Koti Tagit Sosiaalihuolto

Tagi: sosiaalihuolto

Sosiaalihuollossa sote-rakenneuudistus nähdään mahdollisuutena, mutta taustalla on pelko terveydenhuollon jalkoihin jäämisestä

Uuden sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteen nähdään tuovan merkittäviä mahdollisuuksia sosiaalihuollon kehittämiselle. Toisaalta sosiaalihuollon asemasta hyvinvointialueilla ollaan huolissaan. NHG on selvittänyt STM:n toimeksiannosta sosiaalialan osaamiskeskusten tilannetta...

Lehtileikkeet: Samuli Saarni ehdottaa psykoterapian ja psykososiaalisten hoitojen kansallista osaamiskeskusta

Samuli Saarni Lääkärilehdessä: "Terapioiden kehittäminen ei voi olla hanke" Dosentti Samuli Saarni esittää Lääkärilehdessä, että Suomeen perustetaan psykoterapian ja psykososiaalisten hoitojen kansallinen osaamiskeskus. Hänen mukaansa...

Väitöstutkija Hanna Ristolainen: ”Ikääntyneiden palveluohjaus on liian järjestelmälähtöistä, järjestöillä on vielä paljon enemmän annettavaa”

YTM Hanna Ristolainen on tutkinut ikääntyneiden hyvinvointia ja kotona asumista tukevien palveluohjausmallien vaikuttavuutta. Hän selvitti yksilökohtaisen palveluohjauksen vaikuttavuutta kirjallisuuskatsauksessa ja empiirisesti ryhmissä tapahtuvaa palveluohjausta. Keskeinen...

Hyvinvointialueiden varmistettava kunnilta siirtyvien sosiaalihuollon sopimusten lainmukaisuus – Epäkohdat koskevat etenkin lastensuojelua

Valvontaviranomaiset ovat sosiaalihuollon valvonnassaan havainneet lainvastaisia käytäntöjä ja epäselvyyksiä kunnille kuuluvien julkisten hallintotehtävien hoitamisessa. Valviran lakimiehen Päivi Vuorisen mukaan ongelma on valtakunnallinen. Osa kunnista ja...

Pohjois-Suomen avin ohjauskirje: Sosiaalihuollon varauduttava poikkeustilanteisiin

Sosiaalihuollon asumisyksiköiden on laadittava valmiussuunnitelma korostaa Pohjois-Suomen aluehallintovirasto kunnille, kuntayhtymille ja yksityisille sosiaalihuollon asumisyksiköille lähettämässään ohjauskirjeessä. Kuntien ja tulevien hyvinvointialueiden on valvottava, että sosiaalihuollon asumisyksiköillä...

Asiakastietolaki tuo useita muutoksia sosiaalipalveluiden tiedonhallintaan

1.11.2021 voimaan astunut uusi asiakastietolaki (laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä) tuo useita muutoksia sosiaalihuollon asiakastiedonhallintaan. Laki velvoittaa sosiaalihuollon palvelunantajat liittymään Kanta-palvelujen käyttäjiksi. Liittymiselle...

Lehtileikkeet: Huoltovarmuuskeskuksen entinen johto ei saa syytteitä suojainhankinnoista

Huoltovarmuuskeskuksen entinen johto ei saa syytteitä suojainhankinnoista Syyttäjälaitos kertoo tehneensä päätöksen syyttämättä jättämisestä asiassa, jossa Huoltovarmuuskeskuksen entistä toimitusjohtajaa, hallintojohtajaa ja osastonjohtajaa on epäilty luottamusaseman väärinkäyttämisestä. Kyse...

Palvelutarpeet patoutuvat sosiaalihuollossa koronan vuoksi – THL alkaa julkaista tilannekuvaa viikoittain

Sosiaalipalvelujen käytön kynnys on kasvanut koronavirusepidemian aikana, vaikka elämäntilanteet ovat samaan aikaan vaikeutuneet. Erityisesti ikäihmisten tilanne ja lapsiperheiden jaksaminen herättävät huolta. Myös esimerkiksi päihdeongelmien...