sunnuntai, 26 maaliskuun 2023
Koti Tagit Sote-lait

Tagi: sote-lait

Kuntaliiton lausunto sote-lainsäädännön muuttamisesta: tukipalveluiden siirtymäaikaa tulisi pidentää

Kuntaliitto ehdottaa sosiaali- ja terveysministeriölle annetussa lausunnossaan, että kuntien mahdollisuutta hyvinvointialueiden tukipalveluiden tuottamiseen tulisi pidentää vuoden 2024 loppuun ja EU-kynnysarvosta tulisi luopua. Kuntaliitto lausui...

LPY: Hyvinvointialueet soten ratkaisijan roolissa

Eduskunta hyväksyi sote-uudistuksen ns. runkolait 23.6.2021. Nyt uudistuksen onnistuminen on tulevien hyvinvointialueiden käsissä, toteaa Lääkäripalveluyritykset ry (LPY). LPY on suhtautunut kriittisesti Sanna Marinin hallituksen valmistelemaan...

Sote-lausuntoyhteenveto: Tarve selkiyttää kunnan ja hyvinvointialueen rooleja ja tehtäviä nousi esille

Sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen rakenneuudistuksen lausunnoissa korostui kriittisyys muun muassa rahoituksen riittämättömyyteen, valtion ohjaukseen, palveluntarpeiden alueellisten erojen huomioimiseen, sosiaalihuollon asemaan uudistuksessa sekä aikataulun...

KHO: Hankintalaissa ei ole säännöksiä hankintasopimusten siirtämisestä toiselle hankintayksikölle

KHO näkee sote-lainsäädännöstä antamassaan lausunnossa ongelmallisena kuntien kanssa tehtyjen ulkoistussopimusten mitätöintioikeuden sisällyttämisen lainsäädäntöön. Asian nosti esille Pihlajalinna tällä viikolla tiedottaessaan tehneensä oikeuskanslerille kantelun koskien...

Kiuru sote-ulkoistusten mahdollisesta purkamisesta: ”Tuottajalla tulee olla oikeus saada korvaus investoinneistaan”

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) totesi lyhyesti keskiviikkona Vantaalla sote-maakuntakierroksella, että yksityisiä palveluntuottajia ei ole unohdettu. Lukuisista edunvalvojatahoista on viime viikkoina kuulunut moitteita,...

Sote-lait lausuntokierrokselle ensi maanantaina

STM, VM ja sisäministeriö lähettävät ensi maanantaina 15. kesäkuuta lausunnolle sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevat hallituksen lakiluonnokset. Luonnos sote-uudistusta koskevaksi hallituksen esitykseksi...