keskiviikko, 7 kesäkuun 2023
Koti Tagit STM

Tagi: STM

Kansainvälisen sote-rekrytoinnin tueksi on laadittu vastuullisuussuositukset

Uudet vastuullisuussuositukset tukevat työnantajia, niin julkisia kuin yksityisiä toimijoita, sote-alan kansainvälisissä rekrytoinneissa. Rekrytoinnin tueksi laaditut vastuullisuussuositukset edistävät muun muassa eettisyysnäkökulmien huomioimista sekä torjuvat työvoiman...

STM:n virkajohto: Hyvinvointialueiden rahoitusmallin seuraavissa kehitysvaiheissa on syytä kiinnittää huomiota kustannusvaikuttavuuteen

STM on julkaissut ministeriön virkajohdon puheenvuoron tulevan hallituskauden haasteista ja ratkaisuista. STM:n hallinnonalan suurimmat haasteet seuraavalla hallituskaudella ovat väestön ikääntyminen ja siitä johtuva palvelutarpeen...

Hyvinvointialueiden siirtymä sujunut onnistuneesti – valtioneuvosto kääntää katseen toiminnan ja talouden ohjaamiseen

Sote-palveluiden toiminnan siirtyminen hyvinvointialueille on kaikilla alueilla sujunut hyvin. Ministeriöiden toimeenpanon tilannekuvan mukaan alueet ovat edenneet suunnitelmallisesti kohti hyvinvointialueita ja osoittaneet vahvaa muutoskyvykkyyttä. Kaikilla alueilla...

Lääkehoidon ja lääkehuollon tietojohtamisen selvitysraporttiin pyydetään palautetta

STM ja Fimea pyytävät palautetta lääkehoidon ja -huollon tietojohtamista käsittelevään selvitysraporttiin. Palautteita hyödynnetään selvitysraportin viimeistelemisessä. Osana sote-uudistusta on uudistettu sote-tietojohtamisen toimintamalleja ja tietopohjaa. Tässä kokonaisuudessa...

STM: Päihteitä käyttävien äitien palveluihin haettavana kolme miljoonaa euroa valtionavustusta

Tälle vuodelle on haettavana kolme miljoonaa euroa valtionavustusta päihteitä käyttävien äitien palveluihin. Hakuaika on 23.1.–6.3.2023. Valtionavustus suunnataan palveluille, joiden kohderyhmänä ovat raskaana olevat, vastasynnyttäneet sekä...

Viisi valtakunnallista järjestöä saa valtionavustusta ruoka-avun järjestämiseen

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt 800 000 euroa valtionavustusta ruoka-apuun vuoden 2023 loppuun saakka. Tukea ruoka-avun koordinointiin ja toteuttamiseen saa viisi valtakunnallista toimijaa, joilla...

Pohjois-Savon hyvinvointialueelle 12,4 miljoonaa haavoittuvassa asemassa olevien palveluihin

Pohjois-Savon hyvinvointialueelle on myönnetty liki 12,4 miljoonaa euroa Kestävää hyvinvointia Pohjois-Savoon-hankkeelle vuosille 2023-2025 haavoittuvassa asemassa olevien palveluiden kehittämiseen. Rahoitus on osa STM:n Kestävän kasvun...

Kysely: Hyvinvointialueilla ollaan tyytyväisiä, että pitkä odotus on päättynyt – henkilöstön jaksaminen muutoksessa aiheuttaa...

STM:n ja VM:n teettämän kyselyn perusteella hyvinvointialueiden valmisteluhenkilöstö on tyytyväisiä siitä, että pitkä odotus on nyt päättynyt ja pysyvät organisaatiot ovat vihdoin aloittaneet toimintansa. Kyselyn...

Kymenlaakson Digitaalinen sotekeskus -hankkeelle 10 miljoonan avustus

STM on myöntänyt Kymenlaakson hyvinvointialueelle noin 10 miljoonaa euroa Kymenlaakson Digitaalinen sotekeskus -hankkeelle vuosille 2023–2025. Avustus on osa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa, jota myönnettiin...

Kanta-Hämeen hyvinvointialueelle 8,6 miljoonaa euroa Syli-hankkeeseen

Kanta-Hämeen hyvinvointialue on saanut STM:ltä vajaat 8,6 miljoonaa euroa kestävän kasvun ohjelman toisen vaiheen valtionavustusta. Rahoitusta myönnettiin Syli-hankkeeseen vuosille 2023–2025. Syli-hankkeella vahvistetaan asiakkaan omaa toimijuutta...

