tiistai, 21 maaliskuun 2023
Koti Tagit Maakuntien tilakeskus

Tagi: Maakuntien tilakeskus

Maakuntien tilakeskus laajeni hyvinvointialueiden, Helsingin ja HUS:n omistukseen – uusi hallitus valittu

Maakuntien tilakeskuksen omistuspohja laajeni vuodenvaihteessa hyvinvointialueille, Helsingin kaupungille ja HUS-yhtymälle. Valtio jää yhtiöön osakkeenomistajaksi V-lajisen osakkeen omistajana. Samalla Maakuntien tilakeskukselle on valittu uusi hallitus. Hallituksen...

Hyvinvointialueiden kohteet Modulo-tilatietopalvelussa 7/22

Hyvinvointialueet kokoavat käyttöönsä tulevien toimitilojen tiedot Maakuntien tilakeskuksen Modulo-tilatietopalveluun. Tietojen tavoitteena on varmistaa, että jokaisella hyvinvointialueella on realistinen ja ajan tasalla oleva tilannekuva käytössään...

Maakuntien tilakeskuksen Ari Maaninen: ”Sairaalarakentamisen investointibuumi on hiipumassa”

Maakuntien tilakeskuksen selvityksen mukaan sairaanhoito- ja erityishuoltopiireillä on käynnissä tai hankesuunnittelussa tilainvestointeja yli kuudella miljardilla eurolla. Vuosina 2022–2026 olisi toteutumassa yli 3,2 miljardin investoinnit. Selvityksen...

Vanhusten hoivan tilatarve kasvaa 1,5 miljoonaa bruttoneliömetriä vuoteen 2040 mennessä

Valtiovarainministeriön asettamassa Kuntien tilatiedon kehittämishankkeessa on tehty tilannekuva kuntien rakennuskannasta. Työssä syntyi tietovaranto, jossa on ensimmäistä kertaa mukana tietoja sekä omistetuista että vuokratuista toimitiloista...

Jukka Latvala: ”Maakuntien tilakeskus auttaa hyvinvointialueita palveluverkon suunnittelussa – Tarpeettomiksi jääville tiloille on etsittävä...

Maakuntien tilakeskuksesta rakennetaan kiinteistö- ja tilahallinnon osaamiskeskusta valtionhallinnon ja hyvinvointialueiden kanssa. Tiloihin liittyvien tietojen ja selvityksien lisäksi se auttaa hyvinvointialueita myös kiinteistö- ja tilajohtamisessa....

Maakuntien tilakeskus luo tilannekuvaa hyvinvointialueille siirtyvistä rakennuksista ja vuokrasopimuksista

Hyvinvointialueiden vastuulle siirtyvien tilojen kartoitus ja tietojen kokoaminen on monissa kunnissa ja hyvinvointialueilla vasta käynnistynyt. Tietoja kunnilta hyvinvointialueille siirtyvistä rakennuksista ja vuokrasopimuksista kerää Maakuntien...

Rajoituslaki ei koske enää hyvinvointialueita – Alueet priorisoivat itse hankkeensa

Vuonna 2016 voimaantullut ns. rajoituslaki kieltää kuntia ja kuntayhtymiä ja niiden yksin tai yhdessä omistamia yhtiöitä tekemästä kokonaiskustannuksiltaan yli viiden miljoonan euron investointeja sosiaali-...

Maakuntien tilakeskuksesta muodostetaan hyvinvointialueiden kiinteistöhallinnon osaamiskeskus – ”Nopeuttaa suurta muutoshanketta”

Valtioneuvoston talouspoliittinen ministerivaliokunta on 12.10.2021 puoltanut, että Maakuntien tilakeskuksesta muodostetaan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen lainsäädännössä mainittu valtakunnallinen toimitila- ja kiinteistöhallinnon osaamiskeskus. Linjaus tarkoittaa, että tilakeskus...

Maakuntien tilakeskus selvittää taas sairaanhoitopiirien tilainvestointeja

Maakuntien tilakeskuksen sairaanhoito- ja erityishuoltopiirien tilainvestointien kolmas selvitystyö on käynnistymässä keväällä. Selvityksessä kerätään päivitetyt tiedot toteutuneista sekä saatavilla olevat tiedot käynnissä ja seuraavan 10...

Kuntien toimitilojen tasearvo 35 miljardia euroa – Maakuntien tilakeskuksen väliraportti toimitilakannasta julkaistuu

Kuntien toimitilakartoitus edistyy. Maakuntien tilakeskuksen väliraportissa on selvitetty rakennus- ja huoneistorekisteritietojen perusteella kuntien omistaman rakennuskannan nykytilannetta. Raportti on toteutettu osana kuntien tilatiedon kehittämishanketta. Samalla...

