Koti Tagit Kuntaliitto

Tagi: Kuntaliitto

Kuntaliitto: Kuntien sote-menot nousseet 3,8% edellisvuodesta

44 suurimman kunnan sekä 8 kuntayhtymän sosiaali- ja terveydenhuollon ja sen eri toimintojen menot ovat tänä vuonna tammi-elokuun aikana noussut 3,8 prosenttia viime vuoden...

Kuntaliitto: Korjatussa sote-esityksessä ei riittävällä tavalla huomioitu saatua lausuntopalautetta

Kuntaliiton mukaan hallituksen sote-esityksessä aikatauluun ja alueiden ja kuntien erityispiirteiden huomiointiin liittyvät ongelmat näyttäisivät pysyneen ennallaan, eikä niihin ole lausuntokierroksen myötä esitetty muutoksia laajasta...

Kansallinen julkisten hankintojen strategia on julkaistu – suuret toimijat kartoitetaan

Kansallinen julkisten hankintojen hankintastrategia julkaistaan tänään keskiviikkona Kuntamarkkinoilla. Julkisiin hankintoihin käytetään vuodessa 35 miljardia euroa, mikä on kansantaloudellisesti merkittävä summa. Uudella strategialla, hankintoihin liittyvillä vähimmäisvaatimuksilla,...

Kuntaliitto: Sote-uudistuksen aikataulu aivan liiaan tiukka – kuntien lausunnot tulee ottaa huomioon

Kuntaliiton mukaan sote-uudistukselle asetettu aikataulutavoite sisältää lukuisia merkittäviä riskejä. Kuntaliiton mukaan uudistuksen kokonaisaikataulu tulisi arvioida uudelleen siten, että se uskottavasti turvaisi muutokset palveluntuotannon jatkuvuutta...

Vuoden ennakointiteko -palkinto Kuntaliitolle

Kuntaliitolle on myönnetty Vuoden ennakointiteko -palkinto kunta-alan ennakointitoiminnan kartoittamisesta. Selvityksessä on kartoitettu ajankohtaista kokonaiskuvaa ennakoinnista kunnissa ja kuntayhtymissä. Lisäksi esitetään kuusi suositusta ennakointitoiminnan parantamiseksi. Palkinnon myönsi...

Kuntaliitto käynnistää koko henkilöstöä koskevat yt-neuvottelut

Suomen Kuntaliitto ry sekä sen tytäryhtiö Kuntaliitto Palvelut Oy käynnistävät koko henkilöstöä koskevat yt-neuvottelut. Neuvottelut eivät kuitenkaan koske KT Kuntatyönantajien eikä Avaintyönantajat Avainta ry:n...

Suurten kaupunkien johtajat: Sote-laeissa ei ole otettu tarpeeksi hyvin huomioon väestömuutoksia

Suurten kaupunkien terveysjohtajat ovat huolissaan, ettei sosiaali- ja terveyspalvelujen rakenneuudistuksessa ole otettu tarpeeksi hyvin huomioon väestömuutosta. Uudistuksessa rahoitus määräytyy vain nykytilanteen ja edeltävien vuosien...

Sosiaali- ja terveydenhuollon menot kasvoivat alkuvuonna 2020

Kuntaliitto on julkistanut yhteenvedon 44 suurimman kunnan sekä kahdeksan kuntayhtymän sosiaali- ja terveydenhuollon ja sen eri toimintojen vuoden 2020 tammi-huhtikuun nettotoimintamenoista. Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset...

Lehtileikkeet: Kuntaliiton selvitys sosiaali- ja terveystoimen kustannuksista 2019

Sosiaali- ja terveystoimen kustannukset olivat vuonna 2019 pienoisessa laskussa keskisuurissa kunnissa Kuntaliiton selvityksen mukaan. Keskisuurten kuntien sosiaali- ja terveystoimen kaikki ikävakioimattomat kokonaiskustannukset olivat yhteensä noin...

Koronakriisi kurittaa kuntataloutta ennakoitua enemmän – hallituksen tukipaketti vain noin puolet arvioidusta tarpeesta

Koronavirusepidemia kurittaa kuntataloutta ennakoitua enemmän. Kuntaliiton ja kaupunkien talousjohtajien mukaan epidemia heikentää kuntien taloutta 1,9 miljardia euroa, mikä on 100 miljoonaa euroa enemmän kuin...

