lauantai, 25 maaliskuun 2023
Koti Tagit Kysely

Tagi: kysely

Tehyn kysely: Hoidon laatuun ollaan tyytyväisiä, mutta valtaosalla on ollut ongelmia hoitoon pääsyssä

Tehyn toimeksiannosta toteutetun kyselyn perusteella sote-palveluiden toimivuuden osalta suurimmat ongelmat löytyvät hoitoon pääsyssä. Peräti 69 prosenttia kyselyyn vastanneista oli kokenut ongelmia ei-kiireelliseen hoitoon pääsyssä. Myös...

Järjestöjen kyselytutkimus: Potilaat toivovat tehokkaampaa tukea kuntoutukseen

Vain puolet sydänsairauksiin, diabetekseen ja syöpään sairastuneista on saanut riittävästi tukea sairautensa kanssa selviytymiseen. Vain neljänneksellä heistä ammattilainen on arvioinut sairauteen liittyviä tuen tarpeita,...

Terveyskeskuslääkäri 2.0 -malli paransi työssä viihtymistä Siun sotessa

Siun sotessa 2022 lopusta käynnissä olleesta Terveyskeskuslääkäri 2.0 -mallista on saatu Pohjois-Karjalassa positiivisia kokemuksia. Mallissa terveyskeskuslääkärit ovat voineet käyttää yhden päivän työviikosta omaan kouluttautumiseen...

Hyvinvoinnin edistämiseen kaivataan monipuolisempaa tietoa kaikenikäisistä ryhmistä – opinnäytetyö selvitti tarpeita Pohjois-Pohjanmaalla

Katri Kivilahden opinnäytetyöstä ilmenee, että hyvinvoinnin tietojohtamisessa on paljon kehittämisen varaa. Etenkin erilaisista, kaikenikäisistä väestöryhmistä kaivataan tietoa. Tutkimusta on myös niukasti vaikuttavuudesta. Opinnäytetyöhön liittyi kysely,...

FCG:n kysely: Joka kolmas sote-alan työntekijä ei koe työkykyään hyväksi

Joka kolmas julkisella sektorilla työskentelevä sote-alan työntekijä ei koe työkykyään hyväksi FCG:n tekemän kyselyn mukaan. Näin vastanneiden osalta merkittävimmät työkykyä alaspäin painavat syyt löytyvät huonosta...

HALI ry:n kysely: Useat hoivakodit eivät ole saaneet varmistettua sijaisia kesäksi

Yli 90 prosenttia ikääntyneiden asumispalveluja tuottavista yrityksistä ja järjestöistä kertoo Hyvinvointiala HALI ry:n kyselyssä, että ylitöiden käyttöä ja työvoiman vuokrausta on jouduttu lisäämään. − Hoitajapula...

CGI:n kysely: Viidennes hyvinvointialueiden päättäjistä pelkää, ettei saa valmistelua valmiiksi

IT-palveluyhtiö CGI:n päättäjäkyselyn mukaan alueelliset erot sote-uudistukseen valmistautumisessa ovat isoja ja paikoin huolestuttavia. Monella tulevalla hyvinvointialueella valmistelu yskii. Valmistautuminen on valtaosassa hyvinvointialueista saatu vauhtiin kuluneen...

Työterveyslaitoksen kyselytutkimus: Valmentava johtaminen on yleistynyt sote-alalla

Valmentava johtaminen on yleistynyt viime vuosina sote-organisaatioissa tuoreen Mitä kuuluu? -työhyvinvointikyselyn mukaan. Tästä kertoo se, että työntekijöiden arviot lähiesimiehistään olivat parantuneet viime vuoteen verrattuna....

Valviran kysely: 38 prosenttia kotihoidon työntekijöistä ei tiedä epäkohtien ilmoitusvelvollisuudesta

Valviran kotihoidon työntekijöille tehtyyn kyselyyn vastanneista peräti 38 % ei tuntenut sosiaalihuoltolain mukaista ilmoitusvelvollisuutta ja siihen liittyvää prosessia. Toisaalta kaikilla ilmoituksen tehneillä ei aina...

