tiistai, 28 maaliskuun 2023
Koti Tagit STM

Tagi: STM

Sosiaaliturvakomitean ensimmäisen kauden välimietinnöstä pyydetään lausuntoja

STM pyytää lausuntoja sosiaaliturvakomitean ensimmäisen kauden työn kokoavasta välimietinnöstä. Lausunnot pyydetään toimittamaan 19. toukokuuta klo 16.00 mennessä. Sosiaaliturvakomitean 16. maaliskuuta julkaistu välimietintö sisältää komitean 31...

Tartuntatautilain muutoksesta pyydetään lausuntoja

STM pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi tartuntatautilain 40 §:n muuttamisesta. Lausuntoja odotetaan 11. huhtikuuta klo 16:00 mennessä Lausuntopalvelu.fi -sivustolla. Tartuntatautilakia on tarkoitus muuttaa siten, että...

Suomeen halutaan digitaalisen terveyden ja hyvinvoinnin verkosto

Suomeen valmistellaan digitaalisen terveyden ja hyvinvoinnin verkostoa. Tavoitteena kerrotaan olevan suomalaisten digitaalisen terveyden ja hyvinvoinnin toimijoiden kansainvälisen potentiaalin lunastaminen sekä alan kansainvälisen toiminnan edistäminen. Asiaa...

THL:n tehtäviin, ohjaukseen ja yhteistyörakenteisiin ehdotetaan strategisen tason tarkennuksia

Kansainvälisen asiantuntijapaneelin raportti THL:n tehtävistä on valmistunut. Asiantuntijapaneeli aloitti auditoinnin elokuussa 2022. Paneelin tehtävänä oli arvioida THL:n suoriutumista ja antaa laitoksen tulevaisuutta ohjaavia suosituksia. Raportin...

Ensihoitajien, terveydenhoitajien ja kätilöiden koulutusrakenteeseen ehdotetaan muutoksia

Työryhmä ehdottaa muutoksia ensihoitajien, terveydenhoitajien ja kätilöiden koulutusrakenteeseen. Jatkossa näihin ammatteihin valmistuttaisiin suorittamalla sairaanhoitajan tutkinto ja erikseen säännelty kätilön, terveydenhoitajan tai ensihoitajan koulutus. Ehdotukset...

STM:n tarkistuslista auttaa hyvinvointialueita työikäisten palveluiden yhteensovittamisessa.

STM on julkaissut Työikäiset hyvinvointialueilla 1.0 tarkistuslistan, jota on valmisteltu STM:n neuvottelukunnassa. Listan tavoitteena on auttaa työikäisten palveluiden yhteensovittamisessa ja yhteistyön parantamisessa työkyvyn tuen...

Henkilöstöpula ja pula jatkohoitopaikoista kuormittavat tehohoidon kapasiteettia

Nykyisen tehohoitokapasiteetin ajoittaista paikkapulaa aiheuttaa sama sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöpula, joka ruuhkauttaa päivystyksiä, asiantuntijatyöryhmä toteaa tuoreessa selvityksessä. Asiantuntijatyöryhmä on valmistellut STM:n johdolla ehdotusta valtakunnalliseksi tehohoito-...

Liisa Perttula on nimitetty STM:n henkilöstö- ja hallintojohtajaksi

STM:n henkilöstö- ja hallintojohtajaksi on nimitetty Liisa Perttula. Hän aloittaa tehtävässään 1. maaliskuuta. Koulutukseltaan Perttula on oikeustieteen kandidaatti. Perttula on työskennellyt STM:n hallinto- ja henkilöstöyksiköissä...

STM julkaisi joulukuussa asiakas- ja potilastietojen käyttöoikeuksien oppaan, jota on nyt hieman päivitetty

STM on päivittänyt opasta, joka auttaa soveltamaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojen käyttöoikeuksia koskevaa asetusta käytännössä. Ensimmäinen versio oppaasta julkaistiin joulukuussa 2022. Nyt oppaaseen...

STM pyytää lausuntoja: Ohjeluonnos lainsäädännön soveltamisesta hoitoalan tehtävärakenteiden ja tehtäväjaon toimintamallien kehittämisessä

STM on käynnistänyt perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd.) johdolla Sosiaali- ja terveysalan henkilöstön riittävyys ja saatavuus -ohjelman. Tavoitteena ohjelmassa on öytää ratkaisuja sosiaali-...

