keskiviikko, 27 syyskuun 2023
Koti Tagit Kuntaliitto

Tagi: Kuntaliitto

Hankinta Suomi -hankkeessa toteutetaan ensi vuoden loppuun mennessä 30 toimenpidettä

Hankinta Suomi -hankkeessa on julkaistu 30 toimenpidettä, joilla varmistetaan jatkossa paremmat julkiset hankinnat. Toimenpiteet ovat osa kansallista julkisten hankintojen strategiaa, ja tavoitteena on edistää...

Kuntaliiton yt-neuvottelujen seurauksena henkilöstöstä vähenee 35 työntekijää

Kuntaliiton ja Kuntaliitto Palvelujen koko henkilöstöä, pois lukien toimitusjohtaja ja varatoimitusjohtajat, koskevat yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet. Neuvottelut johtivat yhteensä 23 irtisanomiseen. Lisäksi 12 työtekijän työsuhde on...

Kuntaliitto: Eduskunnassa oleva vammaispalvelulaki on vaikeaselkoinen, voi ajaa hyvinvointialueet kohtuuttomaan tilanteeseen

Kuntaliiton mukaan eduskunnan käsittelyssä oleva vammaispalvelulain uudistus uhkaa ajaa hyvinvointialueet kohtuuttomaan tilanteeseen. Lain on tarkoitus astua voimaan 1. tammikuuta, kun järjestämisvastuupalveluista siirtyy kunnilta hyvinvointialueille....

Kuntaliiton perustama Hyvinvointialueyhtiö toteuttaa hyvinvointialueiden edunvalvontaa jatkossa

Kuntaliitto perustaa Hyvinvointialueyhtiö Oy:n. Asiasta päätettiin Kuntaliiton hallituksen kokouksessa viime viikolla, ja perustamissopimus allekirjoitettiin perjantaina 28. lokakuuta. Yhteistyöratkaisun tavoitteena on mahdollistaa hyvinvointialueille siirtymävaiheen edunvalvontapalvelut ja...

Kuntaliitto käynnistää muutosneuvottelut

Suomen Kuntaliitto ry:ssä ja Kuntaliitto Palvelut Oy:ssä käynnistyy muutosneuvottelut, jotka koskevat toimitusjohtajaa ja varatoimitusjohtajaa lukuun ottamatta koko henkilöstöön. Muutos voi johtaa Kuntaliitto ry:n osalta korkeintaan...

Kuntien ja hyvinvointialueiden yhteinen palveluyhtiö näyttää epätodennäköiseltä – edunvalvonnassa ennakoidaan ristiriitoja

Kuntaliiton tavoittelema palveluyhtiö, joka tuottaisi hyvinvointialueille jatkossa samat neuvonta-, kehittämis- ja asiantuntijapalvelut kuin Kuntaliitto nykyään tuottaa sosiaali-, terveys ja pelastustoimelle, erikoissairaanhoidolle ja perusterveydenhuollon kuntayhtymille,...

Perusterveydenhuollon kustannukset kasvoivat reilusti suurissa kaupungeissa vuosina 2020–2021

Perusterveydenhuollon kustannukset kasvoivat vuosina 2020 ja 2021 kun koronapandemia sekoitti kuntataloutta ja toi yllättäviä lisäkustannuksia. Oman lisämausteensa vuodelle 2021 toivat hoito- ja palveluvelka ja...

Kuntaliitto suunnittelee palveluyhtiön perustamista hyvinvointialueiden kanssa

Kuntaliitto on lähestynyt hyvinvointialueilta tavoitteenaan perustaa yhteinen palveluyhtiö, joka voisi aloittaa toimintansa vuoden 2023 alusta. Kuntaliiton toimitusjohtajan Minna Karhusen mukaan tavoitteena on, että perusteilla oleva...

Kuntaliitto arvioi Ukrainasta paenneiden lasten varhaiskasvatuksen kustannuksia

Useat kunnat ovat alkaneet järjestää Ukrainasta paenneille lapsille varhaiskasvatuspalveluita. Tähän myös hallituksen linjaukset keväältä 2022 kannustavat. Jos arvio 60 000 henkilön saapumisesta Suomeen toteutuu, se aiheuttaa...

Kuntaliitto: Kunnista hyvinvointialueille siirtyvien nettokustannusten odotetaan kasvavan myös viimeisenä vuonna

Valtiovarainministeriö on julkaissut Tilastokeskuksen keräämät tiedot kuntien sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen nettokustannuksista tilinpäätösvuodelta 2021 ja talousarviovuodelta 2022. Hyvinvointialueille siirtyvät nettokustannukset ovat kyselyn perusteella vuonna...

