Koti Tagit Sote-uudistus

Tagi: sote-uudistus

LPY: Julkisen sektorin järjestämisvastuun eriyttäminen sote-palveluiden tuotannosta ratkaisu sote-solmuun

LPY:n mielestä julkisen sektorin järjestämisvastuun eriyttäminen sote-palveluiden tuotannosta olisi sote-solmun ratkaisu.− Välttämätöntä palvelurakenneuudistusta tehtäessä on uskallettava muuttaa palvelujärjestelmän perusrakenteita. Julkisella sektorilla olevan palveluiden järjestämisvastuun...

LPY: Yhtäkään sote-uudistuksen tavoitetta ei saavuteta tällä esityksellä

Sote-uudistuksen keskeisiä tavoitteita ovat jo vähintään kolmen hallituskauden ajan olleet palveluiden saatavuuden ja yhdenvertaisuuden parantaminen sekä kustannuskasvun hillitseminen. Ilman merkittäviä korjauksia ja täydennyksiä hallituksen...

Lehtileikkeet: Vajaa neljännes siirtäisi sote-palvelut maakuntien vastuulle

Verkkouutiset: Vajaa neljännes siirtäisi sote-palvelut maakuntien vastuulle Yli puolet suomalaisista katsoo, että palvelut pitäisi säilyttää nykyisellään eli kuntien tai kuntayhtymien vastuulla.Tiedot selviävät Verkkouutisten ja Nykypäivän...

Hallinto-oikeudessa varaudutaan sote-asioiden merkittävään kasvuun uudistuksen jälkeen: Käsittelyajat saattavat venyä

Hallintotuomioistuimissa varaudutaan sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen rakenneuudistuksen seurauksena aiheutuviin muutoksenhakuihin. Asiamäärien lisääntymisen arvioidaan olevan merkittävää ja lisää asioita etenkin uudistuksen alkuvaiheessa, mutta asiamäärien...

PeV-konkari sote-uudistuksesta: Valiokunnassa esille voi nousta yhdenvertaisuus ja rahoitus

Entinen keskustan kansanedustaja ja viime kaudella perustuslakivaliokunnassa varapuheenjohtajana toiminut Tapani Tölli sanoo Hoiva&Terveydelle, että jos jotain asiaa sosiaali- ja terveyspalvelujen ja pelastustoimen uudistuksessa joudutaan...

Sotessa iso nytkähdys eteenpäin: ”Uudistus siirtyy nyt eduskunnan viisaille hartioille”

Hallituksen esitys sosiaali- ja terveyspalvelujen ja pelastustoimen uudistukseksi on edennyt eduskunnan käsiteltäväksi aikataulussaan. Hallitus lupasi viedä lakikokonaisuuden eduskunnan käsiteltäväksi vuoden loppuun mennessä. Esitys on...

Lainsäädännön arviointineuvosto kiinnittää huomiota riskeihin palvelujen saatavuudessa, jos yksityisiä sote-palvelujen ulkoistuksia mitätöidään

Lainsäädännön arviointineuvosto on saanut valmiiksi lausuntonsa hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi. Arviointineuvosto katsoo, että hallituksen esitys on...

Tulevien hyvinvointialueiden tehtävät edelleen selvitystyön alla – työryhmä pohtii 3 skenaariota

Hallituksen suunnittelemien hyvinvointialueiden tulevia tehtäviä pohditaan vielä parlamentaarisessa selvitystyöryhmässä. Selvitys tulevien hyvinvointialueiden, tai maakuntien, tehtävistä on tarkoitus saada valmiiksi vuoden loppuun mennessä.Edellisen hallituskauden aikana...

Jos hallituksen sote-uudistus menee läpi, emme selviä ikääntyvän väestön silmäterveyden palveluhaasteesta

Sote-uudistuksen vaikutukset suomalaisten terveyteen ja hyvinvointiin, palveluiden saatavuuteen ja alueelliseen tasa-arvoon tulevat kestämään vuosikymmeniä. Siksi on tärkeää, että uudistus vastaa sille asetettuihin hallitusohjelmatavoitteisiin, pienentää...

Ei sote-alueita – Suomeen perustetaan 21 hyvinvointialuetta ja Helsinki

Suomeen perustetaan 21 hyvinvointialuetta sekä Helsinki, jolloin itsehallinnollisia alueita on yhteensä 22 kappaletta. Lausuntokierroksella itsehallintoalueita kutsutiin sote-maakunniksi. Nimi muuttuu maakunnaksi, jos tai kun esimerkiksi...

