torstai, 22 huhtikuu 2021
Koti Tagit Sote-uudistus

Tagi: sote-uudistus

HALI: Sote-lausunnoissa monituottajuusmallin hyödyt nousevat esille

HALI:n mukaan sote-lausunnoissa nousee vahvasti esille se, että monituottajuus parantaa palveluiden saatavuutta ja yhdenvertaisuutta. - Tämä on tärkeä huomio. Kunnat tai kuntayhtymät ovat usein hankkineet...

KKV: Yksityisten sote-palveluntuottajien sopimusten purkaminen jälkikäteen ongelmallista

Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) mukaan kuntien ja kuntayhtymien yksityisen yrityksen kanssa solmimien sopimusten purkaminen jälkikäteen on ongelmallista. KKV otti hallituksen suunnitelmiin yksityisten sote-palveluntuottajien sopimusten...

VATT: Perustelut sille, miksi maakunnilla ei olisi verotusoikeutta, ontuvat – uudistus jää tyngäksi

VATT:n tutkijoiden mukaan sote-lakiluonnoksen perustelut sille, miksi maakunnilla ei olisi verotusoikeutta, ontuvat. VATT:n mukaan sote-uudistus jää tyngäksi ilman maakuntien verotusoikeutta. Sote-lakiluonnoksessa perustellaan erikseen, miksei verotusoikeutta olisi syytä...

THL ehdottaa: Sote-lakeihin sääntely yhteistyöalueen koordinaatiovastuusta

THL ehdottaa sote-lakeihin sääntelyä, jolla yhteistyöalueen toiminnan koordinaatiovastuu osoitettaisiin sille sote-maakunnalle, jonka alueella on yliopistollinen sairaala. THL julkaisi keskiviikkona lausuntonsa lausuntokierroksella olevasta sote-maakuntalakipaketista. THL:n mukaan sote-maakuntien...

HUS moittii rajusti sote-uudistusta: ”Rahoitusmalli on täysin kestämätön”

Toteutuessaan soten rahoitusmalli veisi pohjan yhdenvertaiselta erikoissairaanhoidolta ja romuttaisi koko maan erikoissairaanhoitojärjestelmän, HUS:n hallitus toteaa torstaina julkaistussa kannanotossaan. Parhaillaan lausuntokierroksessa olevaa rahoitusmallia pidetään kestämättömänä. HUS:n...

Esitys asiakastietolaiksi: Kanta-arkiston sisältö laajenee sosiaalihuollon tiedoilla ja hyvinvointitiedoilla

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä valmistellaan uutta lakia, niin sanottua asiakastietolakia. Lakiesityksen perusteella valtakunnalliseen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietovarantoon eli Kanta-arkistoon tallennettaisiin terveydenhuollon potilastietojen...

Lehtileikkeet: Sote kokonaisulkoistukset, Savo sairaalakiista, korona-yleisötapahtumat

Iltalehti: Mitä tapahtuu kokonaisulkoistuksille – Kiuru ei pelkää mahdollisia miljoonasakkoja Marinin (sd) hallitus aikoo panna yksityiset terveysjätit kuriin, jos eduskunta hyväksyy hallituksen esityksen uudeksi sote-laiksi. Inderesin...

Tehtäväkohtaisesta sote-integraatioselvityksestä tuloksia elokuussa

Maaliskuussa käynnistynyt tehtäväkohtainen integraatioselvitys sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista ja niihin liittyvistä kuntien tehtävistä on edennyt tiedonkeruuvaiheeseen. Kysely kunnille on avoinna elokuuhun saakka ja ensimmäiset...

Ministeri Kiuru: Sote-uudistuksessa sisällön kehittäminen alkaa heti

– On tärkeää aloittaa sisällöllinen ja rakenteellinen muutos samaan aikaan, jotta saadaan vaikuttavuutta. Ei odoteta vuoteen 2023, vaan uudistus lähtee heti. Alueellisissa tilaisuuksissa olemme...