Lehtileikkeet: Lääkekehitysyhtiö etsii maailmanluokan johtajaa

Turun Sanomat: Lääkekehitysyhtiö etsii maailmanluokan johtajaa Kansallisen lääkekehitysyhtiön hallituksen puheenjohtajaksi valitun kauppaneuvos Jyrki Liljeroosin mukaan tavoitteena on, että keskus aloittaa käytännön toimintansa Turussa syksyllä. Asiantuntijayhtiö...

Kuntaliitto kartoittaa kuntien sote-uudistuksen toimeenpanon tilannekuvaa kyselyillä

Kuntien sote-uudistuksen toimeenpanon tilannekuvaa kartoittavat kyselyt ovat käynnistyneet. Ensimmäinen kysely keskittyy uudistuksen omaisuusjärjestelyihin, henkilöstösiirtoihin ja muutostukitarpeisiin. Kysely umpeutuu 15.2.2022. Kysely on osa toimeenpanon kansallisen tilannekuvan...

Kuntaliiton lausunto sote-lainsäädännön muuttamisesta: tukipalveluiden siirtymäaikaa tulisi pidentää

Kuntaliitto ehdottaa sosiaali- ja terveysministeriölle annetussa lausunnossaan, että kuntien mahdollisuutta hyvinvointialueiden tukipalveluiden tuottamiseen tulisi pidentää vuoden 2024 loppuun ja EU-kynnysarvosta tulisi luopua. Kuntaliitto lausui...

Kuntaliitto: Kuntien ja hyvinvointialueiden yhteistyöhön tarvitaan lainsäädännöllisiä ratkaisuja

Sote-palveluiden järjestämisvastuun siirtyminen kunnilta hyvinvointialueille vaikuttaa nykyisiin toimialarajat ylittäviin yhteistyömuotoihin. - Vaikka kunnilla ja hyvinvointialueilla on yhteiset asukkaat ja paljon yhteistyötarpeita, ei eduskunnan kesällä hyväksymässä...

Kuntaliitto kokoaa ohjeistusta hyvinvointialueen ja kunnan johtamisjärjestelmille

Kuntaliitto on, osana sote-uudistuksen toimeenpanoon liittyvää muutostukea, kokoamassa toimintamallisuositusta hyvinvointialueille siirtyvien ja kunnille jäävien palveluiden yhteistyön johtamisesta. Hyvinvointialueiden ja kuntien käyttöön tuleva ohjeistus kattaa mm....

Kuntaliiton laskelma: Kokoomukselle eniten paikkoja aluevaaleissa

Kuntaliitto on laskenut, kuinka puolueet pärjäisivät, jos aluevaaleissa äänestettäisiin samalla tavalla kuin kesäkuun kuntavaaleissa. Keskustapuolue olisi suurin puolue yhdeksässä (9) aluevaltuustossa, kokoomus kuudessa (6) aluevaltuustossa,...

Kuntaliitto vaatii kunnille täysiä korona-korvauksia

Kuntaliitto arvostelee sosiaali- ja terveysministeriön parhaillaan lausuntokierroksella olevaa asetusluonnosta, jonka myötä Kuntaliitto arvioi kuntien avustusten korvaustason laskevan 40–65 prosenttiin toteutuneista kuluista. Vähennystä perustellaan kunnille...

Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset kasvoivat 9.9 % alkuvuonna, kuntakohtaiset erot jopa 20 %

Kuntaliitto on julkistanut yhteenvedon 44 suurimman kunnan sekä kahdeksan kuntayhtymän sosiaali- ja terveydenhuollon ja sen eri toimintojen vuoden 2021 tammi-huhtikuun nettotoimintamenoista. Koronaepidemia vähensi sosiaali- ja...

Kuntapulssi: Kuntasektorilla ei ole luottoa sote-uudistuksen tavoitteiden toteutumisesta nykyuudistuksessa

Kuntien ja kuntayhtymien sote-johtajista vain 16 prosenttia arvioi hallituksen esityksessä sote-uudistukseksi tavoitteiden kustannusten kasvun hillitsemisestä toteutuvan melko tai erittäin hyvin. Suurin osa, 56 prosenttia,...

Kuntajohtajien työtyytyväisyys laskenut 10% – kolmannes harkinnut työpaikan vaihtoa

Kuntajohtajista runsas kolmannes (36 %) on harkinnut työpaikan vaihtoa paljon, asia käy ilmi Kuntaliiton, Kevan ja Suomen Kuntajohtajat ry:n teettämästä tutkimuksesta. Naiset ovat harkinneet...