keskiviikko, 29 maaliskuun 2023
Koti Tagit Lausuntokierros

Tagi: lausuntokierros

Apotin lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelemisestä: asiakastietojen käytön saumattomuuteen Uudenmaan alueella kiinnitettävä erityistä...

Oy Apotti Ab pitää ehdotetun säädöksen tavoitetta koota yhteen tällä hetkellä moneen lakiin hajaantunut asiakastietojen käsittely kannatettavana ja tarpeellisena. Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojen saumattomaan...

Täydentävä esitys Kemin ja Savonlinnan sairaaloiden yhteispäivystysten erilliskorvauksista lausunnolle

Sote-ministerityöryhmä on laittanut lausunnolle täydentävän esityksen Kemin ja Savonlinnan sairaaloiden yhteispäivystysten erilliskorvauksista. Hallituksen joulukuussa antama esitys mahdollistaa Kemin ja Savonlinnan sairaaloissa ympärivuorokautisten yhteispäivystysyksiköiden jatko...

VM:n uusi esitys yliopistosairaalalisästä lausuntokierrokselle

Uusi esitys yliopistosairaalalisästä on lähetetty lausuntokierrokselle. Esityksestä voi antaa lausuntoja 9. tammikuuta saakka. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle tammikuussa 2023. Yliopistosairaalalisän tasoksi ehdotetaan 116...

Hyvinvointialueiden rahoituksesta annettu laki sekä asetusluonnos kuntien palkkaharmonisointikustannukset ovat nyt lausuntokierroksella

VM pyytää lausuntoja kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain ja hyvinvointialueiden rahoituksesta annetun lain nojalla annettavista valtioneuvoston asetuksista. Lausuntoaika on 14.11.–2.12.2022. Asetuksessa hyvinvointialueiden rahoituksesta säädetään muun...

Muutosehdotukseen rajat ylittävästä terveydenhuollosta pyydetään lausuntoja

STM pyytää lausuntoja muutosehdotuksesta rajat ylittävän terveydenhuollon kustannusten hallinnoinnista annettuun asetukseen. Asetusta ehdotetaan muutettavaksi 1. tammikuuta lähtien. Lausuntoja voi antaa 2. joulukuuta mennessä. Asetukseen ehdotetaan...

Ympärivuorokautisen hoidon henkilöstömitoituksen porrastamisesta pyydetään lausuntoja

Hallitus valmistelee iäkkäiden ympärivuorokautisen hoidon 0,7 henkilöstömitoituksen voimaantulosäännöksen porrastamista. Esityksestä pyydetään lausuntoja 4.11.2022 mennessä. Hallituksen esitysluonnoksen mukaisesti ympärivuorokautisen hoidon hoivahenkilöstön vähimmäismitoitusta porrastettaisiin nk. vanhuspalvelulaissa vuonna...

Toisiolain muuttamisesityksen valmistelua ei jatketa – syynä lausuntokierrokselta saatu palaute

STM:n mukaan toisiolakia koskevan muuttamisesityksen lausuntokierroksella saadun palautteen perusteella esitysluonnoksen valmistelua on päätetty olla jatkamatta. Esitysluonnoksessa esitetyn ratkaisuvaihtoehdon sijaan pohditaan muita keinoja edistää kansainvälistä tutkimusyhteistyötä...

VM pyytää lausuntoja kuntien ja hyvinvointialueiden hallintosäännön muutoksista poikkeusoloissa

Kuntalain ja hyvinvointialueesta annetun lain muuttamista koskeva asetus on lausuntokierroksella. VM pyytää lausuntoja viimeistään 26. syyskuuta mennessä. Ehdotuksen mukaan kunnan ja hyvinvointialueen hallintosäännössä on oltava...

Suunnitelmat Kela-korvausten osittaisesta poistamisesta saa laajaa kritiikkiä – ajankohta mahdollisimman huono

Kela-korvausten poistoa ei kannata KELA, ei Tehy, ei LPY, ei HALI, ei Suomen sairaanhoitajat, ei SAK, ei Akava. Lausuntokierros sairausvakuutuslain muuttamisesta päättyi sunnuntaina. Lausuntokierroksen...

Lausunnoissa kuntien ja hyvinvointialueiden vuokra-asetuksesta nostettiin sääntely ja vuokrien määräytyminen

Yli 80 kuntaa sekä muutamia kuntayhtymiä ja hyvinvointialueita jättivät lausunnon Kuntien ja hyvinvointialueiden vuokra-asetuksesta määräaikaan mennessä. Luonnos valtioneuvoston asetukseksi kunnan ja hyvinvointialueen välisen vuokran...

Monikanavarahoituksen purkaminen – virkamiestyöryhmien loppuraportti lausunnolle

Monikanavarahoituksen purkamisen virkamiestyö on valmistunut. Virkamiestyöryhmä on tehnyt pohjavalmistelua myöhemmin käynnistettävän parlamentaarisen valmistelun tueksi. Raportti on lausunnolla 24.6.-31.8. Monikanavarahoituksella tarkoitetaan sosiaali- ja terveydenhuollon rahoittamista useammasta...

Hyvinvointialueiden käynnistämiseen liittyvän rahoituksen määräytymisperusteet lausuntokierrokselle

VM pyytää lausuntoja hyvinvointialueiden käynnistämiseen liittyvän rahoituksen määräytymisperusteista vuosille 2021 ja 2022. Lausuntoaika on 20.4.–1.6.2021. Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä...