keskiviikko, 7 kesäkuun 2023
Koti Tagit STM

Tagi: STM

Aloite Tampereelta: kansalliset mittarit palvelutuotantoon STM:n johdolla kehitettävä sote-uudistuksesta riippumatta

Tampereen valinnanvapauskokeilun projektipäällikkö Eeva Mäkinen pitää erittäin tärkeänä, ettäSuomessa edistettäisiin palvelutuotannon mittareita ja niiden arviointia. - Tämä on työ, jota Suomessa tulisi tehdä sote-uudistuksesta riippumatta...

Itsemääräämisoikeutta koskevia lakeja lausunnolle

STM pyytää lausuntoja uudesta asiakas- ja potilaslaista sekä lastensuojelulain muutoksista. Lakiluonnoksia on valmisteltu osana asiakkaiden ja potilaiden itsemääräämisoikeuden vahvistamista. Lausuntoaika päättyy 7.9.2018. Hallituksen esitys...

Asiakassuunnitelma kokoaa kaikki asiakkaan tarvitsemat palvelut yhteen

STM:n neuvotteleva virkamies Satu Karppanen kirjoittaa blogissaan asiakassuunnitelman merkityksestä Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa. Tähän asti asiakkaalle on laadittu useita erillisiä palvelu-, hoito-, kuntoutus- ja muita...

Nimityksiä STM:ssä

Valtioneuvosto päätti 5.7.2018 seuraavat nimitykset Sosiaali- ja terveysministeriössä: Oikeustieteen maisteri Outi Kumpuvaara sosiaali- ja terveysministeriön hallitussihteerin virkaan 13.9.2018 lukien. Oikeustieteen maisteri Mira Saloheimo sosiaali- ja terveysministeriön...

Uusi asiakasmaksulakiluonnos lähetetty lausuntokierrokselle

STM on lähettänyt lausunnolle luonnoksen uudeksi asiakasmaksulaiksi. Lakiluonnos on lausunnolla 14.9.2018 asti. Merkittävimpiä muutoksia asiakasmaksulaissa olisi se, että jatkossa maksuja saisi periä vain niistä palveluista,...

Päivystysapu 116 117 puhelinpalvelu laajenee

Maksuton päivystysapu 116 117 puhelinpalvelu tarjoaa päivystykseen liittyvää ohjausta ja neuvontaa puhelimitse ja verkossa, kun kyse ei ole hätätilanteesta. Se täydentää hätäkeskuksen ja ensihoidon...

Veikkauksen rahapelituotoista 11 miljoonaa terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen

Raha-asiainvaliokunta on tänään puoltanut esitystä, jonka mukaan avustuksina Veikkaus Oy:n rahapelitoiminnan tuotosta valtion vuoden 2018 talousarvion momentilta 33.90.50 jaetaan 11 273 084 euroa terveyden...

PPSHP täydentää poikkeuslupahakemustaan synnytysten jatkamiseksi Oulaskankaalla

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitus on alkuviikosta käsitellyt kokouksessaan poikkeuslupa-anomustaan synnytysten jatkamiseksi Oulaskankaan sairaalassa. Sairaanhoitopiiri on päättänyt antaa poikkeuslupa-anomuksen täydennyksen ministeriölle. Valvira teki vuonna 2016 päätöksen erikoissairaanhoitolain...

Länsi-Pohja päättää keskiviikkona poikkeusluvan hakemisesta synnytystoiminnalle

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitus kokoontuu huomenna 13. kesäkuuta päättämään poikkeuslupahakemuksen lähettämisestä sosiaali- ja terveysministeriölle. Sairaanhoitopiirin keskussairaalalla on poikkeuslupa synnytystoiminaan kuluvan vuoden loppuun saakka. Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri...

Genomilakiesitys lausunnolle

Sosiaali- ja terveysministeriö on lähettänyt lausunnolle luonnoksen hallituksen esityksestä uudeksi genomilaiksi. Lausuntoaikaa on elokuun kolmanteen päivään saakka. Ehdotetulla lailla perustettaisiin Suomen Genomikeskus, jolla tulisi olemaan...

Valinnanvapauspilotit ja niiden rahoitus ovat olleet koko ajan ehdollisia

Viime päivinä valinnanvapauspilottien tulevaisuus ja rahoitus ovat herättäneet keskustelua etenkin perustuslakivaliokunnan lausunnon vuoksi. Valiokunta on linjannut lausunnossaan, että pilotteja koskevaa lainsäädäntöä on muutettava ainakin...

Valinnanvapauden tiedonhallinnan riskienhallintaan ministeriön valmisteluryhmä

Sosiaali- ja terveysministeriö aikoo asettaa valinnanvapauden tiedonhallinnan riskienhallintaan valmisteluryhmän, todettiin maanantaina sote-uudistuksen erillisjohtoryhmän kokouksessa. Valmisteluryhmän puheenjohtajaksi nimitettiin johtaja Minna Saario. Ministeriön erityisasiantuntija Anna Kärkkäinen totesi...

STM ja Kela rakentavat mallin yksityisten palveluntuottajien potilasasiakirjojen arkistointiin

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Kela ovat käynnistäneet yhdessä projektin, jossa on tavoitteena varmistaa toimintansa lopettaneiden yksityisten sote-palveluntuottajien ja itsenäisten ammatinharjoittajien toiminnassa syntyneiden potilas- ja...