torstai, 30 maaliskuun 2023
Koti Tagit Kainuun sote

Tagi: Kainuun sote

Kainuun soten henkilöstöjohtajaksi Soile Vesterinen

Kainuun soten yh­ty­mä­hal­li­tus va­lit­si hen­ki­lös­tö­joh­ta­jan vir­kaan ter­veys­tie­tei­den toh­to­ri Soi­li Ves­te­ri­sen ja va­ral­le kaup­pa­tie­tei­den mais­te­ri He­li Huo­pai­sen. Mää­räai­kaan men­nes­sä vir­kaan ha­ki 13 ha­ki­jaa, jois­ta kaik­ki täyt­ti­vät ha­kuil­moi­tuk­ses­sa mai­ni­tut kel­poi­suus­vaa­ti­muk­set. Yk­si ha­ki­ja pe­rui...

Kainuun sote käsitteli vuoden 2022 talousarviota, alijäämä nousemassa

Kainuun soten yhtymähallitus käsitteli talouden seurantaraporttia alkuvuodelta. Sen mukaan tilikauden tulosennuste tammi-maaliskuun toteuman perusteella on -11,3 miljoonaa euroa alijäämäinen, mikä ylittää alkuperäisen talousarvion alijäämän...

Kainuun sote kilpailuttaa ikäihmisten asumis- ja hoivapalveluita

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä kilpailuttaa ikäihmisten asumis- ja hoivapalveluita. Kainuun sote järjestää ikäihmisille, jotka eivät pärjää omassa kodissaan kotiin vietävien palvelujen turvin, hoivaa...

Lehtileikkeet

Kainuun soten kotihoito ja Kainuun pelastuslaitos aloittavat yhteistyön Suomussalmella Kai­nuun so­ten ko­ti­hoi­don ja Kai­nuun pe­las­tus­lai­tok­sen Suo­mus­sal­men toi­mi­pis­teen vä­lil­lä aloi­te­taan yh­teis­työ huh­ti­kuun alus­sa, kertoo Kainuun sote...

Kainuun keskussairaalan viereen rakennetaan terveysmetsä, jossa on esteetön luontopolku

Kajaanissa Kai­nuun kes­kus­sai­raa­lan vie­reen rakennetaan ”terveysmetsä”. Se si­säl­tää es­teet­tö­män ais­ti­po­lun, luon­to­po­lun ja la­tu­poh­jal­la ole­van kun­to­rei­tin. Koh­de tu­lee to­teu­tues­saan ole­maan en­sim­mäi­nen es­tee­tön luon­to­pol­ku Ka­jaa­nis­sa ja...

Kainuun sote kehittää fysioterapiaa kouluissa

Kai­nuun so­te on aloit­ta­nut fy­sio­te­ra­pia­toi­min­nan kah­del­la Ka­jaa­nin ala-as­teel­la. Syk­syl­lä 2021 al­ka­neen pi­lot­ti­toi­min­nan taus­tal­la ovat jat­ku­vas­ti hei­ken­ty­nyt las­ten ja nuor­ten fyy­si­nen kun­to se­kä li­sään­ty­neet tu­ki-...

Kainuun soten alijäämäinen talousarvio edellyttää muutoksia vuoden 2022 toimintaan

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymähallitus hyväksyi ja esittää yhtymävaltuustolle hyväksyttäväksi talousarvion 2022.  Talousarvioesitys vuodelle 2022 on 8,1 miljoonaa euroa alijäämäinen. Talouden tasapainottaminen edellyttää muutoksia...

Kainuun sote kilpailuttaa Kuhmon viikonloppupäivystyksen – vastaanotto on ollut tauolla kesäkuusta lähtien

Kainuun soten asialistalla huomisessa kuntayhtymän hallituksen kokouksessa on viikonloppupäivystyksen hankinta Kuhmon terveysasemalle. Hankinta koskee ajanjaksoa 1.1.2022 – 31.12.2023. Hankintaan sisältyy optiomahdollisuus 1 + 1...

Kainuun hyvinvointialeen valmistelujohtaja Korhonen: Rakenneuudistuksen lisäksi pitää saada aikaan tuottavuusloikka

Kainuun hyvinvointialueen valmistelujohtajan Timo V. Korhosen mukaan valmisteluun vaikuttaa kolme isoa ajuria: talouden kestävyys, työvoiman saatavuusongelmat ja kasvava palvelutarve väestön ikääntyessä. - Rakenneuudistus ei meille...

