Koti Tagit Maakunta

Tagi: maakunta

VALOR selvittää, miten tulevat hyvinvointialueet aikovat hyödyntää sote-yritysten palveluita – ”Kuinka paljon on mahdollista...

Liikkeenjohdon konsultointiyritys VALOR:ssa ollaan kiinnostuneita muun muassa siitä, miten tulevien hyvinvointialueilla tullaan hyödyntämään yksityisten palveluntuottajien konsepteja esimerkiksi teknologia- ja digi-palveluissa. Mikäli sosiaali- terveyspalveluiden sekä pelastustoimen...

Kirsi Varhila: Asiakasseteli lisäisi yhdenvertaisuutta – huoli asiakkaiden valikoinnista on ylimitoitettu

STM:n ylijohtaja Kirsi Varhila korostaa, että sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakassetelit on suunniteltu vahvistamaan asiakkaiden mahdollisuutta vaikuttaa omiin palveluihinsa ja ne olisivat monessa mielessä nykyisiä...

Missä mennään sote- ja maakuntauudistuksessa – tutustu valmistelun tilannekuvaan maakunnissa

Maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelu jatkuu tiiviisti niin maakunnissa kuin ministeriöissäkin. Kyselyn perusteella maakunnat hyödyntävät lisäaikaa erityisesti pidemmälle menevään valmisteluun. Maakuntien valmistelutilannetta käytiin läpi maakuntien muutosjohtajien...

Uudellemaalle kootaan järjestöjen ja uuden maakunnan yhteistyön kehittämisryhmä

Uusimaa 2019 kokoaa järjestöjen yhteistyöelimen rakentamaan toimintamalleja järjestöjen ja uuden maakunnan välille. Uuden ryhmän tehtävänä on tuoda järjestöjen näkökulmia maakuntaa valmistelevan Uusimaa 2019 -hankkeen...

Pirkanmaan uudistusvalmistelu jatkuu valtakunnallisia linjauksia odotellessa

Pirkanmaan maakunta- ja sote-uudistuksen poliittinen ohjausryhmä sai 13.8. katsausta valtakunnallisesta tilanteesta, Pirkanmaan valmisteluun liittyvistä kysymyksistä sekä kävi läpi syksyn kokousten aikataulusuunnitelmaa. - Maakuntien aloitus siirtyy...

LPY vaatii merkittäviä muutoksia sote-asiakirjamalleihin

Lääkäripalveluyritykset ry:n mukaan sosiaali- ja terveysministeriön maakuntien käyttöön laatimia sote-asiakirjamalleja tulee selkeyttää huomattavasti. Järjestön mukaan asiakirjoihin tarvittavat korjaukset ovat niinkin merkittäviä, että muutosten jälkeen...

Ministeriö julkaisi Maakuntien digitalisoinnin perusteet -asiakirjan

Valtiovarainministeriö on julkaissut Maakuntien digitalisoinnin perusteet -asiakirjan. Asiakirjassa on kuvattu maakuntien digitalisoinnin periaatteet, toimijat ja niiden tavoitteelliset tehtävät 2020 sekä yhteisesti noudatettavia toimintaprosesseja ja...

Maakuntakohtainen erittely: Valmius ottaa käyttöön valinnanvapauden eri muotoja vaihtelee

Valtiovarainministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö ovat selvittäneet maakuntien tilannekuvaa ja valmiutta maakunta- ja sote-uudistuksen toimeenpanoon kahdella kyselyllä kuluvan kesäkuun aikana. Artikkelin alla olevassa taulukossa...

Hallituksen muutosehdotukset maakuntien rahoituslakiin pähkinänkuoressa

Hallitus esittää tänään julkaistussa vastineessaan, että sosiaali- ja terveysvaliokunta täsmentää maakuntien rahoituslakiehdotusta sekä yksittäisten maakuntien rahoituksen että rahoituksen kokonaistason joustomahdollisuuksien osalta. Alla keskeiset muutosehdotukset tiivistetysti....

Maakunnille käsikirja sote-palvelulupausten laatimiseen

Sosiaali- ja terveysministeriö on yhdessä maakuntien kanssa laatinut palvelulupaus-käsikirjan maakuntien valmistelijoille. Ministeriön mukaan valmistelijat voivat hyödyntää käsikirjaa, kun ne laativat strategisia suunnitelmia sote-palvelujen järjestämisestä,...

