Koti Tagit Selvitys

Tagi: selvitys

Reaktor Healthin johtaja Riku Ruotsalainen ihmettelee: ”Miksi sote-tietojärjestelmien design nähdään luksuksena?”

Reaktor Health on tarttunut hyvin ajankohtaiseen aiheeseen: Miten hyvin sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien käytettävyys tukee hoitajien työtä. Yritys on selvittänyt asiaa haastattelemalla sairaanhoitajia viidessä...

HALI ry selvitti: Kunnat laskevat hoivakotipaikan odotusajat vaihtelevilla tavoilla, osa ei noudata lakia

Kaikki kunnat eivät noudata lakia laskiessaan vanhusten tehostetun palveluasumisen odotusaikaa, käy ilmi Hyvinvointiala HALI ry:n selvityksestä. Yli puolet tarkastelluista kunnista tai kuntayhtymistä aloittaa odotusajan...

VTV: Terveysalan kasvustrategian tavoitteet olivat epäselviä – Strategia ei onnistunut suuntaamaan rahoittajien toimintaa

Terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kasvustrategiasta puuttui selkeä tarkoitus, myös tavoitteet ja tehtävämäärittelyt olivat epäselvät, arvioi Valtiontalouden tarkastusvirasto selvityksessään. Tarkastus kohdistui erityisesti vuonna 2014 julkaistuun Terveysalan...

VALOR-analyysi: Asumispalveluiden hinnat vaihtelevat paljon eri asiakasryhmien välillä ja eri alueilla

Konsulttiyhtiö VALORin tekemän analyysin mukaan asumispalveluiden hintataso vaihtelee eri asiakasryhmien ja alueiden välillä. Hintojen vertailu on kuitenkin haastavaa, sillä saman palvelun sisältö voi erota...

THL selvitti lastensuojelun jälkihuoltoa: Alueiden välillä suurta vaihtelua

THL on julkaissut selvityksen lastensuojelun jälkihuollon ja ilman huoltajaa maahan alaikäisenä tulleiden nuorten tuesta ja palveluista Suomessa. Alueellinen vaihtelu tuen ja palveluiden järjestämisessä ja toteutumisessa...

SuPerin selvitys: Työnantaja testaa kielitaitoa erittäin harvoin

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer selvitti marraskuussa 2021 jäsentensä näkemyksiä maahanmuutosta ja kielitaidosta. SuPerin selvitys osoittaa, että työnantaja testaa kielitaitoa erittäin harvoin ennen työn aloittamista....

Selvitys tuotti laskentamallin sote-kiinteistöinvestointien arviointiin – sairaansijojen tarpeen uskotaan yhä vähenevän

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan hankkeessa laadittiin arvioinnin ja hankesuunnittelun tueksi laskentamalli sekä kriteeristö sote-kiinteistöinvestointien arviointiin ja niihin liittyvien sairaansijojen ja ikääntyneiden pitkäaikaispaikkojen määrän määrittelyyn. Hankkeessa...

Arvioinnin mukaan Päijät-Hämeen soten muutosohjelma saavuttaa tavoitteitaan

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän vuonna 2019 alkanut laaja muutosohjelma on saavuttanut monia sille asetettuja tavoitteita: kuntien ja kuntayhtymän yhteistyö on parantunut, palveluiden yhteensovittaminen kehittynyt, kustannusten nousutahti...

Espoo ja Siun sote vastaavat HALIn selvitykseen julkisen ja yksityisen hoivan kustannusten eroista

Hyvinvointiala HALI ry;n julkaisemassa selvityksessä vertailtiin julkisten ja yksityisten organisaatioiden hoivan kustannuksia. Kysyimme Espoosta ja Siun sotesta, miksi hoivavuorokauden ero yksityisesti ja julkisesti tuotettuna...

HALIn selvitys: Kunnat alihinnoittelevat hoivapalvelut – suurin ero jopa 43 prosenttia

Hyvinvointiala HALI ry:n selvityksen mukaan kunnat säästävät korvaamalla yksityisille yrityksille ja järjestöille hoivan kuluja reilusti alle todellisten tuotantokustannusten. Selvityksessä olivat mukana Espoo, Turku, Tampere,...

