tiistai, 28 maaliskuun 2023
Koti Tagit Kunnat

Tagi: kunnat

Minkälaisia salkutusvaihtoehtoja löytyy kuntien sote-kiinteistöille?

Sote-kiinteistöjen tulevaisuutta kannattaa pohtia hyvissä ajoin etukäteen, sillä tyhjenevät tilat saattavat muodostaa riskin kunnan taloudelle. Sote-kiinteistöillä voi olla monenlaisia erilaisia käyttötarkoituksia, joka määrittää kiinteistön myynti-...

Nopeat syövät hitaat sote-kiinteistöjen kiihtyvässä pudotuspelissä

Sosiaali- ja terveydenhuollon käytössä olevat kiinteistöt siirtyvät kunnilta hyvinvointialueiden käyttöön ensi vuoden alussa. Tämän takia kuntien ja kuntayhtymien on syytä päivittää kiinteistöstrategiansa, ja monet ovatkin...

Ministeriöt pyytävät kuntia pidättäytymään omistusjärjestelyistä – kunnissa keskustellaan ajoneuvojen ja maan vuokrauksesta

Muutamilla alueilla on suunniteltu ja tehty päätöksiä irtaimen omaisuuden omistusjärjestelyistä, joita on tarkoitus toteuttaa ennen hyvinvointialueiden toiminnan käynnistymistä. Esillä on ollut irtaimiston ja kiinteistöjen...

Kuntaliitto: Kuntien ja hyvinvointialueiden yhteistyöhön tarvitaan lainsäädännöllisiä ratkaisuja

Sote-palveluiden järjestämisvastuun siirtyminen kunnilta hyvinvointialueille vaikuttaa nykyisiin toimialarajat ylittäviin yhteistyömuotoihin. - Vaikka kunnilla ja hyvinvointialueilla on yhteiset asukkaat ja paljon yhteistyötarpeita, ei eduskunnan kesällä hyväksymässä...

Sote-ministerit: Kunnille ei sallita alibudjetointia

Peruspalveluministeri Krista Kiuru painotti Helsingissä tiistaina, että kunnilla ei ole mahdollisuutta alibudjetointiin sote-menojen osalta vuodelle 2022. - Meidän on varmistettava, että rahat riittävät sosiaali- ja...

Kuntien peruspalvelujen valtionosuuksiin muutoksia vuodelle 2021

Vuoden 2021 kunnan peruspalvelujen valtionosuusprosenttia on korotettu 0,18 prosenttiyksiköllä. Valtionosuus on vuoden 2021 alusta 25,67 prosenttia. Valtionosuuksia maksetaan yhteensä noin kymmenellä miljardilla eurolla. Vuonna 2021...

STM: Kunnissa vahvistettava terveydenhuoltoa – työvelvoite on vasta viimeinen toimi

STM ohjeistaa kuntia ottamaan käyttöön ennakoivia toimia sosiaali- ja terveydenhuollon vahvistamiseksi, jotta toimintakykyä vahvistetaan. Ministeriö muistuttaa, että työvelvoite on viimeinen toimenpide palvelujen turvaamiseksi. Ensisijaisia keinoja...

C21-kaupunginjohtajat tyrmäävät hallituksen terveydenhuoltolain kriisimuutoksen

Suomen 21 suurimman kaupungin kaupunginjohtajat katsovat, että hallituksen esitys terveydenhuoltolain ja sosiaalihuoltolain muuttamiseksi valmiuden, varautumisen ja häiriötilanteiden sääntelyn osalta heikentää kaupunkien mahdollisuuksia johtaa sosiaali-...

SY: Kunnat myöntävät aiempaa hitaammin palveluseteleitä uusille asiakkaille

- Kuntien päätökset uusien asiakkaiden palveluseteleistä ja maksusitoumuksista ovat hidastuneet. Useamman alan toimijat ovat kohdanneet tämän, mutta erityisen hitaasti päätökset tuntuvat tulevat perustason sosiaalipalveluihin,...

