keskiviikko, 27 syyskuun 2023
Koti Tagit Johtaminen

Tagi: johtaminen

Hoidon jatkuvuus -malli etenee Pohjois-Pohjanmaalla – ”Tuiran sote-keskuksesta jo hyviä kokemuksia”

Pohjois-Pohjanmaalla Tuiran sote-keskuksessa Oulussa aloitettiin hoidon jatkuvuus -mallin pilotointi noin vuosi sitten. Sitä lähdettiin tekemään STM:n omalääkärimallia koskevan selvityksen pohjalta. Aluksi mallia pilotoitiin yhdessä tiimissä...

Tutkimus: Hoitotyön relationaalisilla johtamistyyleillä yhteys hyviin tuloksiin

Hoitotyön johtamisessa vuorovaikukseen painottuva relationaalinen johtamistyyli näyttää tuottavan hyviä tuloksia sekä organisaation, henkilöstön että potilaiden näkökulmasta. Tämä todettiin Itä-Suomen, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistojen...

Kanta-Hämeen hyvinvointialue uudistaa johtamista – Kaksi johtajan virkaa lakkautetaan

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen johtamisjärjestelmää aiotaan uudistaa. Maanantaina kokoontuvalle aluehallitukselle esitetään uuden toimialan perustamista: Strategia ja integraatio. Toimialalle on tarkoitus siirtää palvelu- ja tulosalueilta yksiköitä ja työntekijöitä,...

Diakin opinnäytetyössä selvitettiin lähi- ja keskijohtajien osaamistarpeita – verkostojohtaminen ja yhteistyö avainasemassa

Diakin sosionomiopiskelija Pinja Försti haastatteli opinnäytetyössään Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymässä työskennelleitä lähi- ja keskijohtajia. Opinnäytetyössä selvitettiin hyvinvointialueiden muutoksen aikaisen johtamisen osaamistarpeita. Haastattelut osoittivat, että johdon osaamisessa...

Lehtileikkeet: Päijät-Hämeessä käyttöön uudistunut sovellus

Päijät-Hämeessä käyttöön uudistunut Päijät-Sote-sovellus Päijäthämäläiset saavat nyt digitaalisia terveyspalveluja uudistetusta Päijät-Sote-sovelluksesta. Uudistunut sovellus korvaa aiemmin käytössä olleen OmaMehiläisen teknisen alustan päällä toimineen sovelluksen. Uusi Päijät-sote digialusta...

Accenturen johtaja Kaveh Safavi: ”Teknologian soveltaminen nopeutuu hälyttävässä työvoimapulassa, edellyttää työn uudelleen suunnittelua”

Terveydenhuollon työvoimapula alkaa jo näkyä useissa länsimaissa pidentyneinä hoitojonoja ja hoitoon pääsyn vaikeutumisena. Väestössä tapahtuvat muutokset, ikääntyneiden määrän lisääntyminen ja syntyvyyden lasku, olivat jo...

Satakunnan hyvinvointialuejohtaja Kirsi Varhila korostaa johtamisen kyvykkyyttä ja helikopterinäköä omien toimialojen ulkopuolelle

Kirsi Varhila siirtyi Satakunnan hyvinvointialuejohtajaksi kesäkuun alussa sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikön paikalta. Hänellä on ollut hyvä näkymä uudistukseen, sillä tilannekuvaa on ministeriössä käyty läpi...

Lapin hyvinvointialuejohtaja Jari Jokela: ”Palveluita integroidaan tuplasirpaleisesta lähtökohdasta”

Viimeisimpien rahoituslaskelmien mukaan Lapin hyvinvointialueen kokonaisrahoitus ensi vuodelle 2023 on 863,7 miljoonaa euroa. Lapin hyvinvointialuejohtaja Jari Jokela sanoo, että rahoitus on tähän asti käytettyyn...

VM:n muutosjohtajat: Kunta-alan sovintoehdotuksen kariutuminen tuo lisähuolta hyvinvointialueiden talouden valmisteluun

Hoitajajärjestöt hylkäsivät sovittelulautakunnan sovintoesityksen kunta-alan työriitaan keskiviikkona. Kysyimme, minkälaisia haasteita pitkittynyt ja epävarma tilanne sekä mahdolliset joukkoirtisanoutumiset aiheuttaisivat hyvinvointialueiden valmisteluun ja järjestämisvastuun siirtymiseen. - Työrauhan...

Sairaanhoitajat vaativat rakenteellisia uudistuksia, joihin ohjataan rahoitusta

Suomen Sairaanhoitajat vaatii, että järjestelmän rakenteissa olevat viat tulee viipymättä korjata, jos halutaan terveydenhuollon toimivan ja sairaanhoitajapulan ratkeavan. - Ellei näin tehdä, vaadimme että se...