Kari Hakari: Alueilla on tehty jo paljon kehittämistyötä

Valtionavustuspyynnöt käsitelleen VM:n osastopäällikkö Kari Hakarin mukaan alueilla on jo tehty paljon kehittämistyötä. Sote-keskushakemuksissa korostuivat: monialainen yhteistyö ja uudenlaiset tiimityön mallit asiakasohjaus, ennakoivat ja ehkäisevät...

Miten uusi sote-keskus eroaa aiempien vuosien hankkeista?

VM:n osastopäällikkö Kari Hakari kiteyttää muutokset näin: Meillä on nyt maakunnalliset kokonaisuudet, aiemmin on ollut kuntakohtaisia, nyt on koottu myös alueellisia kokonaisuuksia ja lisäksi...

Sote-uudistuksen valtionavustuksista päätökset

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaan kuuluvien hankkeiden sekä rakenteellista uudistamista tukevien hankkeiden valtionavustuksia koskevat päätökset on tehty. Sote-keskus-ohjelma Tulevaisuuden sote-keskus –ohjelman tavoitteena on palvelujen yhdenvertaisen saatavuuden,...

Keskusta ei hyväksy Etelä-Savon pilkkomista soten takia

Keskustan puheenjohtaja Katri Kulmuni kirjoittaa Facebookissa lausunnolla olevasta sote-uudistuksesta ja toteaa, että puolueen eduskuntaryhmän linja on nykyisten maakuntarajojen säilyttäminen. Uudenmaan erityisratkaisun ryhmä hyväksyy, mutta...

Sote-uudistuksen lakipaketti lähti lausuntokierrokselle – lausuntoja pyydetään mm. kunnilta

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevat hallituksen lakiluonnokset lähtivät lausuntokierrokselle maanantaina 15.6.2020. Lausuntokierros päättyy 25. syyskuuta. Sosiaali- ja terveysministeriö, valtiovarainministeriö ja sisäministeriö pyytävät...

Sote-maakunnan talouden erityispiirteet

  - Sote-maakunnan rahoitustarvetta ei voisi kattaa pitkäaikaisella lainalla - Taloussuunnitelma on laadittava siten, että se on tasapainossa tai ylijäämäinen viimeistään talousarviovuotta seuraavan toisen vuoden päättyessä -...

Hyvinvointiala HALI ry: Soten tavoitteita ei saavuteta – epäonnistunut esitys

Hallituksen esitys keskeisistä sote-laeista ei Hyvinvointiala HALIn mukaan saavuta lähes koko vuosituhannen valmistellun sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen keskeisiä tavoitteita. Kansalaisen näkökulmasta huolestuttavaa on, että...

Kuntien rahoitus

Kunnista siirretään koko maan tasolla yhtä paljon kustannuksia ja tuloja sote-maakunnille Kustannuksia ja tuloja siirtyy kunnilta koko maan tasolla yhtä paljon, mutta kuntakohtaisesti siirtymät...

Sote-maakuntien välinen yhteistyö ja YTA-alueiden ohjaus

Sote-maakuntien järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon alueellista yhteensovittamista, kehittämistä ja yhteistyötä varten on viisi yhteistyöaluetta Yliopistollista sairaalaa ylläpitävät Pirkanmaan, Pohjois-Pohjanmaan, PohjoisSavon ja Varsinais-Suomen sote-maakunnat sekä...

Aluejako ja hallinto sote-uudistuksessa

Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu STM:stä esitteli Valtioneuvoston tiedotustilaisuudessa 15.6.2020 uuden aluejaon ja hallinnon periaatteet.  Uudistuksen jälkeen Sote-maakuntia on 21 + 1. Sote-maakunnat ovat:     Varsinais-Suomen sote-maakunta Satakunnan...

Ministeri Kiuru: Rakenteiden rinnalla kehitetään koko ajan sisältöä

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru totesi hallituksen tiedotustilaisuudessa 15.6., että hallituksen esitykseen on otettu vain sellaisia elementtejä, että uudistus voi mennä läpi eduskunnassa. – Sote-uudistuksessa...