perjantai, 24 maaliskuun 2023
Koti Tagit Lainsäädäntö

Tagi: lainsäädäntö

Kanta-Hämeen Naukkarinen toivoo järkeä velvoitteiden ja rahoituksen välille ”Sote-uudistuksen lainsäädäntö on niin tiukasti reguloitu,...

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen johtajan Olli Naukkarisen mukaan VM:n riittämätön rahoitus ja STM:n tiukka sääntely luovat epäsuhdan hallinnollisten velvoitteiden ja kansalaisten palveluiden välille. Kansalaiselle epäsuhta näkyy...

VM: Riittävän oman tuotannon vaatimus edellyttää tapauskohtaista tarkastelua

Valtiovarainministeriön asettama työryhmä on arvioinut hyvinvointialueille laissa asetettua vaatimusta riittävästä omasta palvelutuotannosta, jolla pyritään varmistamaan sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuus kaikissa tilanteissa. Sen mukaan hyvinvointialueen toimintojen...

Tartuntatautilain uudistusta pohditaan STM:ssä, selvitetään pandemiasta nousseet muutostarpeet

STM valmistelee yhteistyössä THL:n kanssa muistiota, jossa kootaan yhteen ja arvioidaan tartuntatautilain muutostarpeita. Pandemia-aikana esiin nousseita asioita halutaan käsitellä tässä yhteydessä. Arviointimuistion valmistelun koordinoinnista vastaava...

Tartuntatautilain tehtävät siirtymässä hyvinvointialueille ja väliaikaiset pykälät halutaan palauttaa

Tartuntatautilakia muutetaan johtuen palveluiden siirtymisestä hyvinvointialueille. Kuntien ja sairaanhoitopiirien tartuntatautien torjuntatyön tehtävät siirtyvät vuoden 2023 alussa tuleville hyvinvointialueille, Helsingin kaupungille ja HUS-yhtymälle. Muutoksilla päivitetään tartuntatautilaki...

Lainsäädännön arviointineuvosto: Genomikeskuksen perustamisen konkreettisia hyötyjä arvioitava paremmin lakiehdotuksessa

Lainsäädännön arviointineuvoston mukaan Genomikeskusta koskevassa lakiehdotuksessa tulisi tuoda selkeämmin esille, mitkä ovat Genomikeskuksen hyödyt ja mitä ongelmia esitys korjaa nykytilasta. Arviointineuvoston mukaan Genomikeskuksen vaikutuksista on...

Lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden työmäärää rajataan – STM käynnistää lainsäädännön kokonaisuudistuksen

Sosiaali- ja terveysministeriö käynnistää lastensuojelun lainsäädännön kokonaisuudistuksen. Tavoitteena on turvata lasten oikeus tasapainoiseen kehitykseen ja erityiseen suojeluun. Palvelujen kokonaisuudesta halutaan nykyistä selkeämpi ja vaikuttavampi, sillä...

Hallituksen esitys hoitotakuusta: Määräajat tiukentuisivat vaiheittain

Hallitus esittää, että hoitoon pääsyä koskevat määräajat tiukentuisivat vaiheittain. Siirtymäkautena 1.9.2023-31.10.2024 perusterveydenhuollon avosairaanhoitoon tulisi päästä 14 vuorokauden ja suun terveydenhuoltoon neljän kuukauden kuluessa hoidon tarpeen...

Asiakastietolakiin kaavaillaan useita muutoksia: Sosiaalihuollon tietojen halutaan liikkuvan paremmin terveydenhuollossa

Parhaillaan uudistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietoja ja niiden luovutusta koskevia lakeja. Sosiaali- ja terveysministeriö on käynyt läpi lakiesitystä koskevia lausuntoja. Se muokkaa esityksen, joka...

STM pyytää sote-järjestöjen rahoituslain luonnoksesta lausuntoja

Sosiaali- ja terveysalan yhdistysten ja säätiöiden rahoitus perustuu tällä hetkellä keskeisesti Veikkaus Oy:n tuottojen jakamiseen valtionavustuksina. Nyt lausuntokierroksella oleva luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi...

STM valmistelee potilasturvallisuuslakia kiireellisenä ja tekee tilannearviota suojelutyön riittävyydestä

Sosiaali- ja terveysministeriö tekee tilannearviota suojelutyön riittävyydestä tänään perjantaina ja viikonlopun aikana. STM on käynnistänyt myös potilasturvallisuuslain valmistelun kiireellisesti. Ministeriön suunnitelma laista on raivostuttanut hoitajia...