Vantaa-Keravan Timo Aronkytö: ”Päättäjille pitää tuoda selkeämpää tietoa palveluiden kustannusvaikuttavuudesta”

Kysyimme Vantaan ja Keravan hyvinvointialuejohtajalta Timo Aronkydöltä  valmistelurahoituksesta, ensi vuoden budjetin rakentumisesta, palvelumalleista sekä ajankohtaisesta strategiatyöstä. Talouden osalta Aronkytö arvioi, että ensi vuoden budjetti on...

FCG:n kysely: Joka kolmas sote-alan työntekijä ei koe työkykyään hyväksi

Joka kolmas julkisella sektorilla työskentelevä sote-alan työntekijä ei koe työkykyään hyväksi FCG:n tekemän kyselyn mukaan. Näin vastanneiden osalta merkittävimmät työkykyä alaspäin painavat syyt löytyvät huonosta...

Hoiva ja Terveys Arenan puhuja Stella Cizinsky terveydenhuollon tulevaisuudesta: ”Raha ei korvaa motivaation puutetta”

Ruotsalainen lääkäri Stella Cizinsky puhuu Hoiva ja Terveys Arenassa terveydenhuollon johtamisesta, josta hän on kirjoittanut kirjan vuonna 2018. Hän kertoo, että kirja syntyi hämmennyksestä...

Ministeri Aki Lindén sote-johtajille: Tarvitaan rohkeutta, näkemystä ja osallisuutta

Perhe-ja peruspalveluministeri Aki Lindén avasi sote-johdon neuvottelupäivät Kuntatalolla torstaina. Ministeri summasi puheensa aluksi hyvinvointialueiden aluevaltuustojen aloittamisen, johtajahaun ja vaativan päätöksenteon mutta tähdensi, että koolla...

Jouni Sipponen, TTL: ”Valmentavan johtamisen periaatteet ovat muutoksen onnistumisen kannalta tärkeitä”

Työterveyslaitoksen tuoreessa työhyvinvointia kuvaavassa Mitä kuuluu? -kyselyssä nousi esiin, että valmentava johtaminen on yleistynyt monissa sote-työpaikoissa. Tutkijat päättelivät tämän vastauksista, joiden mukaan valmentavan johtamisen...

Mitä tehdä, jotta soten kustannusvaikuttavuus ja kestävä kehitys konkretisoituu?

Tuleva sote-uudistus avaa mahdollisuuden kehittää alaa siten, että tuloksena on kokonaisvaltaisesti kestävämpi järjestelmä. Kun tavoitteeksi otetaan se, että ihmiset pidetään terveinä, hyvinvointialueen taloudellinen kestävyys...

Lehtileikkeet: Hyvinvointialueen hallintosäännössä mainittava hoitotyön johto

Tehy-lehti: Hyvinvointialueen hallintosäännössä mainittava hoitotyön johto Tehyn mukaan hoitotyön johtajien asema uusilla hyvinvointialueilla pitää turvata hallintosäännössä. Hallintosääntö on hyvinvointialueen toiminnan keskeinen ohjausväline, jota väliaikaiset toimielimet parhaillaan...

Työterveyslaitoksen kyselytutkimus: Valmentava johtaminen on yleistynyt sote-alalla

Valmentava johtaminen on yleistynyt viime vuosina sote-organisaatioissa tuoreen Mitä kuuluu? -työhyvinvointikyselyn mukaan. Tästä kertoo se, että työntekijöiden arviot lähiesimiehistään olivat parantuneet viime vuoteen verrattuna....

TTL:n tutkimusprofessori Mika Kivimäki: Hyvinvointi sote-alan töissä on mainettaan parempaa - korona on lisännyt työnvaihtoaikeita

Hoitoalan työt koetaan yhä varsin mielekkäiksi huolimatta kasvaneista työpaineista. Yli kaksi kolmasosaa Työterveyslaitoksen henkilöstön hyvinvointitutkimukseen vastanneista kokee työnsä mielekkääksi. Työnsä mielekkääksi arvioi 71 prosenttia vastaajista....

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen tulevat esihenkilöt kävivät valmennusohjelman – “Tärkeintä on tuki ja turva”

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue on vienyt läpi valmennusohjelman 103:lle alueen kuntien esihenkilöille. Valmennusohjelman on tehnyt konsulttiyhtiö KPMG. - Valmennuksessa haluttiin huomioida alueen erityistarpeet, joten valmistelimme koulutuksen yhdessä...