Lehtileikkeet

Maaseudun tulevaisuus: Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja uskoo sote-uudistuksen satavan kokoomuksen laariin Suomen Yrittäjien tuoreen gallup-kyselyn mukaan kokoomus on ottamassa tammikuun aluevaaleissa yrittäjien äänistä leijonanosan. Kokoomusta äänestäisi yrittäjistä...

Kainuun sote pohtii säästöjen hakemista toiminnallisilla muutoksilla – säästötavoite 10 miljoonaa euroa

Kainuun soten yh­ty­mä­hal­li­tus pohtii ta­lou­den ta­sa­pai­not­ta­mi­sta vuosille 2022–2025, koska vuoden 2022 talousraami on ylittymässä 10 miljoonalla eurolla. Kainuun soten budjetti muodostuu valtionosuudesta, kuntien maksuosuudesta ja...

Kainuu kilpailuttaa psykiatrian erikoislääkäripalvelut

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä kilpailuttaa psykiatrian erikoislääkäripalvelut. Hankinnan arvo on noin kaksi miljoonaa euroa. Hankinnan kohteena ovat Kainuun soten tarvitsemat erikoislääkäripalvelut Kajaanin, Sotkamon, Kuhmon,...

Kai­nuun so­tessa aloitti uu­sia johtajia

Kai­nuun so­siaa­li- ja ter­vey­den­huol­lon kun­tayh­ty­män hallinnossa on aloittanut kaksi uutta johtajaa, hen­ki­lös­tö­joh­ta­ja Lee­na Kau­nis­to ja ter­veys­joh­ta­ja Su­san­na Ha­lo­nen. Lee­na Kau­nis­to (KTM) on työs­ken­nel­lyt aiem­min Vaa­san...

Kainuun soten terveysjohtaja irtisanoutui – paikka avautuu haettavaksi

Kainuun soten terveysjohtaja Olli-Pekka Koukkari on irtisanoutunut Kainuun soten terveysjohtajan tehtävästä 1. syyskuuta alkane. Koukkari kertoi kirjallisessa irtisanoutumisilmoituksessaan yhtymähallitukselle, että nykyisen tehtävän tulokselliseen hoitamiseen...

Kainuun sotessa sote-henkilöstön työhyvinvoinnin edistäminen on osa talouden tasapainottamisohjelmaa – tiedolla johtamiseen satsataan

Kainuussa etsitään ratkaisuja talouden tasapainottamiseen sote-alan henkilöstön työhyvinvoinnin parantamisen kautta. -Kainuun soten taloustilanne on ollut haasteellinen jo pitkään, ja Tiedosta -hanke käynnistettiin osana Kainuun soten...

Lehtileikkeet: Kainuun pandemiapäällikkö toivoo mittasuhteita AstraZeneca-keskustelulle

Kainuun sanomat: Pandemiapäällikkö AstraZeneca-rokotteesta: ''Pyydän mittasuhteita tälle keskustelulle'' Kainuun soten pandemiapäällikkö Olli-Pekka Koukkari toivoo mittasuhteita keskusteluun AstraZenecan rokotteesta. Koukkarin mukaan on totta, että AstraZenecan rokotteeseen näyttäisi liittyvän alle...

Kainuun soten hallitus käsittelee esitystä yt-neuvotteluista ensi viikolla – koskee kaikkia toimintoja ja koko...

Kainuun soten hallitus käsittelee ensi viikolla kokouksessaan esitystä yt-neuvottelujen käynnistämisestä. Kainuun soten edelliset yt-neuvottelut käytiin vuodenvaihteessa 2019-2020. Esitys koskee kaik­kia toi­min­to­ja ja ko­ko hen­ki­lös­töä. Kai­nuun...

Kainuun sotelle markkinaoikeudelta 25 000 sakko hankintalain vastaisesta suorahankinnasta

Markkinaoikeus on 13.6.2019 määrännyt Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) esityksen mukaisesti 25 000 euron seuraamusmaksun Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymälle EU-kynnysarvot ylittävästä hankintalain vastaisesta suorahankinnasta. Kainuun...