Ehdotus uudesta vammaispalvelulaista lausunnolle

Sosiaali- ja terveysministeriössä on valmisteltu vammaispalvelulainsäädännön uudistamista. Ehdotus uudeksi lainsäädännöksi on lausunnolla 17.2.-4.4.2022. Uudistuksen tavoitteena on ehkäistä ja poistaa esteitä, jotka rajoittavat vammaisen henkilön yhdenvertaisuuden,...

Lainsäädäntö estää hyvinvointialueen työntekijöiltä hallituspaikat – ”Lakiin jäänyt virhe pitäisi korjata”

Hyvinvointialueilla muotoillaan parhaillaan hallintosääntöä ja organisaatiota. Päänvaivaa on noussut lain pykälästä 78, jonka mukaan aluehallitukseen ei ole vaalikelpoinen välittömästi aluehallituksen alaisena toimiva hyvinvointialueen palveluksessa...

Esitys valvontalaiksi lausunnolle – tavoitteena vahvistaa omavalvontaa ja yhtenäistää rekisteröintiä

Sosiaali- ja terveysministeriö on valmistellut erillislakia sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta. Tavoitteena on uudistaa ja selkeyttää valvonnan toimintatapoja sekä tukea sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä ja...

Kuntien tukipalvelujen yhtiöittämiselle esitetään vuoden siirtymäaikaa

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistamista koskevan lainsäädännön muutokset esitettiin valtioneuvoston istunnossa 10.2.2022. Hallituksen esityksen tavoitteena on täsmentää uudistusta koskevaa lainsäädäntöä lausuntokierroksen jälkeen. Kuntien...

Lakimuutosten tavoitteena on edistää iäkkäiden monimuotoista asumista ja vähentää muuttoja

Iäkkäiden palvelujen lainsäädännön uudistuksessa on ehdotettu muutoksia palveluasumiseen ja ympärivuorokautiseen (tehostettuun) palveluasumiseen. Muutoksilla on tarkoitus edistää monimuotoisia asumis- ja palvelukokonaisuuksia. Tämä tarkoittaa sitä, että samassa...

ICT-muutoksissa paljon työtä hyvinvointialueilla – valmisteluryhmästä tukea toimeenpanoon

STM:n osiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistuksen ICT-valmisteluryhmän erityisasiantuntija Pilvi Rantanen kertoo blogissaan, että ryhmässä on kevään aikana tunnistettu ja ratkottu edessä olevaa työtä...

WHO julkaisi uuden COVID-19 työkalun kansallisen lakivalmistelun tueksi yhtenäistämään maailmanlaajuisia käytäntöjä

WHO tiedotti keskiviikkona uudesta COVID-19 Law Lab aloitteesta, jonka tarkoitus on kerätä ja välittää tietoa ja tukea koronapandemiaan liittyvien lakien valmistelua eri maissa. COVID-19...

Aarno Palotie, FINNGEN: Lakien tulkinta liian vaikeaa – toisiolakia ei tarvita, jos siitä ei...

Suomi Areenan Huomisen terveys -seminaarin keskusteluun kommentaattorina osallistunut Aarno Palotie, Business Finlandin FinnGen -tutkimushankkeen tieteellinen johtaja toivoo päättäjiltä selkeämpää lainsäädäntöä. - Uusia lakialoitteita tehdään ja...

Soste ry: Ripeitä päätöksiä sote-uudistuksesta pöydälle jääneisiin lakeihin tarvitaan

Soste ry:n pääsihteeri Vertti Kiukas listaa blogissaan lainsäädäntöä, jonka valmistelu jäi STM:n pöydälle tai eduskunnan valiokuntien sote-ruuhkiin. Hän pitää tärkeää, että esimerkiksi asiakasmaksujen uudistuksen...

Terveydelle haitallisia vaihtoehtohoitoja tarjoavat tahot halutaan karsia markkinoilta uudella lailla

Vaihtoehtohoitoihin liittyvään lainsäädäntöön halutaan jotain rotia. Sosiaali- ja terveysministeriö tiedottaa, että perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko on antanut tehtäväksi lakivalmistelun käynnistämisen seuraavaa hallituskautta varten. STM:n...