Koti Tagit Rahoitus

Tagi: rahoitus

EU:lta 7 miljoonaa euroa HUS:n tutkimushankkeelle, jossa tutkitaan suoliston bakteerien ja niiden rakenteiden merkitystä...

EU on myöntänyt 7 miljoonaa euroa HUS:n johtamalle konsortiohankkeelle, jossa tutkitaan suoliston bakteerien merkitystä tiettyjen reumasairauksien synnyssä ja aktiivisuudessa. Nelivuotisen tutkimuskonsortion tulokset voivat johtaa uusien...

Etelä-Savon hyvinvointialueen alijäämä on asukaslukuun nähden huomattava – ”Pää kylmänä on oltava ja hyväksyä,...

Etelä-Savon hyvinvointialueella asukasmäärään nähden talouden alijäämä ensi vuodelle on suurin kansallisessa vertailussa. Alijäämä on laskennallisesti noin 95 miljoonaa euroa ilman kertakorvausta, mutta kun korjaukset...

Etelä-Savon hyvinvointialue vaatii Savonlinnan päivystykselle pysyvää lisärahoitusta

Etelä-Savon hyvinvointialueen aluehallitus vaatii eduskunnalta Savonlinnan yhteispäivystysten järjestämiseen pysyvää lisärahoitusta. Aluehallitus hyväksyi kokouksessaan 2. lokakuuta lausunnon sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksen toimeenpanosta. Lausunnon mukaan...

Lapin hyvinvointialue vaatii pysyvää rahoitusta Kemin yhteispäivystykselle

Lapin hyvinvointialueen mielestä valtion tulisi huolehtia riittävästä rahoituksesta, jotta voitaisiin ylläpitää ympärivuorokautisesti päivystäviä yhteispäivystysyksikköjä sekä Kemissä että Rovaniemellä. Aluehallitus on linjannut, että pysyvä mahdollisuus kahteen...

Muutos hyvinvointialueiden rahoitusta korjaavaan kertakorvaukseen voi tuoda helpotusta säästötavoitteisiin

Pohjois-Karjalan hyvinvointialueella uskotaan, että säästötavoitteisiin voi tulla huojennuksia mikäli rahoituslakiin valmisteilla oleva muutos menee läpi. Ehdotuksen mukaan hyvinvointialueiden rahoitusta korjaava kertakorvauksen voitaisiin kirjata vuoden...

Juha Kinnunen valittiin Pirkanmaan hyvinvointialueen sairaalapalvelujen johtoon – palvelutuotantojohtajan virka hakuun

Sairaalapalvelujen palvelulinjajohtajan virkaan on Pirkanmaan aluehallituksessa yksimielisesti valittu toimitusjohtaja, terveydenhuollon tohtori Juha Kinnunen. Hyvinvointialueen sairaalapalvelujen palvelulinjajohtajaksi valitulla toimitusjohtaja Juha Kinnusella on yliopistouran lisäksi kokemusta muun...

VM: Hyvinvointialueiden ensi vuoden rahoitukseen ehdotetaan 20,4 miljardia euroa

VM:n hallinnonalalle ehdotetaan ensi vuodelle määrärahoja yhteensä 34,8 miljardia euroa, joka on 13,3 miljardia euroa enemmän kuin vuoden 2022 varsinaisessa talousarviossa. Lisäys johtuu sote-uudistuksesta. Hyvinvointialueiden...

Hyvinvointialueiden rahoituksessa on miljardin vaje, arvioi VALOR

VALOR Partners Oy on verrannut valtiovarainministeriön rahoitusennustetta omaan 2020-luvun kustannusennusteeseen. Se on arvioinut, että hyvinvointialueiden rahoituksessa on noin miljardin vaje pitkällä aikavälillä. - Pitkän aikavälin...

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin talous kärsi korona-aikana palveluntuottajan kiinteistä hinnoista

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin hallituksen viimeisimmässä kokouksessa käsiteltiin kuntayhtymän taloutta. Siellä todettiin, että kuntayhtymän talous on kärsinyt koronavuosina kiinteistä hinnoista Mehiläinen Oy:n palvelusopimuksessa. Pöytäkirjassa todetaan seuraavasti: ”Kuntayhtymän...

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen ensimmäisen vuoden tasapainotusohjelma on vähintään 50 miljoonaa euroa

Hyvinvointialuejohtaja Ilkka Luoma kävi läpi talouden reunaehtoja ja kokonaiskuvaa Pohjois-Pohjanmaan aluevaltuuston kokouksessa. Vuoden 2023 budjetti perustuu siirtyviin kustannuksiin. Tarveperusteiseen rahoitukseen siirrytään seitsemän vuoden siirtymäajalla. Epävarmuutta liittyy rahoituksen määräytymistekijöihin...

