Koti Tagit Lapin hyvinvointialue

Tagi: Lapin hyvinvointialue

Lapin hyvinvointialueen mielestä sairaalaverkostoa tulisi katsoa kokonaisuutena, ei siirtää hyvinvointialueiden päätettäväksi

Lapin hyvinvointialue vaatii parannuksia Länsi-Pohjan sairaalan päivystyksen rahoitusta koskevaan lakiesitykseen. Hyvinvointialue kritisoi esitystä siitä, että se ei huomioi mahdollisuutta myöntää rahoitus olosuhdetekijöiden perusteella. Lapin hyvinvointialueen...

Lapin hyvinvointialueella aloitetaan yhteisen tietopohjan rakentaminen

Lapin hyvinvointialue varautuu siihen, että se pystyy täyttämään sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain 29 §:n mukaisen seurantavelvoitteensa sekä sen, että tietoa voidaan hyödyntää...

Valtioneuvosto varautuu Länsi-Pohjan ja Savonlinnan sairaaloiden ylläpitokustannuksiin

Hallituksen epävirallinen ministerityöryhmä on tällä viikolla linjannut myös Länsi-Pohjan ja Savonlinnan sairaaloiden ympärivuorokautisen päivystyksen jatkosta. Rahoituslain muutos etenee eduskunnan käsiteltäväksi vielä tällä hallituskaudella. Länsi-Pohjan ja...

Lapin hyvinvointialue vaatii pysyvää rahoitusta Kemin yhteispäivystykselle

Lapin hyvinvointialueen mielestä valtion tulisi huolehtia riittävästä rahoituksesta, jotta voitaisiin ylläpitää ympärivuorokautisesti päivystäviä yhteispäivystysyksikköjä sekä Kemissä että Rovaniemellä. Aluehallitus on linjannut, että pysyvä mahdollisuus kahteen...

Lapin hyvinvointialueella terveyspalveluissa on tehty johtajanimityksiä

Lapin hyvinvointialueella on terveyspalveluissa tehty uusia valintoja. Pääasiassa tehtävät ovat johtajanimityksiä ja olleet sisäisessä hakumenettelyssä haettavana. Lapin hyvinvointialueella henkilöstöorganisaation valmistelussa on tavoite, että marraskuun loppuun...

Kemin ja Savonlinnan sairaaloiden päivystystä koskeva hallituksen esitys lausunnolle

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoja esityksestä, jolla mahdollistettaisiin useamman kuin yhden ympärivuorokautisen yhteispäivystysyksikön ylläpito Lapin ja Etelä-Savon hyvinvointialueilla. Ehdotettu muutos päivystyssääntelyyn mahdollistaisi nykyisenlaisen sairaalaverkon...

Lapin hyvinvointialue esittää ensi vuoden investointeihin reilu 53 miljoonaa – etusijalla aiemmin aloitetut hankinnat

Lapin hyvinvointialueen aluevaltuusto päätti 26.9. kokouksessaan viedä loppuun kuntien ja kuntayhtymien aloittamia rakennusprojekteja ja hankintoja, mutta muuten investointisuunnitelma on niukka. Lapin aluevaltuusto hyväksyi hyvinvointialueen...

Lapin hyvinvointialueella on ollut vaikeuksia rekrytoida ICT-henkilökuntaa

Lapin hyvinvointialueen kokoontui tällä viikolla keskustelemaan hyvinvointialueen valmistelun etenemisestä. Tarkastusvaliokunta arvioi hyvinvointialueen viime vuoden toimintaa. Valmistelu on tarkastuslautakunnan mukaan edennyt pääasiassa hyvin, mutta henkilöstön saatavuudessa...

Lapin hyvinvointialueen somaattisen erikoissairaanhoidon johtajaksi ei yhtään ilmoittautunutta

Lapin hyvinvointialueen vastuualueiden johtajan virkoihin loppui jatkettu hakuaika eilen. Oikeaa henkilöä eri tehtäviin haettiin sisäisellä ilmoittautumismenettelyllä. Somaattisen erikoissairaanhoidon johtajan tehtävään ei ole yhtään ilmoittautunutta. Haussa...

Lapin hyvinvointialue käynnistää uudelleen haun lukuisiin johtotehtäviin sisäisellä ilmoittautumismenettelyllä

Lapin hyvinvointialue on käynnistänyt uudelleen strategiajohtajan, somaattisen erikoissairaanhoidon johtajan, päivystyksen ja valmiuden johtajan, Sairauksien ehkäisyn ja hoidon johtajan, mielenterveyden ja riippuvuuksien hoidon johtajan, toiminta-...