Maakuntien tilakeskus jatkaa tehtäväänsä sote-rakennusten tietokannan ylläpitäjänä

VM ja edellisen hallituksen aikana perustettu Maakuntien tilakeskus ovat solmineet palvelusopimuksen, jolla tilakeskuksen tehtäväksi on annettu sosiaali- ja terveydenhuollon, pelastustoimen sekä kuntien rakennus- ja...

Maakuntien tilakeskus toimintavalmiuteen reilussa vuodessa, mikäli hallitus katsoo jatkovalmistelun tarpeelliseksi

Maakuntien tilakeskus Oy julkaisi viime viikolla alustavan selvityksen siitä, mitä tilakeskus ehti maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelun aikana tekemään. Kun tarkastellaan valmistelun vaihetta ja sen...

Soten kaatuminen jätti Maakuntien tilakeskuksen kohtalon avoimeksi – ”Kannattaa pitää kiinni”

Sosiaali- ja terveysministeriön ylijohtaja Kirsi Varhila sanoo, että näillä näkymin valtion omistaman Maakuntien tilakeskuksen toiminta jatkuu toistaiseksi. Valtion omistamat kehitysyhtiöt SoteDigi ja Vimana ilmoittivat viime...

Maakuntien tilakeskus teki lähes miljoonan euron sopimuksen sote-rakennusten huoltojärjestelmästä

Maakunta- ja sote-uudistuksen lakipaketin menemisestä eduskunnassa läpi ei ole mitään takeita, mutta Maakuntien tilakeskus Oy on tehnyt lähes miljoonan euron sopimuksen kiinteistöalan ohjelmisto-osaaja Visma...

Maakuntien tilakeskuksen projektiryhmään 10 uutta jäsentä

Maakuntien tilakeskuksen projektiryhmä täydentyy kymmenellä uudella jäsenellä keskiviikon 13. helmikuuta kokouksessa. Mukaan kiinteistövalmisteluun on kutsuttu pääasiassa kiinteistöjohtamisen tehtävissä työskenteleviä asiantuntijoita sairaanhoito- ja erityishuoltopiireistä. Kaikki sairaanhoito-...

Onhan tiedot ajan tasalla? Maakuntien tilakeskus lähettää tällä viikolla kunnille arvion tilavuokrista

Maakuntien tilakeskus lähettää tällä viikolla kaikille maakunnille ja kunnille ensimmäiset arviot kohdekohtaisista tilavuokrista, jotka otetaan käyttöön mikä maakunta- ja sote-uudistus astuu voimaan. Laskelman avulla kunnat...

Maakuntien tilakeskus nimitti väliaikaisen toimitusjohtajan – johtajan rekrytointi jatkuu

Maakuntien tilakeskuksen väliaikaisena toimitusjohtajana toimii 1. tammikuuta alkaen talousjohtaja Jukka Latvala. Tehtävä vapautuu toimitusjohtaja Olavi Hiekan jäädessä eläkkeelle vuodenvaihteessa. Latvala toimii tehtävässä siihen asti, kunnes yhtiön tuleva toimitusjohtaja...

Maakuntien tilakeskus nimitti investointipäällikön ja vuokrausjärjestelmän kehittämisasiantuntijan

Maakuntien tilakeskus on nimittänyt DI Mikko Alinin investointipäällikön tehtävään 7. tammikuuta alkaen. Alin siirtyy paikalle Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kiinteistöinsinöörin tehtävästä. Alin on aiemmin työskennellyt kiinteistö- ja maankäytön johtotehtävissä...

Maakuntien tilakeskus Oy:n toimitusjohtajan paikka jälleen haussa

Maakuntien tilakeskus Oy hakee jälleen uutta toimitusjohtajaa nykyisen toimitusjohtaja Olavi Hiekan jäädessä eläkkeelle. Maakuntien tilakeskus kertoi huhtikuussa Hiekan jäävän eläkkeelle syksyllä. Sote-uudistuksen viivästymisen vuoksi uuden...

Maakuntien vuokrat vuodelle 2021 päivitettiin – KSSHP:n arvio nousi 29 miljoonalla

Maakunnat ovat saaneet Maakuntien tilakeskukselta vuodelle 2021 päivitetyn arvion tilavuokristaan. Vuokra-arviot päivitettiin sen jälkeen, kun maakunta- ja soteuudistuksen voimaantuloa siirrettiin vuodella eteenpäin. Vuokrien uudelleenlaskenta ei...