Koti Tagit Kilpailutus

Tagi: kilpailutus

Rovaniemi kilpailuttaa lapsiperheiden palveluita

Rovaniemen kaupunki kilpailuttaa lapsiperheiden sosiaalipalveluita ja lastensuojelun avohuollon palveluita. Edellisen kilpailutuksen mukaiset sopimukset päättyvät syksyllä 2022. Kilpailutuksen avulla varmistetaan, että vuonna 2023 olisi riittävä määrä...

Helsinki hankkii suun terveydenhuollon palveluita 29 miljoonalla eurolla

Helsinki kilpailuttaa suun terveydenhuollon palveluita kolmen vuoden kaudelle ensi vuoden alusta alkaen. Hankinnan arvo on noin 29 miljoonaa euroa. Hankinnan kohteena on hammaslääkäri-hammashoitaja-työparien ja suuhygienistien...

Lehtileikkeet

Länsi-Savon mielipidekirjoitus: Sote-alueiden hankinnoista tehtävä avoimia Julkisia hankintoja tehdään arviolta noin 50 miljardin euron edestä vuosittain. Toimivalla hankintapolitiikalla voidaan vahvistaa yrittäjyyttä ja alueiden elinvoimaa, kirjoittavat...

Itä-Uusimaa kilpailuttaa työterveyshuollon

Itä-Uudenmaan aluehallitus on tehnyt päätöksen työterveyshuollon kilpailutuksesta Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen henkilöstölle ja alueen kuntien yrittäjille sekä yrityksille. Aluehallitus päätti yksimielisesti valtuuttaa vt. hyvinvointialuejohtajan tarkentamaan ja viimeistelemään...

Siun sote valitsi kahdeksan palveluntuottajaa kotihoitoon

Siun sote on kilpailuttanut ostopalveluina tuotettavat ikäihmisten kotihoidon palvelut. Kilpailutuksen kautta on hankittu ostopalveluina tuotettavat lähihoitajan ja sairaanhoitajan kotihoidon palvelut sekä kotipalvelun tukipalvelut. Hankinnan...

Keski-Suomen hyvinvointialue kilpailuttaa vakuutukset ja hammaslaboratoriopalvelut

Keski-Suomen hyvinvointialueen vakuutusturvan kilpailutus suunnitellaan toteutettavan avoimella menettelyllä siten, että tarjousten valintaperuste on halvin hinta. Hankinnan kohteena olevat vakuutukset keskitetään yhteen vakuutusyhtiöön. Vakuutukset on...

Päijät-Hämeen hyvinvointialue kilpailuttaa työterveyshuollon

Päijät-Hämeen hyvinvointialue kilpailuttaa työterveyshuollon. Kilpailutus järjestetään yhteistyössä Työterveys Wellamon omistajaorganisaatioiden kanssa siten, että Wellamo myydään kilpailutuksen voittajalle. Wellamo tuottaa tällä hetkellä mm. Päijät-Soten työterveyshuollon palvelut...

Pohjanmaan hyvinvointialue aikoo kilpailuttaa uuden potilastietojärjestelmän hankinnan

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä esittää asiakas- ja potilastietojärjestelmän kilpailutuksen aloitusta kuntayhtymän valtuustolle. Tällä hetkellä Pohjanmaan hyvinvointialueella on käytössä kuusi erilaista asiakas- ja potilastietojärjestelmää. Pirstaleinen järjestelmäkenttä on...

Kainuun sote kilpailuttaa ikäihmisten asumis- ja hoivapalveluita

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä kilpailuttaa ikäihmisten asumis- ja hoivapalveluita. Kainuun sote järjestää ikäihmisille, jotka eivät pärjää omassa kodissaan kotiin vietävien palvelujen turvin, hoivaa...

Siun sote kilpailuttaa ikäihmisten kotihoidon palveluita

Siun sote on käynnistänyt ikäihmisten kotihoidon ostopalveluiden kilpailutuksen koko Siun soten toiminta-alueella. Käynnissä olevalla kilpailutuksella Siun sote hankkii ostopalveluina tuotettavat lähihoitajan ja sairaanhoitajan tuottamat kotihoidon...