Hus sai merkittävän EU-rahoituksen koronavirusinfektion pitkäaikaisoireiden tutkimushankkeelle

HUS Helsingin yliopistollisen sairaalan johtama konsortio sai 6,55 miljoonan euron EU-rahoituksen koronavirusinfektion pitkäaikaisoireiden tutkimukselle. Tutkimushankkeen tavoitteena on selvittää koronavirusinfektion jälkeisten pitkäaikaisten oireiden taustalla olevia mekanismeja....

VTV: Terveysalan kasvustrategian tavoitteet olivat epäselviä – Strategia ei onnistunut suuntaamaan rahoittajien toimintaa

Terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kasvustrategiasta puuttui selkeä tarkoitus, myös tavoitteet ja tehtävämäärittelyt olivat epäselvät, arvioi Valtiontalouden tarkastusvirasto selvityksessään. Tarkastus kohdistui erityisesti vuonna 2014 julkaistuun Terveysalan...

Sairaanhoitajat vaativat rakenteellisia uudistuksia, joihin ohjataan rahoitusta

Suomen Sairaanhoitajat vaatii, että järjestelmän rakenteissa olevat viat tulee viipymättä korjata, jos halutaan terveydenhuollon toimivan ja sairaanhoitajapulan ratkeavan. - Ellei näin tehdä, vaadimme että se...

Vantaa-Keravan Timo Aronkytö: ”Päättäjille pitää tuoda selkeämpää tietoa palveluiden kustannusvaikuttavuudesta”

Kysyimme Vantaan ja Keravan hyvinvointialuejohtajalta Timo Aronkydöltä  valmistelurahoituksesta, ensi vuoden budjetin rakentumisesta, palvelumalleista sekä ajankohtaisesta strategiatyöstä. Talouden osalta Aronkytö arvioi, että ensi vuoden budjetti on...

VM:n Marja Paavonen: Kustannusten nousun hillintä sisältyy hyvinvointialueiden rahoitusmekanismiin

Sote-uudistuksella tavoitellaan kustannusten kasvun hillintää. Finanssineuvos Marja Paavosen mukaan kannustimet siihen sisältyvät laskennalliseen ja yleiskatteelliseen rahoitusmalliin sekä sen ohjaukseen ja seurantaan. Rahoitusmallia tarkastellaan sekä...

THL:n tutkimus ehdottaa hyvinvointialueiden rahoituskriteerien korjaamista ja asukasmääräperusteesta luopumista

THL:n tuore tutkimus esittää, että sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksen laskentaperusteita päivitetään. Tulevien hyvinvointialueiden sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoitus tulee valtiota, ja rahoitus on kaikkiaan yli...

VM:n Pasi Leppänen kertoo, miten hyvinvointialueiden taloutta ohjataan: Tiukka alijäämäkuri ja rajoituksia lainanottoon

Millä tavalla hyvinvointialueiden ja HUS-yhtymän taloutta ohjataan ja investointeja suunnitellaan kestävällä tavalla? Tähän kysymykseen vastaa finanssineuvos Pasi Leppänen valtiovarainministeriöstä. Hän puhui toimittajille taustatilaisuudessa keskiviikkona. Ylintä valtaa...

LähiTapiolan kiinteistörahastolle merkittävä rahoitusjärjestely Espoon sairaalakauppaan

LähiTapiola Yhteiskuntakiinteistöt Suomi Ky:lle on toteutettu kiinteistörahoitusjärjestely, joka koostuu 172 miljoonan euron komittoidusta määräaikaisesta lainasta ja 80 miljoonan euron lisärahoitusmahdollisuudesta. Rahoitusjärjestelyn tarkoituksena on rahoittaa Espoossa...

Soten rahoituslakiin esitetään muutoksia – uutena rahoituskriteerinä yliopistosairaalalisä

Valtiovarainministeriö kuulee kuntia ja hyvinvointialueita sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksen rahoituslainsäädäntöön ehdotettavista muutoksista huhtikuun 2022 aikana. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle toukokuun...

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialuejohtaja Ilkka Luoma: Talouden raamin pitää vielä tarkentua järjestämissuunnitelmaa varten

Suomen ensimmäinen hyvinvointialuejohtaja valittiin Pohjois-Pohjanmaalla, missä Ilkka Luoma otti uuden alueen ohjat käsiinsä toimittuaan ensin hyvinvointialueen muutosjohtajana. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin johtajana toiminut Luoma on ollut...