Koti Tagit Psykoterapia

Tagi: psykoterapia

Lehtileikkeet: Turku ottamassa käyttöön sote-alan sitoutumispalkkion

Turun Sanomat: Turku ottaa käyttöön sote-alan sitoutumispalkkion Turku ottaa käyttöön henkilöstön sitoutumispalkkion turvatakseen sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuuden ja laadukkuuden. Käytännössä sitoutumispalkkiota tarjotaan työvoimatarpeen tukemiseksi. Palkkio koskee...

Suomen Psykologiliitto: Kelan hankintakriteereissä on taas korjattavaa – Ongelmina laatupisteytys ja alueiden pirstominen

Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen avoterapiapalveluiden hankintakriteereissä on merkittäviä epäkohtia, jotka Kelan tulee pikaisesti korjata, vaatii Suomen Psykologiliitto. Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen avoterapiapalveluiden hankinta on meneillään...

Mielenterveyden ongelmista kärsivien on yhä vaikeaa saada terveysvakuutus – Raportti tuo pohjaa vastuuvalintaan

Mieli ry:n toiminnanjohtaja Sari Aalto-Matturi sanoo, että puolet hoito-, sairauskulu- ja henkivakuutusta hakeneista, jotka ovat kokeneet mielenterveyden haasteita, ovat saaneet kielteisen päätöksen. Tiedot selviävät...

Helsinki kilpailuttaa lasten terapia- ja psykologipalveluita

Lasten puheterapiakuntoutusten, lasten psykologipalvelujen ja paripsykoterapiapalvelujen hankinnasta järjestetään tarjouskilpailu. Kilpailutettavilla palveluilla Helsinki täydentää sosiaali- ja terveystoimialan lasten puheterapian, neuvolan psykologipalvelujen ja pariterapian palveluja. Tarjousvertailun mukaisesti muodostettavaan...

Lehtileikkeet: Huoltovarmuuskeskuksen entinen johto ei saa syytteitä suojainhankinnoista

Huoltovarmuuskeskuksen entinen johto ei saa syytteitä suojainhankinnoista Syyttäjälaitos kertoo tehneensä päätöksen syyttämättä jättämisestä asiassa, jossa Huoltovarmuuskeskuksen entistä toimitusjohtajaa, hallintojohtajaa ja osastonjohtajaa on epäilty luottamusaseman väärinkäyttämisestä. Kyse...

Tutkimus: Virhekäsitys aivoista selittää suhtautumista mielenterveyteen

Suomalais-amerikkalainen ryhmä on selvittänyt, miten maallikkojen ja mielenterveysalan ammattilaisten käsitykset aivoista vinoutuvat. Tutkijoiden löytämä aivoja koskeva ajatusvinouma on yleinen ja voi vaikuttaa siihen, miten...

Helsinki ja HUS sekä neljä muuta sairaanhoitopiiriä ottavat palvelusetelin käyttöön pssykoterapiapalveluissa

HUS, Helsingin kaupunki, PHHYKY, Kymsote, EKSOTE ja Keski-Suomen sairaanhoitopiiri valmistelevat palvelusetelin käyttöönottoa ostopalvelupsykoterapioiden hankinnassa. Palvelusetelillä pyritään helpottamaan ulkoiseen psykoterapiaan hakeutumista. Yhteisellä suunnittelulla pyritään psykoterapian hankintojen...

Suomeen perustetaan psykoterapian laaturekisteri

Suomeen perustetaan psykoterapian laaturekisteri, jonka tarkoituksena on kuvata aiempaa paremmin psykoterapian vaikuttavuutta. Rekisteri otetaan käyttöön syksyllä sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (HUS) että Varsinais-Suomen...

Suomen Mielenterveysseura: Psykoterapiakoulutukset on saatava valtion budjettirahoituksen piiriin

Suomen Mielenterveysseuran liittohallitus esittää, että psykoterapiakoulutukset on saatava valtion rahoituksen piiriin, koska vain silloin voidaan turvata riittävä psykoterapiatarjonta eri puolilla maata. Psykoterapian saamisessa on...

Ministeri Saarikko: Kuntoutuspsykoterapian järjestämisestä kokeilulainsäädäntö vielä tällä hallituskaudella

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikon mukaan kuntoutuspsykoterapian ja osaltaan myös Kelan järjestämän vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen järjestämisvastuu siirtyvät maakunnille harkiten ja vaiheistettuna. Vielä tällä hallituskaudella on...