tiistai, 14 heinäkuun 2020
Koti Tagit STM

Tagi: STM

STM:ltä esitys Huoltovarmuuskeskukselle 100 miljoonan euron suojavarustehankinnasta – saatavuus erittäin hyvä

Sosiaali- ja terveysministeriö on tehnyt Huoltovarmuuskeskukselle (HVK) suojavarusteita koskevan hankintaesityksen, jonka kokonaisarvo on noin 100 miljoonaa euroa. Huoltovarmuuskeskuksen on hankittava esityksen mukaiset suojavarusteet pääosin...

STM: Vanhuspalvelulain muutos vahvistettu – 0,7 henkilöstömitoitus ympärivuorokautiseen hoitoon

Henkilöstömitoituksesta iäkkäiden henkilöiden tehostetussa palveluasumisessa ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa säädetään jatkossa laissa. Tähän asti mitoitusta on ohjattu laatusuosituksella. Henkilöstömitoitus on siirtymäajan jälkeen vähintään 0,7 työntekijää...

Koronaviruksen tartuntaketjujen katkaisua tehostava mobiilisovellus käyttöön syksyllä

Tartuntatautilakiin tehdyt muutokset mahdollistavat mobiilisovelluksen kehittämisen, joka tehostaa koronaviruksen aiheuttamien tartuntaketjujen katkaisua. Hallitus esitti asiaa koskevan lain vahvistamista ja tasavallan presidentti on vahvistanut lain...

STM: Muutoksia lääkelainsäädäntöön 13.7. lähtien: tavoitteena parantaa lääkkeiden saatavuutta ja riittävyyttä

Lääkelakiin, lääkkeiden velvoitevarastoinnista annettuun lakiin ja tartuntatautilakiin on tehty muutoksia lääkkeiden saatavuuden ja riittävyyden turvaamiseksi kaikissa tilanteissa. Hallitus esitti lakien vahvistamista ja tasavallan presidentti on...

Lapin aluehallintoviraston peruspalvelut, oikeusturva ja luvat –vastuualueen johtajaksi Leena Räsänen

Sosiaali- ja terveysministeriö on nimittänyt Lapin aluehallintoviraston peruspalvelut, oikeusturva ja luvat –vastuualueen johtajaksi eläinlääketieteen tohtori Leena Räsäsen. Räsänen siirtyy virkaan Ruokaviraston elintarviketurvallisuusosaston johtajan paikalta. Peruspalvelut,...

Nimityksiä STM:ssä

Veli-Veikko Niemi Yhteisöt ja toimintakyky –osaston osastopäälliköksi Valtioneuvosto on nimittänyt torstaina 2. heinäkuuta Veli-Mikko Niemen sosiaali- ja terveysministeriön (STM) yhteisöt ja toimintakyky -osaston osastopäälliköksi. Niemi...

STM Työryhmä: Koronaepidemian vaikutukset lasten hyvinvointiin on korjattava – erityinen huomio eriarvoisuuden torjuntaan

Koronaepidemialla on ollut huomattavat vaikutukset lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiin ja oikeuksien toteutumiseen. Koronakriisin kielteisten vaikutusten minimoimiseksi tarvitaan kokonaisvaltainen suunnitelma lasten ja nuorten hyvinvoinnin...

Asiantuntijaryhmällä täysin eri näkemys kuin kunnissa: Hallitusohjelman uudistuksia ei pidä keskeyttää

Tuoreen valtioneuvoston tilaaman asiantuntijaraportin mukaan koronakriisin vuoksi ei pidä keskeyttää yhteiskunnallisia uudistuksia, jotka tähtäävät työllisyyden, hyvinvoinnin, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden tosiasialliseen toteutumiseen. Hyvinvoinnin ja tasa-arvon...

Terttu Pakarinen nimitetty johtamaan hallitusohjelmaan kuuluvaa työhyvinvoinnin kehittämisohjelmaa

Tekniikan tohtori Terttu Pakarinen on valittu hallitusohjelmaan kuuluvan kansallisen Työn ja työhyvinvoinnin kehittämisohjelman ohjelmajohtajaksi. Hän aloitti tehtävässään maanantaina. Toimikausi kestää vuoden loppuun asti. Ohjelmajohtajan tehtävänä...

