perjantai, 31 maaliskuun 2023
Koti Tagit Monituottajamalli

Tagi: monituottajamalli

Kainuun hyvinvointialue osaulkoistaa ensihoidon – kilpailutus käynnistetään

Kai­nuun hy­vin­voin­tia­lueen alue­hal­li­tus päätti kokouksessaan 27. maaliskuuta en­si­hoi­don osaul­kois­ta­mi­seen täh­tää­vän kil­pai­lu­tuksen käyn­nis­tä­mi­ses­tä. Toi­men­pi­de on osa jär­jes­tä­mis­suun­ni­tel­man ko­ko­nai­suut­ta, jonka pe­riaat­teet ja lin­jauk­set alue­hal­li­tus hy­väk­syi. Ensihoidon osaulkoistuksen...

Länsi-Uusimaa ottaa yritykset ja kolmannen sektorin mukaan tuottamaan kotihoidon palveluja

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus on päättänyt, että kotihoito tuotetaan jatkossa monituottajamallilla. Kotihoidon hankinnan strategisissa linjauksissa korostetaan asiakkaan valinnanmahdollisuuksia tuloista ja varallisuudesta riippumatta. Monituottajamalli mahdollistaa kriteerit täyttävien kotihoidon...

Länsi-Uusimaa hyväksyi strategiansa: Monituottajamallia hyödynnetään, digitalisaatiota edistetään ja pohditaan rakenteellisia muutoksia palveluihin

Länsi-Uudenmaan aluevaltuusto hyväksyi tiistaina hyvinvointialueen ensimmäisen strategian vuosille 2023-2025. Palvelustrategiaan sisältyy palvelujen uudistaminen kestävällä tavalla, ja vastuun kantaminen myös tulevien sukupolvien hyvinvoinnista, terveydestä ja...

PHHYKY:n hallitukselle esitellään ensi viikolla monituottajastartegia

PHHYKY:n hallituksessa käsitellään ensi viikolla hyvinvointikuntayhtymälle luotua monituottajastrategiaa, jonka tarkoitus on kehittää sitä tapaa, jolla yhdistetään yksityinen ja julkinen palveluntuotanto. Monituottajastrategia linjaa, miten käytännössä...

Espoo: Erikoislääkäripalvelujen hankinta yksityisiltä voisi helpottaa kustannusten hallintaa

Espoon sosiaali- ja terveyslautakunta arvioi, että valikoitujen erikoislääkäripalvelujen hankinta yksityisiltä palveluntuottajilta voisi osaltaan helpottaa kustannusten hallintaa ja sujuvoittaa palveluiden saamista. Sote-lautakunta kokoontui tiistaina pohtimaan...

Muutosjohtajat: Menopainetta voidaan rajoittaa maakunnan päätösvaltaa lisäämällä

Eduskunnan valiokunnissa kuultavina olleet Uudenmaan muutosjohtajat Markus Sovala ja Timo Aronkytö uskovat, että menopainetta voitaisiin hillitä lisäämällä maakuntien päätösvaltaa, käy ilmi johtajien muistiosta. Yksi...