Järjestöille vaaditaan lakisääteistä roolia sote-palveluissa

HALI ry, SOSTE ja Kuntaliitto ovat luovuttaneet perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurulle yhteisen kannanoton, jossa vaaditaan tuleviin sote-lakeihin kirjausta perusrakenteista, joilla mahdollistetaan järjestöjen työn...

Markku Pakkanen Kuntaliiton valtuuskunnan puheenjohtajaksi

Markku Pakkanen (kesk.) on valittu Kuntaliiton valtuuskunnan puheenjohtajaksi. Pakkanen on entinen kansanedustaja ja Kouvolan kaupunginvaltuuston jäsen. Ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin Kim Berg (sd.) ja toisena varapuheenjohtajana jatkaa Markku...

Kuntaliitto: Kunnilta ei voi rajoittaa mahdollisuutta tuottaa sote-palveluja, oma rahoitus säilyisi

Kuntien yleisen toimialan rajoittaminen sote-palveluiden osalta ei käytännössä ole mahdollista, todetaan Kuntaliiton vastauksessa Kunnat tuottajina -selvitykseen. Kuntaliiton mukaan sote-palveluiden rahoitus tulee olla sillä taholla,...

Tom Holmroos on aloittanut Kuntaliiton tietojohtajana

Tom Holmroos on lokakuussa aloittanut Kuntaliitossa tietojohtajana. Tietojohtajan tehtävä on uusi, ja siihen kuuluu ohjata ja johtaa Kuntaliiton tietopääoman kehittämistä sekä hyödyntämistä liiton palveluissa...

Joona Räsästä esitetään Kuntaliiton hallituksen puheenjohtajaksi Paateron siirryttyä ministeriksi

Kuntaliiton hallitus on päättänyt esittää hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi Joona Räsästä. Lohjalainen Räsänen edustaa SDP:tä ja toimii tällä hetkellä Kuntaliiton valtuuskunnan varapuheenjohtajana. Edellinen puheenjohtaja, kunta- ja omistusohjausministeri Sirpa...

Kunnille 300 miljoona lisää valtionosuuksia 2020 – Kuntaliiton Lehtonen: Plus-miinus-nolla

Hallitus on päättänyt lisätä kuntien valtionosuudet 300 miljoonalla eurolla ensi vuonna. Kuntaliiton kuntatalouden kehittämispäällikkö Sanna Lehtosen mukaan valtionosuuksien lisääminen ei ole riittävästi. Vaikutus on...

Kuntaliitto huolestui: 0,7 henkilöstömitoitus syö resursseja kotihoidosta

Kuntaliitto muistuttaa liittyen hallituksen esitykseen 0,7 henkilöstömitoituksesta, että valvontaviranomaiset ovat todenneet puutteita myös toimintayksiköiden johtamisessa sekä lääkäripalvelujen ja muiden palveluiden järjestämiseen. Hoivan laatu on...

Väestö vähenee voimakkaimmin alle 5000 asukkaan kunnissa

Seuraavien vuosikymmenien aikana väestö vähenee Suomessa kaikkialla paitsi yli 100 000 asukkaan paikkakunnilla, mutta voimakkainta väestökato on pienissä alle 5000 asukkaan kunnissa. Asia käy...

Tietojärjestelmien yhtenäistämistä pidetään kunnissa erittäin tärkeänä

Kun kunnilta kysyttiin, mitä he pitävät sosiaali- ja terveyspalvelujen rakenneuudistukseen liityvää hallituskirjausta pidetään tärkeimpänä, nousi esille tietojärjestelmien yhteensovittaminen ja kuntien alueellisten erityispiirteiden huomioiminen. Kuntaliitto kartoitti...

Kuntaliitto päivitti kuntien valtionosuuslaskelmat ensi vuodelle

Kuntaliitto on päivittänyt kuntakohtaiset ennakolliset valtionosuuslaskelmat ensi vuodelle VM:n talousarvioehdotuksen mukaiseksi. Kuntaliiton ennakollisten valtionosuuslaskelmien mukaan kuntien valtionosuudet kasvavat 1 124 miljoonaa euroa (+13 %; 205 €/asukas) vuodesta 2019 vuoteen...