Valtionavustuksia kunnille työkyvyn tukemiseen

STM myöntää kunnille ja kuntayhtymille kolmeksi vuodeksi valtionavustuksia, joilla voi valmistella ja ottaa käyttöön työkyvyn tuen ja tuetun työllistymisen menetelmiä sosiaali- ja terveydenhuollossa. Kehittämistyön...

Turun yliopistossa selvitetään kuntien tehtävien eriyttämismahdollisuutta

Turun yliopistossa selvitetään kuntien tehtävien eriyttämismahdollisuuksia Juho Lavapuron johtamassa työryhmässä. Hanke on valtioneuvoston tilaama. Lavapuro sanoo Hoivalle ja Terveydelle, että hanke alkoi toukokuussa ja loppuraportti...

Kunnat voivat nyt hakea valtionavustusta digitalisaation kehittämiseen – hakuaika 19. syyskuuta asti

Valtioneuvosto antoi 11. heinäkuuta asetuksen kuntien digitalisaation kannustinjärjestelmästä, johon liittyvä valtionavustushaku avattiin viime viikolla. Kunnista voidaan hakea avustusta tiedolla johtamisen parantamiseen, datan hyödyntämiseen sekä näihin...

Tutkimus: Muutoksenhakuprosessia tulisi kehittää kunnissa – makusote olisi ruuhkauttanut virastot

Vasta julkaistussa Kuntien ja maakuntien muutoksenhakujärjestelmien kehittäminen -raportissa todetaan, että kunnissa on runsaasti parannettavaa muutoksenhakujärjestelmässä. Lapin yliopiston tutkijaryhmän tekemässä selvityksessä todetaan, että kuntien muutoksenhakujärjestelmää tulisi...

Kuntapäättäjät perkaavat soten rauniot lähiviikkoina

Kunnilla on kaksi vaihtoehtoa, yhdistyminen tai palveluiden ulkoistaminen, mutta ulkoistuskaan ei auta, jos ei ole varaa maksaa laadukkaista palveluista, tiivistää valtiovarainministeriön alivaltiosihteeri Päivi Nerg...

Kuntien talous eriytyi voimakkaaasti – ”Tilanne on hyvin poikkeuksellinen”

Kuntien taloudellinen tulos eriytyi viime vuonna voimakkaasti. Helsinki, Espoo, Vantaa tekevät tilinpäätöstietojen mukaan hyvää tulosta. Moni muu iso kaupunki, kuten Tampere, Turku, Oulu, Kouvola ja...

Lehtileikkeet

Kaleva: Ahvenanmaan tilanne ratkesi lakivaliokunnassa Perustuslakivaliokunta on tarvinnut asiantuntijoiden kuulemista muun muassa Ahvenanmaan vuoksi. Valiokunnalta odotetaan sote-lausuntoa nyt ihan pian. Perustuslakivaliokunta on ratkaissut ainakin yhden esteen...

Kunnat palvelujen kilpailutuksissa hankalassa raossa – hankintalakia ei osata käyttää

Sekä oppositiopuolueet että vihreiden entinen kansanedustaja Osmo Soininvaara ovat ottaneet kanta hankintalakiin liittyen vanhustenhuoltoon. Oppositiopuolueiden jättämässä välikysymyksessä painotetaan, että hankintalakia tulisi uudistaa niin, että sote-hankinnoissa...

Kuntien valtionosuudet vuodelle 2019 on julkaistu – pääkaupunkiseutu suurin maksaja

Päätökset kuntien valtionosuuksista vuodelle 2019 tehtiin joulukuun lopussa. Kunnille myönnetään valtionosuutta yhteensä 8 389 miljoonaa euroa kuluvalle vuodelle. Kuntien valtionosuudet vähenevät -70 milj. euroa, eli...

Sote-ulkoistuksia ja investointeja koskevaa rajoituslakia jatketaan 2022 loppuun

Hallitus esittää, että kuntien sote-palvelujen ulkoistuksia ja investointeja koskevan rajoituslain voimassaoloa jatketaan vuoden 2022 loppuun asti. Alun perin vuoden 2020 loppuun asti voimassa olleelle...