keskiviikko, 27 syyskuun 2023
Koti Tagit Siirtymätasaus

Tagi: siirtymätasaus

VM: Luonnos hyvinvointialueiden rahoituksen siirtolaskelmasta julkaistaan 31.8.

Laskelma kunnilta hyvinvointialueille siirtyvistä kustannuksista laaditaan kuntien vuosien 2021 ja 2022 tilinpäätöstietojen perusteella. Laskelmissa otetaan huomioon myös kustannuksia vääristävien tietojen oikaisu mukaan lukien ehdotettu...

Yliopistosairaalalisä ja siirtymätasausta koskeva muutos hyväksyttiin eduskunnassa

Tasavallan presidentti on vahvistanut lakimuutokset, jotka koskevat hyvinvointialueiden vuoden 2023 rahoitusta korjaavan kertakorvauksen kirjaamista vuodelle 2023 sekä kertakorvauksen ennakkomaksua keväällä 2023. Lisäksi siirtymätasausta muutetaan siten,...

Siirtymätasaukseen esitetään muutoksia – alaraja 100 eurosta 50 euroon, palkkaharmonisaatiokustannukset otetaan huomioon

Pysyvän siirtymätasauksen alarajaa esitetään muutettavaksi 100 eurosta asukasta kohden 50 euroon asukasta kohden. VM:n mukaan muutos toteutetaan vähentämättä rahoitusta niiltä hyvinvointialueilta, joihin muutos ei...

Lausuntokierroksella olevaa hyvinvointialueiden rahoitusta koskevaa esitystä muutetaan siirtymätasaussääntelyn osalta

Hyvinvointialueiden rahoituksen siirtymätasaussääntelyä muutetaan siten, että siirtymätasauslisällä rajattavan pysyvän muutoksen määrää ehdotetaan muutettavaksi -100 eurosta asukasta kohden -50 euroon asukasta kohden. Samalla siirtymätasauslisän porrastusta vuosina...