sunnuntai, 26 maaliskuun 2023
Koti Tagit Markkinaoikeus

Tagi: markkinaoikeus

Markkinaoikeus: HUS:n korona-analytiikan suorahankinnat perusteltuja

Markkinaoikeus on antanut päätöksen kahdesta HUS:n tekemästä suorahankinnasta. Toinen koskee keväällä 2020 ja toinen syksyllä 2020 tehtyjä sopimuksia koronavirusanalytiikan hankkimisesta Synlab-laboratorioilta. Markkinaoikeus katsoo, että HUS:...

Markkinaoikeudessa käsiteltävien sote-hankintojen määrä voi lisääntyä uudistuksen jälkeen

Markkinaoikeudessa käsiteltävien hankinta-asioiden määrä voi lisääntyä sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksen jälkeen, hallituksen esityksessä sote-laeiksi todetaan. Näin arvioi myös Helsingin hallinto-oikeuden ylituomari Ann-Mari Pitkäranta. Hankinta-asioiden käsittelymäärä...

Markkinaoikeus määräsi HUS:n maksamaan yhteensä 110 000 euroa

Markkinaoikeus on määrännyt HUS:n maksamaan valtiolle seuraamusmaksuna yhteensä 110 000 euroa. Asia koskee julkisuudessa käsiteltyjä hankintoja vuosilta 2016-2017. KKV:n mukaan HUS on DNA-analyysipalveluja hankkiessaan laiminlyönyt...

KKV: Puolangalle 120 000 euron seuraamusmaksu laittomasta suorahankinnasta – huomattavan arvokas sopimus

KKV on tehnyt markkinaoikeudelle esityksen 120 000 euron seuraamusmaksun määräämiseksi Puolangan kunnalle laittomasta suorahankinnasta. KKV:n mukaan kyseessä on arvoltaan yksi suurimmista sopimuksista, joihin KKV:n hankintojen...

KKV esittää HUS:lle 160 000 euron seuraamusmaksua hankintalain rikkomisesta

KKV on tehnyt markkinaoikeudelle neljä esitystä yhteensä 160 000 euron seuraamismaksujen määräämisestä HUS:lle hankintalain rikkomisesta. KKV aloitti toukokuussa selvitykset HUS:n vuosina 2013-2014 tekemistä hankinnoista. Selvitysten perusteella...

Kainuun sotelle markkinaoikeudelta 25 000 sakko hankintalain vastaisesta suorahankinnasta

Markkinaoikeus on 13.6.2019 määrännyt Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) esityksen mukaisesti 25 000 euron seuraamusmaksun Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymälle EU-kynnysarvot ylittävästä hankintalain vastaisesta suorahankinnasta. Kainuun...

Markkinaoikeus kumosi Taivassalon päätöksen sote-palvelujen hankinnasta

Markkinaoikeus on päätöksessään kumonnut Taivassalon sote-hankinnan, jossa kunta sulki Pihlajalinnan pois kilpailutuksesta. Hankinta koski kunnan kotihoidon, kotisairaanhoidon, tehostetun palveluasumisen ja vanhainkotipalveluiden palveluja 10–15 vuoden...

PHHYKY perusteli suorahankintaa sote-kiireellä – Markkinaoikeus kumosi hankintapäätöksen

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän strategia- ja tukipalvelujen toimialajohtaja on viime kesänä tekemällään suorahankintapäätöksellä hankkinut kotihoidon optimointi- ja mobiiliratkaisun laajennukset Tieto Finland Oy:ltä. Hankinnan arvonlisäveroton kokonaisarvo oli...