STM:n uudet osastot aloittavat toimintansa maanantaina: 2 osastojohtajan pestiä auki maanantaihin

STM:ään on perustettu kolme uutta osastoa, jotka aloittavat toimintansa ensi viikolla 1. kesäkuuta. Uudet osastot tulevat hyvinvointi- ja palveluosaston (HPO) tilalle. Turvallisuus ja terveys -osaston osastopäällikkö...

Kuntoutuksen uudistus kytketään osaksi sote-uudistusta – keskustelut sidosryhmien kanssa aloitettu

Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen ja perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru haluavat kuntoutuksen osaksi sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistusta. STM:n ministerit kirjoittavat asiasta valtioneuvoston sivuilla. STM...

Hetemäen exit-raportti: Rajoitteet kuormittavat terveydenhuoltoa – raporttia myös kritisoidaan

VM:n kansliapäällikkö Martti Hetemäen johtaman korona exit -työryhmän raportista käy ilmi, että terveydenhuollon palvelujärjestelmään kasautuu paineita koronarajoitusten vuoksi. Lisäksi painetta kertyy niin terveydenhuollon henkilökunnan...

STM:n hyvinvointi- ja palveluosasto uusiksi: Tilalle 3 uutta osastoa

STM:n hyvinvointi- ja palveluosaston (HPO) tilalle tulee kolme uutta osastoa. Valtioneuvosto hyväksyi uudet osastot viime viikolla. STM:n osastot ja organisaatio säilyvät muutoin entisellään. Hyvinvointi- ja...

STM: Kunnissa vahvistettava terveydenhuoltoa – työvelvoite on vasta viimeinen toimi

STM ohjeistaa kuntia ottamaan käyttöön ennakoivia toimia sosiaali- ja terveydenhuollon vahvistamiseksi, jotta toimintakykyä vahvistetaan. Ministeriö muistuttaa, että työvelvoite on viimeinen toimenpide palvelujen turvaamiseksi. Ensisijaisia keinoja...

Valtionavustuksia kunnille työkyvyn tukemiseen

STM myöntää kunnille ja kuntayhtymille kolmeksi vuodeksi valtionavustuksia, joilla voi valmistella ja ottaa käyttöön työkyvyn tuen ja tuetun työllistymisen menetelmiä sosiaali- ja terveydenhuollossa. Kehittämistyön...

Heli Backman STM:n sosiaaliturva- ja vakuutusosaston osastopäälliköksi

Valtioneuvosto on nimittänyt OTM Heli Backmanin STM:n sosiaaliturva- ja vakuutusosaston osastopäälliköksi viiden vuoden määräaikaiseen virkaan. Hän aloittaa tehtävässään 1. toukokuuta. Backman on työskennellyt vuodesta 2017...

STM käynnistää selvityksen lääketietovarannon kehittämisestä

STM on käynnistänyt selvityksen kansallisen lääketietovarannon kehittämisestä. Viranomaisen hallinnoima lääketietovaranto sisältää lääkevalmisteiden perustiedot sekä hinnan, saatavuuden, laadun, turvallisuuden ja valmisteyhteenvedot. Lääkevalmisteita koskeva tieto on tällä...

Vivikka Richt on nimitetty STM:n viestintäjohtajaksi

STM:n viestintäjohtajan virkaan on nimitetty Vivikka Richt. Richt on suorittanut Master of Science -tutkinnon (European Communication). Hän aloittaa tehtävässään 1. toukokuuta. Sysksytä 2018 lähtien Richt...

STM selvittää 4 mahdollista mallia kuntien sote-palvelutuotannossa

STM selvittää kuntien roolia sote-palvelutuotannossa, kun sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu siirtyy hallitusohjelman mukaisesti tuleville maakunnille. Kuntien rooli ratkaistaan erillisselvityksellä, jonka on tarkoitus valmistua tämän...

Suurin osa kunnista haluaa oikeuden tuottaa sote-palveluja – vain harva käyttäisi mahdollisuutta

Suurin osa kunnista, 60 prosenttia, haluaisi lakiin kirjatun oikeuden toimia sote-palvelujen tuottajina tulevassa maakuntauudistuksessa. Kuitenkin vain noin 35 prosenttia arvelee käyttävänsä tätä oikeutta. Kaksi...