Koti Tagit Hyvinvointialue

Tagi: hyvinvointialue

Lehtileikkeet: Kestävän kasvun ohjelman avustukset myönnettiin hyvinvointialueille

STM: Kestävän kasvun ohjelman ensimmäiset valtionavustushaut myönnettiin hyvinvointialueille Suomen kestävän kasvun ohjelman ensimmäiset valtionavustukset hyvinvointialueille on myönnetty. Valtionavustus suuntautuu sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen saatavuuden vahvistamiseen...

Rahoituslakiesitys toisi 350 miljoonaa yliopistosairaala-alueille, kyseessä porrastettu muutos – Kanta-Häme vastustaa esitystä

Sote-uudistuksen rahoituslakiin kaavaillut muutokset yliopistosairaalalisästä siirtää rahoituksen painopistettä 350 miljoonalla eurolla yliopistollista sairaalaa ylläpitäville hyvinvointialueille. Tutkimustiedon pohjalta on valmistelussa arvioitu, että yliopistosairaala-alueiden rahoitusta pitäisi lisätä...

Suomeen perustetaan viisi sote-valmiuskeskusta – luovat tilannekuvaa häiriötilanteista ja niiden uhkista

Suomeen perustetaan parhaillaan viittä sote-valmiuskeskusta. Ne perustetaan niiden hyvinvointialueiden yhteistyöalueilla, joissa toimii yliopistosairaala. Keskusten on tarkoitus olla toiminnassa viimeistään ensi vuoden alussa. Ennen sote-lakipakettia hyväksyttiin...

Soten rahoituslakiin esitetään muutoksia – uutena rahoituskriteerinä yliopistosairaalalisä

Valtiovarainministeriö kuulee kuntia ja hyvinvointialueita sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksen rahoituslainsäädäntöön ehdotettavista muutoksista huhtikuun 2022 aikana. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle toukokuun...

Virtuaaliset sote-keskukset hyvinvointialueiden avuksi

Tulevien hyvinvointialueiden on ratkaistava monia julkisen terveydenhuollon digitalisaatioon liittyviä kysymyksiä. Resurssien rajallisuus ja kiristyvä hoitotakuu edellyttävät laajamittaista uusien ja ketterien toimintatapojen kehittämistä. Monilla alueilla...

Kunnan ja hyvinvointialueen vuokra-asetus on annettu

Valtioneuvosto on antanut asetuksen kunnan ja hyvinvointialueen välisen siirtymäkauden vuokrasopimuksen vuokran määräytymisestä vuosina 2023–2026. Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistuksen myötä kuntien järjestämän perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon,...

Hallituksen kehysriihessä varaudutaan hyvinvointialueiden muutoskustannuksiin

Pääministeri Sanna Marinin hallitus on sopinut vuosien 2023–2026 julkisen talouden suunnitelmasta. Hallitus linjasi kehysriihessään myös hyvinvointialueiden ja sosiaali- ja terveysministeriön alan rahoituksesta. Hyvinvointialueiden yleiskatteinen rahoitus...

Hyvinvointialueiden varmistettava kunnilta siirtyvien sosiaalihuollon sopimusten lainmukaisuus – Epäkohdat koskevat etenkin lastensuojelua

Valvontaviranomaiset ovat sosiaalihuollon valvonnassaan havainneet lainvastaisia käytäntöjä ja epäselvyyksiä kunnille kuuluvien julkisten hallintotehtävien hoitamisessa. Valviran lakimiehen Päivi Vuorisen mukaan ongelma on valtakunnallinen. Osa kunnista ja...

LPY:n Ilpo Tolonen: Palvelustrategia pitää johtaa asiakaslupauksesta

Lääkäripalveluyritykset LPY:n puheenjohtaja Ilpo Tolonen painottaa, että hyvinvointialueiden palvelustrategian lähtökohtana pitää olla asiakaslupaus, josta johdetaan alueen palvelustrategia. - Liike-elämässä puhutaan missiosta, hyvinvointialueilla tulisi puhua asiakaslupauksesta,...

HUS-yhtymän perussopimus lähti valtuustoille – Yhtymäkokouksesta tulossa ylin päättävä toimielin

Väliaikainen HUS-valmisteluryhmä on antanut ehdotuksensa HUS-yhtymän perussopimukseksi. Sopimuksesta päätetään Uudenmaan hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin valtuustoissa. HUS-yhtymä katsotaan perustetuksi, kun kaikki jäsenet ovat hyväksyneet perussopimuksen. Ehdotuksen...