Kelan raportti: Työ- ja opiskelukyky sekä elämänlaatu paranivat Kelan kuntoutuksen aikana

Tuoreesta raportista selviää, että kuntoutusasiakkaiden työ- ja opiskelukyvyssä tapahtui suotuisia muutoksia kuntoutuksen aikana. Myös asiakkaiden fyysinen ja psyykkinen elämänlaatu kohentui ja masennusoireilu vähentyi. Kelan kuntoutuksen...

Monikanavarahoitusselvitystä koskeva lausuntokierros päättyy tänään

STM on pyytänyt lausuntoa sote-toimijoilta monikanavarahoituksen purkamista koskevasta virkamiesselvityksestä. Vastausaika päättyy tänään 31. elokuuta. Lausuntoja on tähän mennessä toimitettu yhteensä 53 kappaletta sähköisesti. STM asetti...

Selvitys: Työterveyslaitosta (TTL) koskeva sääntely kaipaa uudistusta

STM:n tilaaman selvityksen mukaan Työterveyslaitosta (TTL) koskeva sääntely kaipaa uudistusta. Uudistus on tarkoitus käynnistää vielä tämän vuoden aikana. STM pyysi HPP Asianajotoimistoa selvittämään, onko sen...

Tehtäväkohtaisesta sote-integraatioselvityksestä tuloksia elokuussa

Maaliskuussa käynnistynyt tehtäväkohtainen integraatioselvitys sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista ja niihin liittyvistä kuntien tehtävistä on edennyt tiedonkeruuvaiheeseen. Kysely kunnille on avoinna elokuuhun saakka ja ensimmäiset...

Lehtileikkeet: Kuntaliiton selvitys sosiaali- ja terveystoimen kustannuksista 2019

Sosiaali- ja terveystoimen kustannukset olivat vuonna 2019 pienoisessa laskussa keskisuurissa kunnissa Kuntaliiton selvityksen mukaan. Keskisuurten kuntien sosiaali- ja terveystoimen kaikki ikävakioimattomat kokonaiskustannukset olivat yhteensä noin...

Luona selvitti: Ikääntyneet eivät soita hätänumeroon, vaikka sydänoireet olisivat vakavia

Sote-yhtiö Luona selvitti yli 65-vuotiaiden ihmisten soittoja yhtiön tuottamaan hoidon tarpeen arvioinnin puhelinpalveluun vuonna 2018. Selvityksen tarkoitus oli kartoittaa, millaisia erityispiirteitä puhelinpalvelutyössä on silloin,...

OM ja STM julkaisivat suositukset yhdenvertaisuuden toteuttamiseksi sote-uudistuksessa

Oikeusministeriön ja Sosiaali- ja terveysministeriön torstaina julkaisema selvitys antaa suosituksia siihen, miten sote-uudistuksessa voidaan taata kielellinen saavutettavuus kaikille. Kielellisellä saavutettavuudella tarkoitetaan, että asiakas tai...

Asiantuntijan selvitys Pöytyällä ja Aurassa osoitti, että ilman sote-uudistusta menot kasvavat 60 prosenttia

Auran ja Pöytyän kuntien tavoitteena on, että sosiaali- ja terveyspalveluja tuotetaan kunnissa sote-uudistuksen jälkeenkin. Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän talouden ennustettavuudessa on kuitenkin ollut viime vuosina...

Tuija Braxin raportti järjestötyön asemasta korostaa maakuntien roolia mahdollistajana

Tuija Brax on selvittänyt sosiaali- ja terveysalan järjestöjen roolia hallituksen ehdottamassa sote- ja maakuntamallissa. Selvityksen loppuraportissa  järjestöjen, maakunnanja kunnan välisen yhteistyön merkitys korostuu. Maakunta- ja...

Ministeri Saarikko: Järjestöjen menestys uudessa sotessa vaatii yhteistyötä ja toimintaympäristön ymmärrystä

Sain tänään vastaanottaa selvityshenkilö Tuija Braxin selvityksen koskien järjestöjen roolia sote-muutoksessa. Braxin ansiokas työ hahmottaa ja jäsentelee, mitä eri toimijoiden tulee jatkossa ottaa huomioon,...