lauantai, 30 syyskuun 2023
Koti Tagit Kanta-palvelut

Tagi: kanta-palvelut

Sitra ehdottaa Kanta-palveluiden siirtoa pois Kelasta

Sitra esittää, että sote-datan kansalliset rakenteet uudistetaan. Muutoksen tarpeessa ovat sekä kansallisten tietojärjestelmäpalveluiden ohjaus ja tuottaminen. Sen mukaan kansallisten tietojärjestelmäpalveluiden, käytännössä Kanta-palveluiden, tuottaminen pitäisi siirtää...

Asiakastietojen käsittelyä varten tulee uusi asiakastietolaki – valtakunnallinen lääkityslista käyttöön

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelyä koskeva sääntely uudistuu. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä eli uusi asiakastietolaki kokoaa yhteen säädökset, jotka koskevat tietosuojaa, salassapitoa,...

OmaKannan kirjoitusasu on muuttunut

Omakantana tunnetun palvelun kirjoitusasu muuttunut. Jatkossa Omakanta tunnetaan OmaKantana, jolloin kirjoitusasu noudattaa samaa tyyliä kuin esimerkiksi OmaVero ja OmaKela, Kela tiedottaa. Uudella tavalla kirjoitettuna OmaKanta...

STM päivitti Kanta-palveluiden käyttömaksuja koskevaa asetusta – maksut pysyvät ennallaan

STM on päivittänyt Kanta-palvelujen käyttömaksuja koskevaa asetusta. Käyttömaksujen määrät pysyvät ennallaan eli vuoden 2022 tasolla. Asetukseen on tehty sisällöllisiä täsmennyksiä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu siirtyessä...

LPY:n Partanen ei löydä Kanta-maksujen perimisestä perusteluita – ”Luo turhaa byrokratiaa”

Lääkäripalveluyritykset LPY:n mielestä tietojärjestelmäpalvelujen, eli Kanta-palveluiden, käytön tulee olla sote-palveluntuottajille maksutonta samalla tavalla kuin muutkin vastaavat yhteiskunnan perusinfrastruktuuriin kuuluvat palvelut. Lausunnolla olevassa asetusluonnoksessa esitetään, että...

Kanta-palveluissa kehitetään lääkityslistaa ja tiedon kirjaamista

Kanta-palvelut laajenevat ja monipuolistuvat asiakkaiden tarpeiden ja lainsäädännön kehittymisen myötä. Vuonna 2022 painottuvat Omakanta, lääkitystiedot ja sosiaalihuollon käyttöönotot. Kehittämisessä huomioidaan sote-uudistuksen tuomat tietotarpeet sekä...

Asiakastietolaki tuo useita muutoksia sosiaalipalveluiden tiedonhallintaan

1.11.2021 voimaan astunut uusi asiakastietolaki (laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä) tuo useita muutoksia sosiaalihuollon asiakastiedonhallintaan. Laki velvoittaa sosiaalihuollon palvelunantajat liittymään Kanta-palvelujen käyttäjiksi. Liittymiselle...

Omakannan käyttö kasvoi 15 prosenttia koronavuoden aikana

Koronaepidemialla on ollut merkittävä vaikutus Omakannan käytön yleisyyteen. Yli 2,7 miljoonaa henkilöä käytti Omakantaa viime vuonna. Kasvua edellisvuoteen verrattuna oli lähes 15 prosenttia. Omakannan käyttö...

Kanta-palveluiden pääarkkitehti sote-tietojärjestelmistä: Valvontaa lisättävä

Kanta-palveluiden pääarkkitehti Konstantin Hyppönen sanoo Hoivalle ja Terveydelle, että sote-tietojärjestelmien valvontaan tarvitaan lisäresursseja. Muuten tietojärjestelmien ajantasaisuudesta ei koskaan voi olla varma. - Kun puhutaan A-luokan...

THL: Sosiaalipalvelujen laatu paranee organisaatiossa, jotka liittyvät Kanta-palveluihin

Kanta-palvelut ovat avainasemassa palvelujärjestelmän vaikuttavuuden ja tehokkuuden parantamisessa, THL muistuttaa. Sosiaalihuollon ammattilaisten tuottamat kirjaukset ovat sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston avulla reaaliaikaisesti saatavilla, ja palvelujen laatu paranee...

Kanta-palvelut etsivät pilottiorganisaatioita sosiaalipalvelujen testaamiseen

Kanta-palvelut etsivät sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston toisen vaiheen testaamiseen pilottiorganisaatioita. THL ja Kela takaavat piloteille organisaatiokohtaista ohjausta määrittelyjen soveltamiseen ja IT-toteutusten kehittämiseen. Pilottiorganisaatiolla voi olla jo...

Kanta-palveluiden tulevaisuutta pohditaan STM:ssä – asiakkaat kokevat käytettävyyden vaikeaksi

Sosiaali- ja terveysministeriössä mietitään parhaillaan Kanta-palvelun suuntaviivoja, STM:n johtaja Minna Saario sanoo Hoivalle ja Terveydelle. Ministeriössä viimeistellään pohdintaa siitä, missä Kanta-palvelukokonaisuuden tulisi olla 10 tai...