Koti Tagit Rahoituslaki

Tagi: rahoituslaki

Sote-rahoituslakien muutokset astuivat voimaan

Eduskunta hyväksyi sote-uudistuksen rahoitusta koskevat lakiesitykset heinäkuun alussa. Lait hyväksyttiin hallituksen esityksen mukaisina lukuun ottamatta kahta teknisluonteista täsmennystä. Tasavallan presidentti vahvisti lait 8. heinäkuuta. Vuoden...

VM:n Marja Paavonen: Kustannusten nousun hillintä sisältyy hyvinvointialueiden rahoitusmekanismiin

Sote-uudistuksella tavoitellaan kustannusten kasvun hillintää. Finanssineuvos Marja Paavosen mukaan kannustimet siihen sisältyvät laskennalliseen ja yleiskatteelliseen rahoitusmalliin sekä sen ohjaukseen ja seurantaan. Rahoitusmallia tarkastellaan sekä...

Rahoituslakien muutosesitys etenee eduskuntaan – yliopistosairaalalisän valmistelua jatketaan

Valtioneuvosto antoi eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistuksen rahoituslainsäädännön päivittämistä koskevan hallituksen esityksen. Esitys sisältää laissa edellytetyt päivitykset hyvinvointialueiden ja kuntien rahoituslakeihin. Lisäksi ehdotetaan...

HUS ja yliopistolliset hyvinvointialueet ajavat muutosta rahoituslakiin: Yliopistosairaalalisää pitäisi nostaa

Yliopistosairaalat tukevat rahoituslain muuttamista yhtenä rintamana. Sairaanhoitopiirien johtajien ja yliopistojen rehtoreiden mukaan hyvinvointialueiden rahoituksessa ollaan tilanteessa, jossa nyt tehtävillä valinnoilla voidaan joko rapauttaa suomalaisten saaman...

STM pyytää sote-järjestöjen rahoituslain luonnoksesta lausuntoja

Sosiaali- ja terveysalan yhdistysten ja säätiöiden rahoitus perustuu tällä hetkellä keskeisesti Veikkaus Oy:n tuottojen jakamiseen valtionavustuksina. Nyt lausuntokierroksella oleva luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi...

Kaikki yliopistosairaala-alueet kannattavat yliopistosairaalalisää – muut hyvinvointialueet vastustavat – Paatero esittää käsittelyn siirtämistä

Valtiovarainministeriö on saanut rahoituslain muutoksia koskevan lausuntopalautteen valmiiksi. Lausunnoissa yliopistosairaala-alueet kannattavat uutta yliopistosairaalalisää ja muut hyvinvointialueet vastustavat sitä. Palautteissa vedottiin siihen, että lausuntojen aikataulu ei...

Rahoituslakiesitys toisi 350 miljoonaa yliopistosairaala-alueille, kyseessä porrastettu muutos – Kanta-Häme vastustaa esitystä

Sote-uudistuksen rahoituslakiin kaavaillut muutokset yliopistosairaalalisästä siirtää rahoituksen painopistettä 350 miljoonalla eurolla yliopistollista sairaalaa ylläpitäville hyvinvointialueille. Tutkimustiedon pohjalta on valmistelussa arvioitu, että yliopistosairaala-alueiden rahoitusta pitäisi lisätä...

Soten rahoituslakiin esitetään muutoksia – uutena rahoituskriteerinä yliopistosairaalalisä

Valtiovarainministeriö kuulee kuntia ja hyvinvointialueita sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksen rahoituslainsäädäntöön ehdotettavista muutoksista huhtikuun 2022 aikana. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle toukokuun...

Lehtileikkeet: Yliopiston Apteekki aikoo poistua Venäjän markkinoilta / Neuvottelut terveyspalvelualan työehtosopimuksesta käynnistyivät

Yliopiston Apteekki supistaa apteekkiketjua Venäjällä Yliopiston Apteekki on voimakkaasti supistanut Pietarin alueella toimivaa Universitetskaja Apteka -apteekkiketjua viimeisen vuoden aikana 44 apteekista 25 apteekkiin ja aikoo...

Hallituksen muutosehdotukset maakuntien rahoituslakiin pähkinänkuoressa

Hallitus esittää tänään julkaistussa vastineessaan, että sosiaali- ja terveysvaliokunta täsmentää maakuntien rahoituslakiehdotusta sekä yksittäisten maakuntien rahoituksen että rahoituksen kokonaistason joustomahdollisuuksien osalta. Alla keskeiset muutosehdotukset tiivistetysti....

Perustuslakivaliokunnan edellyttämät muutokset maakuntien rahoituslakiin

Perustuslakivaliokunta viime viikolla julkaistussa lausunnossaan esittänyt pakollisia muutoksia myös lakiin maakuntien rahoituksesta (HE 15/2017 vp, HE 57/2017 vp ja HE 15/2018 vp). Olemme koonneet...