Koti Tagit Hyvinvointialueiden rahoitus

Tagi: hyvinvointialueiden rahoitus

Hyvinvointialueilla on huoli rahojen riittävyydestä – VM muistuttaa uudistumisen tarpeesta

Hyvinvointialueilla on suuri huoli rahojen riittävyydestä ensi vuodelle. Käytännössä kaikilla hyvinvointialueilla toiminta alkaa tammikuussa 2023 alijäämäisenä, vaikka talousarvioissa on runsaasti epävarmuutta. Talousarvioihin liittyy tietyillä...

Hyvinvointialueiden rahoitusta koskevat uudistukset eduskunnan käsiteltäväksi

Hallitus esitykset koskien muutoksia hyvinvointialueiden siirtymätasaukseen ja vuoden 2023 rahoitusta korjaavaan kertakorvaukseen ovat edenneet eduskuntaan käsiteltäväksi. Esitys ei toistaiseksi sisällä lausunnoilla ollutta ehdotusta yliopistosairaalalisästä. Hallituksen...

Hyvinvointialueiden kertakorvaus maksetaan tammikuussa 2024

Hallituksen asettama lainsäädäntösuunnitelmaa koordinoiva ministerityöryhmä on linjannut hyvinvointialueiden rahoituslakiin vielä tällä hallituskaudella tehtävistä muutoksista. Hyvinvointialueiden vuoden 2023 rahoitus esitetään korjattavaksi jälkikäteen kuntien vuoden 2022 tilinpäätöstietojen...

Hyvinvointialueiden rahoituksesta annettu laki sekä asetusluonnos kuntien palkkaharmonisointikustannukset ovat nyt lausuntokierroksella

VM pyytää lausuntoja kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain ja hyvinvointialueiden rahoituksesta annetun lain nojalla annettavista valtioneuvoston asetuksista. Lausuntoaika on 14.11.–2.12.2022. Asetuksessa hyvinvointialueiden rahoituksesta säädetään muun...

Ehdotuksen mukaan hyvinvointialueiden kertakorvaus voitaisiin kirjata vuoden 2023 rahoitukseen kuuluvaksi eräksi

Hyvinvointialueiden vuoden 2023 rahoitus korjataan kuntien vuoden 2022 tilinpäätöstietojen perusteella jälkikäteen kertakorvauksena. Uuden ehdotuksen mukaan kertakorvauksen voitaisiin kirjata vuoden 2023 rahoitukseen kuuluvaksi eräksi. Kertakorvaus...

Hyvinvointialueiden rahoituslaskelmat ensi vuodelle sekä painelaskelmat vuosille 2023-2030 on päivitetty

Hyvinvointialueiden rahoitusta koskevat tuoreet laskelmat sisältävät syksyn 2022 ennusteen mukaisen hyvinvointialueindeksin vuodelle 2023 ja valtion talousarvioesityksen mukaisesti hyvinvointialueille kohdentuvien uusien tehtävien mukaisen rahoituksen. Lisäksi...

Lausuntokierroksella olevaa hyvinvointialueiden rahoitusta koskevaa esitystä muutetaan siirtymätasaussääntelyn osalta

Hyvinvointialueiden rahoituksen siirtymätasaussääntelyä muutetaan siten, että siirtymätasauslisällä rajattavan pysyvän muutoksen määrää ehdotetaan muutettavaksi -100 eurosta asukasta kohden -50 euroon asukasta kohden. Samalla siirtymätasauslisän porrastusta vuosina...

Yliopistosairaalalisä ollaan ottamassa hyvinvointialueiden rahoituksen uudeksi määräytymistekijäksi

Hyvinvointialueiden yleiskatteelliseen rahoitusmalliin on tarkoitus lisätä vuodesta 2024 lähtien määräytymistekijäksi yliopistosairaalalisä. Suunnitteilla on, että yliopistosairaalalisä otetaan huomioon niillä hyvinvointialueilla, joissa on yliopistollinen sairaala sekä...

Hyvinvointialueiden tilinpäätöstiedot on määritelty

Valtioneuvosto antoi 15. heinäkuuta asetuksen hyvinvointialueen tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista. Asetus tuli voimaan elokuun alussa, ja sitä sovelletaan ensimmäisen kerran vuotta 2021 koskeviin taloustietoihin. Asetuksella säädetään...