sunnuntai, 24 syyskuun 2023
Koti Tagit Kainuun sote-kuntayhtymä

Tagi: Kainuun sote-kuntayhtymä

Kainuun sote-kuntayhtymän palkkaharmonisoinnin kustannukset ovat huomattavasti arvioitua suuremmat

Kai­nuun kun­nil­le on ai­heu­tu­mas­sa mer­kit­tä­vät li­sä­kus­tan­nuk­set vuo­sien ta­kai­ses­ta so­te-kun­tayh­ty­män palk­ka­har­mo­ni­soin­nis­ta. Vuo­den 2022 lo­pus­sa toi­min­tan­sa päät­tä­nyt Kai­nuun so­siaa­li- ja ter­vey­den­huol­lon kun­tayh­ty­mä ja pal­kan­saa­ja­jär­jes­töt laa­ti­vat so­vin­to­rat­kai­sun kos­kien...