HALI: Sote-lausunnoissa monituottajuusmallin hyödyt nousevat esille

HALI:n mukaan sote-lausunnoissa nousee vahvasti esille se, että monituottajuus parantaa palveluiden saatavuutta ja yhdenvertaisuutta.- Tämä on tärkeä huomio. Kunnat tai kuntayhtymät ovat usein hankkineet...

KKV: Yksityisten sote-palveluntuottajien sopimusten purkaminen jälkikäteen ongelmallista

Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) mukaan kuntien ja kuntayhtymien yksityisen yrityksen kanssa solmimien sopimusten purkaminen jälkikäteen on ongelmallista. KKV otti hallituksen suunnitelmiin yksityisten sote-palveluntuottajien sopimusten...

VATT: Perustelut sille, miksi maakunnilla ei olisi verotusoikeutta, ontuvat – uudistus jää tyngäksi

VATT:n tutkijoiden mukaan sote-lakiluonnoksen perustelut sille, miksi maakunnilla ei olisi verotusoikeutta, ontuvat. VATT:n mukaan sote-uudistus jää tyngäksi ilman maakuntien verotusoikeutta.Sote-lakiluonnoksessa perustellaan erikseen, miksei verotusoikeutta olisi syytä...

THL ehdottaa: Sote-lakeihin sääntely yhteistyöalueen koordinaatiovastuusta

THL ehdottaa sote-lakeihin sääntelyä, jolla yhteistyöalueen toiminnan koordinaatiovastuu osoitettaisiin sille sote-maakunnalle, jonka alueella on yliopistollinen sairaala.THL julkaisi keskiviikkona lausuntonsa lausuntokierroksella olevasta sote-maakuntalakipaketista.THL:n mukaan sote-maakuntien...

HUS moittii rajusti sote-uudistusta: ”Rahoitusmalli on täysin kestämätön”

Toteutuessaan soten rahoitusmalli veisi pohjan yhdenvertaiselta erikoissairaanhoidolta ja romuttaisi koko maan erikoissairaanhoitojärjestelmän, HUS:n hallitus toteaa torstaina julkaistussa kannanotossaan.Parhaillaan lausuntokierroksessa olevaa rahoitusmallia pidetään kestämättömänä. HUS:n...

Esitys asiakastietolaiksi: Kanta-arkiston sisältö laajenee sosiaalihuollon tiedoilla ja hyvinvointitiedoilla

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä valmistellaan uutta lakia, niin sanottua asiakastietolakia. Lakiesityksen perusteella valtakunnalliseen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietovarantoon eli Kanta-arkistoon tallennettaisiin terveydenhuollon potilastietojen...

Lehtileikkeet: Sote kokonaisulkoistukset, Savo sairaalakiista, korona-yleisötapahtumat

Iltalehti: Mitä tapahtuu kokonaisulkoistuksille – Kiuru ei pelkää mahdollisia miljoonasakkoja Marinin (sd) hallitus aikoo panna yksityiset terveysjätit kuriin, jos eduskunta hyväksyy hallituksen esityksen uudeksi sote-laiksi.Inderesin...

Tehtäväkohtaisesta sote-integraatioselvityksestä tuloksia elokuussa

Maaliskuussa käynnistynyt tehtäväkohtainen integraatioselvitys sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista ja niihin liittyvistä kuntien tehtävistä on edennyt tiedonkeruuvaiheeseen. Kysely kunnille on avoinna elokuuhun saakka ja ensimmäiset...

Ministeri Kiuru: Sote-uudistuksessa sisällön kehittäminen alkaa heti

– On tärkeää aloittaa sisällöllinen ja rakenteellinen muutos samaan aikaan, jotta saadaan vaikuttavuutta. Ei odoteta vuoteen 2023, vaan uudistus lähtee heti. Alueellisissa tilaisuuksissa olemme...

Kari Hakari: Alueilla on tehty jo paljon kehittämistyötä

Valtionavustuspyynnöt käsitelleen VM:n osastopäällikkö Kari Hakarin mukaan alueilla on jo tehty paljon kehittämistyötä. Sote-keskushakemuksissa korostuivat:monialainen yhteistyö ja uudenlaiset tiimityön mallit asiakasohjaus, ennakoivat ja ehkäisevät...