SOSTE:n kysely: Järjestöjen avustuksista epävarmuutta useissa kunnissa

Monet Suomen kunnat eivät vielä tiedä, miten ne aikovat jatkaa järjestöjen avustamista sote-uudistuksen toteutumisen jälkeen. Tieto käy ilmi SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n ja alueellisten verkostojärjestökumppaneiden...

Helsinki kysyy kaupunkilaisten mielipiteitä Kannelmäen terveysaseman palvelujen ulkoistamisesta

Kannelmäen terveysaseman palvelut on päätetty ulkoistaa Helsingissä yksityiselle palveluntuottajalle. Ulkoistettu toiminta toteutetaan kokeiluna, joka sosiaali- ja terveyslautakunnan mukaan ob tarkoitus käynnistyä tammi–helmikuussa. Lisäksi kaupunginvaltuusto...

Koronakevät muutti helsinkiläisten elämää, mutta tulevaisuudenusko on korkealla

Kevään 2020 Helsinki-barometrillä kartoitettiin kaupunkilaisten tunnelmia koronavirusepidemian aiheuttamissa poikkeusoloissa sekä asukkaiden tyytyväisyyttä kaupungin toimintaan koronatilanteessa. Noin 1 000 vastaajan puhelinhaastattelut toteutettiin toukokuun lopussa. Korona-ajalla oli...

Kunnat pitävät taloudellista tukea ja kuntien päätöksentekokykyä tärkeimpinä tekijöinä asiakas- ja potilastietojärjestelmien yhtenäistämisessä

Taloudellinen muutostuki ja kuntien päätöksentekokyky nousivat keskeisimmäksi tekijöiksi asiakas- ja potilastietojärjestelmien yhtenäistämistä koskevan työn jatkamiseksi AKUSTI-foorumin tekemässä kyselyssä. Maaliskuussa, maakunta- ja sote-uudistuksen kaatumisen jälkeen toteutettu...

Henkilöstön saatavuus vanhustenhuollon suurin ongelma – kyselyn mukaan arvioitu lisätarve 4 500 hoitajaa

Ikäihmisten asumispalvelujen järjestämisen suurin ongelma on työvoiman saatavuus. Näin arvioi 54 prosenttia Kuntaliiton tänään julkistaman kyselyn vastaajista. Kyselyn kohdejoukkona olivat kuntajohtajat, kuntien sosiaali- ja...

HS: Vain pieni osa kasvattaisi yksityisten roolia terveyspalveluissa

Helsingin Sanomien teettämän kyselyn mukaan 40 prosenttia suomalaisista vähentäisi yksityisten yritysten osuutta julkisessa terveydenhuollossa. 16 prosenttia kasvattaisi yksityisten roolia. Vähentämistä haluavissa on merkittävästi kaikkien muiden...

KAKS tutkimus: Kaksi viidestä valtuutetusta pitää valmiuksia sote- ja maakuntauudistuksen toteutukseen hyvinä

KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön teettämä valtuutettukysely kertoo, että alle puolet (43 %) kaupunkien ja kuntien valtuutetusta pitää valmiuksia toteuttaa sote- ja maakuntauudistus hyvinä tai...

KAKS-kysely: Maakuntavaaleissa vaikuttaa eniten puolueen valtakunnallinen toiminta ja aatteellinen linja

Puolueen toiminta yleensä koko maassa ja puolueen aatteellinen linja ovat tärkeimmät puoluevalinnan perusteet maakuntavaaleissa, käy ilmi KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksesta. Tätä mieltä on...

Aluehallintoviraston hellekysely: Hoitokodeissa lämpötila jopa 28–34 °C – vain kolmasosassa koneellinen ilmastointi

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto kartoitti pitkittyneen hellejakson aiheuttamia terveysvaikutuksia alueensa maakuntien terveydenhuollon ja sosiaalitoimen yksiköissä 19.-24.heinäkuuta tehdyllä kyselyllä. Vastaajia olikaikkiaan 452, joista lähes puolet...