Maria Tähtinen Lapin hyvinvointialueen toimistopalveluiden johtajaksi, lakiasiainjohtajaksi Miikka Ruokamo

Lapin hyvinvointialueen toimistopalveluiden johtajaksi on valittu Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin talousjohtaja Maria Tähtinen. Toimistopalveluiden johtaja johtaa hallinto- ja toimistopalvelujen vastuualuetta. Lakiasiainjohtajaksi on valittu Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin hallintolakimies Miikka...

Länsi-Pohja ei saa alentaa kuntayhtymän peruspääomaa sosiaali- ja terveyspalvelujen alijäämänsä kattamiseksi

Lapin hyvinvointialue on tehnyt kunnallisvalituksen Länsi-Pohjan yhtymävaltuuston päätöksestä, jonka mukaan kuntayhtymän noin 9,2 miljoonan euron alijäämä oli tarkoitus kattaa alentamalla kuntayhtymän peruspääomaa. Tällä toimenpiteellä...

Lapin hyvinvointialue pyytää selvitystä uusien vakanssien perustamisesta – Rovaniemen mukaan hoitoon pääsy on varmistettava

Lapin hyvinvointialue pyytää Rovaniemen kaupungin hyvinvointilautakunnalta selvitystä uusien vakanssien perustamisesta. Rovaniemen hyvinvointilautakunta päätti kesäkuussa perustaa 30 uutta virkaa tai toimea terveydenhuoltoon, ikäihmisten palveluihin sekä...

Lapin hyvinvointialueen johtamiseksi muodostetaan neljä palvelualuetta

Lapin hyvinvointialueen järjestää sote-palvelujen johtamisen neljällä palvelualueella. Palvelualueet muodostetaan vain hyvinvointialueen sisäistä organisoimista ja johtamista varten. Aluejako ei siis millään tavalla linjaa palveluiden sijaintia, tiedottaa...

Lapin hyvinvointialue nimitti johtajia

Lapin hyvinvointialueen aluehallitus on valinnut terveysjohtajan virkaan Lapin sairaanhoitopiirin ylilääkärin Miia Palon. Kehitysjohtajaksi valittiin Lapin sairaanhoitopiirin kehitysjohtaja Mikko Häikiö. Perheiden ja työikäisten palveluiden johtajaksi valittiin Pellon...

Lapin hyvinvointialue linjasi järjestöavustuksista

Lapin hyvinvointialue hyväksyi yleiset avustusperiaatteet, joiden mukaan linjataan hyvinvointialueen myöntämien avustusten yleisistä ehdoista sekä hyvinvointialueen vastuulla olevista avustuksista. Hyväksyttyjen avustusperiaatteiden mukaan Lapin hyvinvointialue myöntää harkinnanvaraisia...

Rovaniemi kilpailuttaa lapsiperheiden palveluita

Rovaniemen kaupunki kilpailuttaa lapsiperheiden sosiaalipalveluita ja lastensuojelun avohuollon palveluita. Edellisen kilpailutuksen mukaiset sopimukset päättyvät syksyllä 2022. Kilpailutuksen avulla varmistetaan, että vuonna 2023 olisi riittävä määrä...

Rovaniemi perustaa 30 uutta vakanssia sote-palveluihin

Rovaniemen kaupungin hyvinvointilautakunta hyväksyi 30 viran ja toimen perustamisen Rovaniemen sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Vakansseilla vastataan palvelutarpeen kasvuun. Tarkoituksena on muun muassa tukea lasten ja...

Lapin hyvinvointialue tuottaa Simon kunnan sote-palvelut

Hyvinvointialueen aluehallitus päätti, että Simon sote-palvelujen tuottaminen siirtyy Oulunkaarelta Lapin hyvinvointialueelle. Simon sote-palvelut on aiemmin järjestänyt Oulunkaaren kuntayhtymä, jonka muut jäsenkunnat Ii, Pudasjärvi, Utajärvi ja...

Lapin hyvinvointialueen toimialajohtajiksi Niiranen, Tiuraniemi ja Aarto 

Lapin hyvinvointialue on valinnut sosiaalijohtajan virkaan Kemin perusturvajohtajan Liisa Niirasen. Hallintojohtajan virkaan valittiin Sodankylän perusturvajohtaja Harri Tiuraniemi. Pelastuslaitoksen johtajan virka täytettiin siirtämällä virkaan nykyinen Lapin pelastuslaitoksen...