Helsinki kilpailuttaa lastensuojelun jälkihuollon asumispalvelut

Helsinki järjestää tarjouskilpailun jälkihuollon vahvasti tuetun asumisen palvelun hankinnasta. Lastensuojelun jälkihuollon vahvasti tuettu asuminen on tuetun asumisen palvelua, joka järjestetään jälkihuoltoon oikeutetuille 18–24-vuotiaille nuorille. Kullekin...

Lehtileikkeet: Soteri-rekisterin kilpailutus alkoi

Valvira: Uuden palveluntuottajarekisteri Soterin kilpailutus alkoi Uuden Soteri-rekisterin kilpailutus on alkanut. Kilpailutusaineisto on julkaistu julkisten hankintojen palvelu Hilmassa. Tarjousaika päättyy 13.5.2022. Hankintapäätös ja -sopimukset tehdään...

Suomen Psykologiliitto: Kelan hankintakriteereissä on taas korjattavaa – Ongelmina laatupisteytys ja alueiden pirstominen

Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen avoterapiapalveluiden hankintakriteereissä on merkittäviä epäkohtia, jotka Kelan tulee pikaisesti korjata, vaatii Suomen Psykologiliitto. Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen avoterapiapalveluiden hankinta on meneillään...

Pohjanmaan hyvinvointialue valmistelee asiakas- ja potilastietojärjestelmän kilpailutusta

Viime vuonna kariutuneen Aster-hankkeen jälkeen Pohjanmaan hyvinvointialue valmistelee uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän kilpailutusta. Tällä viikolla on alkanut koko henkilöstölle avoimien esittelytilaisuuksien sarja, jonka tarkoituksena on...

Helsinki hankkii kilpailutuksella lääkäripalveluita seniorikeskuksiin ja palvelutaloihin

Helsinki hankkii lääkäripalveluita pitkäaikaista asumispalvelua tuottaviin Helsingin kaupungin seniorikeskuksiin ja palvelutaloihin. Tammikuussa 2022 näissä yksiköissä oli 1626 tehostetun palveluasumisen ja 466 laitoshoidon asukaspaikkaa. Lääkärintyö on...

Helsinki kilpailuttaa lasten terapia- ja psykologipalveluita

Lasten puheterapiakuntoutusten, lasten psykologipalvelujen ja paripsykoterapiapalvelujen hankinnasta järjestetään tarjouskilpailu. Kilpailutettavilla palveluilla Helsinki täydentää sosiaali- ja terveystoimialan lasten puheterapian, neuvolan psykologipalvelujen ja pariterapian palveluja. Tarjousvertailun mukaisesti muodostettavaan...

Kelan kilpailutus ajaa jälleen pienet erikoistuneet fysioterapiayritykset ahtaalle – ”Lasten kuntoutuksen erityisosaamista ei huomioida”

Lasten Fysioterapia ry on huolissaan siitä, että Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen tarjouskilpailussa ei huomioida lasten erityistä asemaa kuntoutuksen asiakkaina, jolloin he eivät saa tarvitsemaansa...

Essoten valtuustolta aloite, jossa ehdotetaan aluetalouden tukemista ja ympäristövaikutusten huomiointia kilpailutuksissa

Etelä-savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän Essoten valtuustoryhmistä Kokoomus, Keskusta, SDP, Vihreät, Perussuomalaiset ja Kristillisdemokraatit tekivät yhteisen vaatimuksen hankintatoimen osaamisen parantamiseksi. Aloitteessa vaaditaan, että Essoten hankinnoissa...

Neuroliitto: Kelan kilpailutus ei huomioi vaikeavammaisten henkilöiden kuntoutuksen tuloksellisuutta

Maskun neurologinen kuntoutuskeskus ei pärjännyt kilpailutuksessa Kelan valitessa suomenkielisen laitosmuotoisen vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen yksilöjaksojen toteuttajaa. Päätös koskee vuotta 2019 sekä mahdollisesti optiovuosia 2020 ja...

Tuloshakuista kilpailuttamista – Hansel kannustaa innovatiiviseen hankintaan uusilla malleilla

VM:n alaisuudessa toimiva valtion yhteishankintayksikkö Hansel kannustaa sekä budjettitalouden sisällä olevia virastoja että valtion osakeyhtiöitä innovatiivisiin hankintoihin. Niillä voidaan tarkoittaa paitsi innovatiivista tapaa tehdä...