Koti Tagit NHG

Tagi: NHG

NHG ostaa brittiläisen ohjelmistoyrityksen, jonka perustajaosakas on kehittänyt Pride and Joy -lähestymistavan

Nordic Healthcare Group (NHG) ostaa pienen brittiläisen ohjelmistoyrityksen QFI Consulting Ltd:n. Yritys keskittyy sosiaali- ja terveydenhuollon strategiseen ja operatiiviseen johtamiseen. Sen ohjelmisto tarjoaa terveydenhuollon toimijoille...

Selvitys tuotti laskentamallin sote-kiinteistöinvestointien arviointiin – sairaansijojen tarpeen uskotaan yhä vähenevän

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan hankkeessa laadittiin arvioinnin ja hankesuunnittelun tueksi laskentamalli sekä kriteeristö sote-kiinteistöinvestointien arviointiin ja niihin liittyvien sairaansijojen ja ikääntyneiden pitkäaikaispaikkojen määrän määrittelyyn. Hankkeessa...

Yliopistosairaalan määrittelyä täsmennetään – selvityksen toteuttaa NHG STM:n ohjauksessa

STM on käynnistänyt selvityksen siitä, mitä yliopistosairaalalla käytännössä tarkoitetaan. Tarkoituksena on tuottaa ehdotus yliopistosairaalan määritelmäksi sekä kartoittaa kehitystarpeita ja mahdollisia huolia yliopistosairaalojen rooliin ja...

Urjalan terveyskeskuksen pilottihanke lyhensi kahdessa kuukaudessa hoitoon pääsyä 42 vuorokaudesta alle viikkoon

Urjalan terveyskeskuksessa toteutettu pilottihanke nopeutti hoitoon pääsyä merkittävästi vain kahdessa kuukaudessa. Pilottihanke toteutettiin osana Urjalan ja Akaan uuden hyvinvointikeskuksen toteuttamista. Uutta hyvinvointikeskusta on toteutettu yhdessä...

Kuntien ja maakuntien yhdyspintoja koskeva selvitys julkaistiin – 12 kehityssuositusta

Edellisen hallituksen valmisteleman maakunta- ja sote-uudistuksen lainsäädäntö olisi jättänyt huomattavan paljon asioita kuntien ja maakuntien vapaasti ratkaistavaksi, kun alueiden toiminnallisia rajoja olisi lähdetty uudistamaan....

Päijät-Häme saavutti merkittäviä säästöjä – Ennakoitua parempi tulos viime vuonna

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä kertoo tehneensä taloudellisesti ja toiminnallisesti hieman ennakoitua paremman tuloksen vuonna 2017. Hyvinvointiyhtymä teetti ensimmäisenä toimintavuotena saavutetuista säästöistä ulkopuolisen selvityksen, jonka toteutti Nordic...