Ministeri Hanna Sarkkinen: Rahoitusmuutoksilla vahvistetaan etenkin perusterveydenhuoltoa ja palveluiden yhdenvertaisuutta

Monikanavarahoituksen purkaminen on ollut usean hallituksen asialistalla ja työ jatkuu edelleen. Tällä hallituskaudella on päätetty purkaa monikanavarahoitusta vaiheittain, jotta muutos olisi hallittavan kokoinen. Sosiaali- ja...

HALIn jäsenkysely: Ikääntyneiden hoivan kustannukset nousseet viisinkertaisesti hintoihin nähden – ”Hyvinvointialueilta toivotaan läpinäkyvää seurantaa”...

Ikääntyneiden ympärivuorokautisen palveluasumisen kustannukset ovat nousseet noin 13 prosenttia viimeisen vuoden aikana, selviää HALIn tuoreesta jäsenkyselystä. Hoivakotien suurin kustannus eli henkilöstömenot ovat nousseet vuodessa...

Hyvinvointialueiden valmisteluun 155,7 miljoonaa lisää – VM arvioi kunkin alueen muutostarpeiden laajuuden

Valtiovarainministeriö on osoittanut yhteensä 155,7 miljoonaa euroa lisämäärärahaa hyvinvointialueiden valmisteluun vuodelle 2022. Lisämäärärahaa myönnetään myös HUS-yhtymän ja Helsingin kaupungin sote-uudistuksen valmisteluun. Kuntaministeri Sirpa Paateron mukaan...

Samat digipalvelut kaikille samaan aikaan on utopiaa – mutta mikä on hyväksyttävä siirtymäajan tavoite...

Hyvinvointialueiden lähtötilanteet eroavat toisistaan, niiden sisällä on suuria kuntakohtaisia eroja johtuen esimerkiksi aiemmista asiakas- ja potilastietojärjestelmistä sekä tukijärjestelmistä. Tästä saattaa syntyä tilanne, jossa osalla...

VATT: Hyvinvointialueiden palkoissa ristiriita alueellisen tasa-arvon ja kustannusten hillitsemisen välillä

VATT:n tuoreen tutkimuksen mukaan hyvinvointialueiden palkkaerot vaikeuttavat sote-uudistuksen keskeisten tavoitteiden saavuttamista. Nykyisessä rahoitusmallissa ei oteta huomioon hyvinvointialueiden välisiä palkkaeroja. Tällä hetkellä esimerkiksi Kymenlaakson hyvinvointialueen palkat...

Lehtileikkeet: Kela-korvausten leikkaamiselle on vaihtoehto

LPY: Kela-korvausten leikkaamiselle on vaihtoehto Lääkäripalveluyritykset ry (LPY) ehdottaa sairausvakuutusjärjestelmän uudistamista ja Kela-korvausten merkittävää korottamista vaihtoehtona niiden leikkaamiselle. Hyvinvointialueiden toiminnan rahoituksesta vastaa valtio. Kela-korvauksista valtion rahoitusosuus...

Ilkka Halava: ”Toisiko hyvinvointialueiden erikoistuminen syvyyttä terveydenhuoltoon?”

Tulevaisuuden tutkija ja yritysvalmentaja Ilkka Halava ehdottaa, että hyvinvointialueiden kannattaisi erikoistua erikoissairaanhoidossa tiettyihin potilasryhmiin. Erikoistumisessa kannattaisi hyödyntää yrityksiä, jotka saavat usein innovaatioita kokeiltua ja...

Uusperheille suunnattua StepApp -valmennusta tukee innovatiivinen sosiaalialan mobiilisovellus – Useat kunnat ottavat käyttöön

Suomen Uusperheiden Liitto on kehittänyt StepApp-konseptin, jonka tavoitteena on edistää uusperheiden hyvinvointia, ehkäistä ongelmia ennalta ja tarjota tukea oikeaan aikaan. StepApp-toimintaan kuuluu valmentajien kouluttaminen...

Miten hyvinvointialueet voivat kehittää hoivan kilpailutuksia?

Hyvinvointialueet lähtevät rakentamaan keskitettyä hankintaorganisaatiota, johon yhdistyy hyvin erilaisia kuntien toimintamalleja ja käytäntöjä. Konsulttiyhtiö VALORin sote-asiantuntijoiden mukaan nyt on mahdollista uudistaa hankintoja innovatiivisemmalla tavalla...

Helsingin kaupungin tutkimus: THL:n sote-palvelukertoimissa on kehitettävää – ”Niiden luotettavuutta on vaikea arvioida”

Sote-uudistuksen myötä kunnilta siirtyy hyvinvointialueille noin 20,63 miljardin euron edestä kustannuksia, jotka rahoitetaan kunnilta valtiolle siirtyvillä verotuloilla ja muutoksilla valtionosuusjärjestelmään. Helsingiltä siirtyy verotuloja noin...