Kansainvälisen sote-rekrytoinnin tueksi on laadittu vastuullisuussuositukset

Uudet vastuullisuussuositukset tukevat työnantajia, niin julkisia kuin yksityisiä toimijoita, sote-alan kansainvälisissä rekrytoinneissa. Rekrytoinnin tueksi laaditut vastuullisuussuositukset edistävät muun muassa eettisyysnäkökulmien huomioimista sekä torjuvat työvoiman...

STM:n virkajohto: Hyvinvointialueiden rahoitusmallin seuraavissa kehitysvaiheissa on syytä kiinnittää huomiota kustannusvaikuttavuuteen

STM on julkaissut ministeriön virkajohdon puheenvuoron tulevan hallituskauden haasteista ja ratkaisuista. STM:n hallinnonalan suurimmat haasteet seuraavalla hallituskaudella ovat väestön ikääntyminen ja siitä johtuva palvelutarpeen...

Hyvinvointialueiden siirtymä sujunut onnistuneesti – valtioneuvosto kääntää katseen toiminnan ja talouden ohjaamiseen

Sote-palveluiden toiminnan siirtyminen hyvinvointialueille on kaikilla alueilla sujunut hyvin. Ministeriöiden toimeenpanon tilannekuvan mukaan alueet ovat edenneet suunnitelmallisesti kohti hyvinvointialueita ja osoittaneet vahvaa muutoskyvykkyyttä. Kaikilla alueilla...

Lääkehoidon ja lääkehuollon tietojohtamisen selvitysraporttiin pyydetään palautetta

STM ja Fimea pyytävät palautetta lääkehoidon ja -huollon tietojohtamista käsittelevään selvitysraporttiin. Palautteita hyödynnetään selvitysraportin viimeistelemisessä. Osana sote-uudistusta on uudistettu sote-tietojohtamisen toimintamalleja ja tietopohjaa. Tässä kokonaisuudessa...

STM: Päihteitä käyttävien äitien palveluihin haettavana kolme miljoonaa euroa valtionavustusta

Tälle vuodelle on haettavana kolme miljoonaa euroa valtionavustusta päihteitä käyttävien äitien palveluihin. Hakuaika on 23.1.–6.3.2023. Valtionavustus suunnataan palveluille, joiden kohderyhmänä ovat raskaana olevat, vastasynnyttäneet sekä...

Viisi valtakunnallista järjestöä saa valtionavustusta ruoka-avun järjestämiseen

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt 800 000 euroa valtionavustusta ruoka-apuun vuoden 2023 loppuun saakka. Tukea ruoka-avun koordinointiin ja toteuttamiseen saa viisi valtakunnallista toimijaa, joilla...

Pohjois-Savon hyvinvointialueelle 12,4 miljoonaa haavoittuvassa asemassa olevien palveluihin

Pohjois-Savon hyvinvointialueelle on myönnetty liki 12,4 miljoonaa euroa Kestävää hyvinvointia Pohjois-Savoon-hankkeelle vuosille 2023-2025 haavoittuvassa asemassa olevien palveluiden kehittämiseen. Rahoitus on osa STM:n Kestävän kasvun...

Kysely: Hyvinvointialueilla ollaan tyytyväisiä, että pitkä odotus on päättynyt – henkilöstön jaksaminen muutoksessa aiheuttaa...

STM:n ja VM:n teettämän kyselyn perusteella hyvinvointialueiden valmisteluhenkilöstö on tyytyväisiä siitä, että pitkä odotus on nyt päättynyt ja pysyvät organisaatiot ovat vihdoin aloittaneet toimintansa. Kyselyn...

Kymenlaakson Digitaalinen sotekeskus -hankkeelle 10 miljoonan avustus

STM on myöntänyt Kymenlaakson hyvinvointialueelle noin 10 miljoonaa euroa Kymenlaakson Digitaalinen sotekeskus -hankkeelle vuosille 2023–2025. Avustus on osa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa, jota myönnettiin...

Kanta-Hämeen hyvinvointialueelle 8,6 miljoonaa euroa Syli-hankkeeseen

Kanta-Hämeen hyvinvointialue on saanut STM:ltä vajaat 8,6 miljoonaa euroa kestävän kasvun ohjelman toisen vaiheen valtionavustusta. Rahoitusta myönnettiin Syli-hankkeeseen vuosille 2023–2025. Syli-hankkeella vahvistetaan asiakkaan omaa toimijuutta...