Uusimaa pyytää kommentteja sote-järjestäjän toimintatavoista

Uudenmaan sote-järjestämisen valmistelussa kuvataan tällä hetkellä toimintatapoja ja prosesseja, joiden myötä sote-palvelustrategia ja palvelulupaus muuntuvat käytännön toiminnaksi, maakunta kertoo. Uusimaa pyytääkin nyt kommentetja sote-järjestäjän käytännöistä....

Asetus kunnan ja maakunnan välisen vuokran määräytymisestä lausunnolle

Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi kunnan ja maakunnan välisen vuokran määräytymisestä siirtymäkauden aikana. Asetusluonnoksesta on järjestetty kuulemiskierros 4.4.–8.5.2017. Tämän jälkeen luonnosta on jatkovalmisteltu. Asetusluonnoksesta...

Tilavuokrat kymmenesosa maakuntien kokonaisbudjetista – Alustavat vuokrat julki

Maakuntauudistuksen ensimmäisenä vuonna maakuntien yhteenlaskettu kokonaisvuokrasumma on 1,9 miljardia euroa, ja Maakuntien tilakeskuksen mukaan se koostuu noin 10 000 vuokrasopimuksesta. Kokonaistilamäärä on noin 10,5 miljoonaa...

Ministeriö haastattelee maakuntavalmistelijoita ICT-investointien arviointimenettelystä

Valtiovarainministeriö kertoo, että maakunta- ja sote-uudistuksen digimuutosohjelman hanketoimisto haastattelee touko-kesäkuun aikana maakuntavalmistelijoita ja valtionhallinnon edustajia digiyhtenäispolitiikan asiakirjassa ehdotetusta ICT-investointien arviointikriteeristöstä ja -menettelystä. Haastateltavilta kysytään muun...

Ensimmäinen luonnos maakunnan hallintosääntömallista julkaistu

Kuntaliiton, maakuntien hallintoverkoston ja valtiovarainministeriön tiekarttaryhmän kanssa yhteistyössä tehty ensimmäinen luonnos maakunnan hallintosäännöstä on julkaistu. Kuntaliitto toivoo hallintosäännöstä kommentteja, jotka tullaan ottamaan huomioon hallintosäännön...

EVA: Sote-uudistuksen keskeisimpiä tavoitteita ei saavuteta ilman yhtiöitä

Maakuntien sote-palveluja tuottavat liikelaitokset voidaan joutua yhtiöittämään sote-uudistuksessa, todetaan tuoreessa Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA:n arviossa. Taustalla on EU:n tuomioistuimen Slovakia-päätös, jonka mukaan julkinen terveydenhuoltojärjestelmä on tulkittava...

Sote-uudistuksen virkamiesvalmistelijat maakuntakierrokselle

Maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelijat aikovat vierailla kuluvan kevään aikana kaikissa Suomen maakunnissa osana Oma maakunta -kierrosta. Maakuntakierros järjestetään 24.4.–8.6.2018. Kierros alkaa Etelä-Pohjanmaalta ja päättyy...

TEM ja Sitra: Pienten sote-yritysten kohtalo on tulevien maakuntien käsissä

Valinnanvapauden lainsäädäntö jättää maakunnille huomattavasti valtaa eritoten valinnanvapauden palveluiden ja palveluntuottajien kompensaatioiden määrittämiseen. Päätöksillään maakunta voi ratkaisevasti joko vahvistaa tai heikentää pk-yritysten liiketoimintamahdollisuuksia uudessa...

SoteDigi-säännökset lausunnolle

Sosiaali- ja terveysministeriö on valmistellut säädösehdotuksia sosiaali- ja terveydenhuollon digitaalisten palvelujen ja yhteentoimivuuden kehittämiskeskuksesta eli SoteDigi-yhtiöstä. Lausunnolle säädökset on lähetetty viime viikon lopulla, ja...

Ajaisiko Helsingin kaupunkikimppa muun Uudenmaan ahtaalle? Ministeriö avaa maakuntalaskelmia

Helsingin Sanomat uutisoi viikonloppuna virkamiesraportista, jossa avataan Helsingin kaupunkikimpan, eli Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisen muodostaman maakunnan ja muun Uudenmaan maakunnan kustannuksia ja rahoitustilannetta....