torstai, 28 syyskuun 2023
Koti Tagit Sairausvakuutus

Tagi: sairausvakuutus

Lehtileikkeet: Invalidiliitto vastustaa matkakorvausten leikkauksia

Invalidiliitto: Vammaisten henkilöiden terveydenhuollon matkakorvaukset uhattuina Invalidiliitto vastustaa sairasvakuutuslain muutosta, joka leikkaisi terveydenhuollon matkakorvauksia. Muutos koskisi kipeimmin fyysisesti vammaisia ja toimintarajoitteisia henkilöitä, joiden hauras terveydentila...

Lehtileikkeet

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus hyväksyi vuoden 2023 talousarvion kehyksen Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus päätti kokouksessaan 21.6.2022 vuoden 2023 talousarvion raameista: aluehallitus hyväksyi talousarvion kehyksen sekä laadintaohjeen virkamiesvalmistelun...

Hallituksen esitys Kela-korvausten säästöistä lausunnolle 

Kela-korvauksiin eli yksityisen sairaanhoidon hoito- ja tutkimuskorvauksiin kohdentuvilla säästöillä on tarkoitus rahoittaa osittain vanhuspalvelulain mukainen henkilöstömitoitus. Osa Kela-korvauksiin käytetyistä varoista ohjattaisiin hyvinvointialueiden rahoitukseen. Säästöt kohdentuisivat...

Hallitus esittää koronarokotuksen korvaustaksaa korotettavaksi 16 euroon työterveydenhuollossa

Esityksessä ehdotetaan koronavirusrokotuksen korvaustaksaa korotettavaksi nykyisestä 10 eurosta 16 euroon. Esityksen tavoitteena on turvata ja helpottaa sairausvakuutettujen pääsyä koronavirusrokotukseen sekä edesauttaa työnantajien mahdollisuutta tarjota rokottamisia...