pitäisi järjestää. Selvitettävänä on, minkälainen malli parhaiten tukisi hyvinvointialueiden, suurten julkisorganisaatioiden, edunvalvontaa. Hyvinvointialueiden ja kuntien välillä on paljon...

Etelä-Karjalassa, Pohjois-Karjalassa ja Päijät-Hämeessä päättäjät kriittisimpiä sote-uudistuksen valmiustilasta

Etelä-Karjalassa, Pohjois-Karjalassa ja Päijät-Hämeessä alueiden päättäjien arviot nykyisen sote-uudistuksen valmiustilasta ovat keskimääräistä kriittisempiä muihin alueisiin verrattuna. Asia selviää KAKS Kunnallisalan kehittämissäätiön huhti-toukokuun aikana toteuttamasta...

Keusoten mielenterveys- ja päihdepalveluiden pilotti loi pohjan muutosjohtamiselle

Keusotessa osana Tulevaisuuden sote-keskusta toteutettu pilottihanke loi pohjan systemaattiselle prosessien kehittämiselle ja toimii jatkossa esimerkiksi muutosjohtamisen välineenä, alueelta kerrotaan. Marraskuusta 2021 toukokuuhun 2022 toteutettu pilottiprojekti...

HALI ry kanteli oikeuskanslerille tehostetun palveluasumisen lupaharkinnasta: Yksityisille palveluntuottajille asetetaan ehtoja, jotka perustuvat lakia...

Hyvinvointiala HALI ry on jättänyt oikeuskanslerille kantelun yksityisten ja julkisten vanhuspalvelutoimijoiden eriarvoisesta kohtelusta. Avit ja Valvira asettavat yksityisille hoivakodeille lupaehtoja, joita laki ei edellytä...

Pohjoinen YTA-alue suunnittelee yhteistä matkapalvelukeskusta

Pohjoisen yhteistyöalueen (YTA) hyvinvointialueet eli Pohjois-Pohjanmaa, Lappi, Kainuu ja Keski-Pohjanmaa suunnittelevat yhteistä matkapalvelukeskusta. Yhteinen matkapalvelukeskus tehostaisi välitystoimintaa ja kuljetusresurssien ohjausta. Tällä hetkellä Pohjoisen YTA-alueen tulevat...

THL: Keski-Pohjanmaalla käytettiin vähiten rahaa sote-palveluihin suhteessa asukkaiden palvelujen tarpeeseen, Kainuussa eniten

Eniten rahaa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen kului asukasta kohden vuonna 2020 Kainuussa, kun huomioidaan asukkaiden palvelujen tarve. Keski-Pohjanmaan tarvevakioidut sote-menot olivat maan pienimmät,...

Uudenmaan hyvinvointialueet ja Helsinki kilpailuttavat lastensuojelupalveluita – hankinnan arvo 689 miljoonaa euroa

Lastensuojelun ympärivuorokautisten palvelujen hankinta toteutetaan Uudenmaan hyvinvointialueiden yhteishankintana, jossa mukana ovat Helsinki, Itä-Uudenmaan hyvinvointialue, Keski-Uudenmaan hyvinvointialue, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue sekä Vantaan ja Keravan hyvinvointialue. Osallistuvat hyvinvointialueet...

Elinkeinoelämä varoittaa: Sote-alueiden yhtiöhimmelit tukahduttavat yksityisiä yrityksiä

Hyvinvointialueet uhkaavat levittää liiketoimintaansa niin, että ne syrjäyttävät merkittävissä määrin vastaavaa paikallista yksityistä tarjontaa. Näin varoittavat elinkeinoelämän järjestöt EK, Suomen Yrittäjät, Keskuskauppakamari ja Perheyritysten...

Sote-järjestämislain ostopalvelurajoitukset koskevat myös julkisomisteisia yhtiöitä

Sote-järjestämislain mukaan hyvinvointialueen omistamat yhtiöt rinnastuvat yksityisiin yhtiöihin, joten niihin sovelletaan yhtiöoikeudellista lainsäädäntöä. Sote-järjestämislain ostopalvelurajoitukset koskevat myös jatkossa julkisomisteisia yhtiöitä. Valtioneuvosto julkaisi kesäkuun alussa selvityksen,...

Hyvinvointialueiden lainanottovaltuuksissa vuodelle 2023 on suuria eroja

Valtioneuvosto on päättänyt hyvinvointialueen valtuudesta pitkäaikaisen lainan ottamiseksi vuodelle 2023. Hyvinvointialue saa ottaa lainaa päätöksen mukaisen määrän investointisuunnitelman mukaisten investointien rahoittamiseksi. Valtioneuvosto päätti myös...

Hyvinvointialueiden rahoituksessa on miljardin vaje, arvioi VALOR

VALOR Partners Oy on verrannut valtiovarainministeriön rahoitusennustetta omaan 2020-luvun kustannusennusteeseen. Se on arvioinut, että hyvinvointialueiden rahoituksessa on noin miljardin vaje pitkällä aikavälillä. - Pitkän aikavälin...

LPY:n selvitys: Julkisen sektorin hankinnat yrityksiltä ovat vähäisiä, vain 7% perusterveydenhuollossa

Lääkäripalveluyritykset ry:n selvityksen mukaan kuntien ja kuntayhtymien perusterveydenhuollon suorat hankinnat yksityisiltä yrityksiltä ovat vähäisiä. Koko maan keskiarvo on vain seitsemän prosenttia julkisen perusterveydenhuollon palveluiden...

Lehtileikkeet

Länsi-Savon mielipidekirjoitus: Sote-alueiden hankinnoista tehtävä avoimia Julkisia hankintoja tehdään arviolta noin 50 miljardin euron edestä vuosittain. Toimivalla hankintapolitiikalla voidaan vahvistaa yrittäjyyttä ja alueiden elinvoimaa, kirjoittavat...

Hyvinvointialueiden uusi valtionavustushaku ICT-kustannuksiin käynnistyy – ICT-muutoksiin yli 500 miljoonaa euroa vuosina 2021-2023

Valtiovarainministeriö käynnistää ensi viikolla ICT-muutoskustannuksiin liittyvän valtionavustushaun. Ensi vaiheessa rahoitus myönnetään vain alueille, joilla jo myönnetty rahoitus ei riitä vuoden 2022 aikana toteutuvien muutoskustannuksen...