Hyvinvointialueita koskevat sote-tavoitteet vuosille 2023-2026 on julkaistu: Painopiste palveluiden laadussa ja vaikuttavuudessa

Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnalliset tavoitteet vuosille 2023-2026 on julkaistu. Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisen myötä valtioneuvosto vahvistaa joka neljäs vuosi valtakunnalliset tavoitteet sosiaali- ja terveydenhuollon...

Hyvinvointialueiden yhteistyösopimuksen sisällöstä ja valmistelusta pyydetään lausuntoja

STM pyytää lausuntoja hyvinvointialueiden yhteistyösopimuksen sisältöä ja valmistelua koskevasta asetuksesta. Lausuntoja voi antaa 23. joulukuuta asti. Hyvinvointialueiden yhteistyösopimuksella varmistetaan hyvinvointialueiden yhteistyö ja työnjako niin, että...

Hyvinvointialueiden rahoitusta koskevat uudistukset eduskunnan käsiteltäväksi

Hallitus esitykset koskien muutoksia hyvinvointialueiden siirtymätasaukseen ja vuoden 2023 rahoitusta korjaavaan kertakorvaukseen ovat edenneet eduskuntaan käsiteltäväksi. Esitys ei toistaiseksi sisällä lausunnoilla ollutta ehdotusta yliopistosairaalalisästä. Hallituksen...

Liisa Siika-aho on nimitetty STM:n sosiaaliturva- ja vakuutusosaston osastopäälliköksi

STM:n sosiaaliturva- ja vakuutusosaston osastopäälliköksi on nimitetty hallintotieteiden maisteri Liisa Siika-aho. Hän aloittaa tehtävässään 1. joulukuuta 2022, ja määräaikainen nimitys kestää viisi vuotta. Siika-aho on...

Anna Cantell-Forsbom nimitetty STM:n sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaat ja palvelut -osaston osastopäälliköksi

STM:n sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaat ja palvelut -osaston osastopäälliköksi on nimitetty kasvatustieteen maisteri Anna Cantell-Forsbom. Hän aloittaa tehtävässään 1. tammikuuta, ja määräaikainen nimitys kestää...

Sote-integraatiossa johtajilta toivotaan paneutumista palveluprosesseihin ja työntekijöitä osallistavaa johtamista

Sote-integraatiota ja monialaista yhteistyötä koskeneessa selvityksessä todetaan, että toimiva ja tehokas monialainen yhteistyö mielletään asiakaslähtöiseksi toiminnaksi, jossa pyritään vastaamaan asiakkaan tarpeisiin nopeasti ja sujuvasti. Palveluiden...

Ympärivuorokautisen hoidon henkilöstömitoituksen porrastamisesta pyydetään lausuntoja

Hallitus valmistelee iäkkäiden ympärivuorokautisen hoidon 0,7 henkilöstömitoituksen voimaantulosäännöksen porrastamista. Esityksestä pyydetään lausuntoja 4.11.2022 mennessä. Hallituksen esitysluonnoksen mukaisesti ympärivuorokautisen hoidon hoivahenkilöstön vähimmäismitoitusta porrastettaisiin nk. vanhuspalvelulaissa vuonna...

STM päivitti Kanta-palveluiden käyttömaksuja koskevaa asetusta – maksut pysyvät ennallaan

STM on päivittänyt Kanta-palvelujen käyttömaksuja koskevaa asetusta. Käyttömaksujen määrät pysyvät ennallaan eli vuoden 2022 tasolla. Asetukseen on tehty sisällöllisiä täsmennyksiä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu siirtyessä...

Kanta-Hämeen Naukkarinen toivoo järkeä velvoitteiden ja rahoituksen välille ”Sote-uudistuksen lainsäädäntö on niin tiukasti reguloitu,...

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen johtajan Olli Naukkarisen mukaan VM:n riittämätön rahoitus ja STM:n tiukka sääntely luovat epäsuhdan hallinnollisten velvoitteiden ja kansalaisten palveluiden välille. Kansalaiselle epäsuhta näkyy...

Perhe- ja peruspalveluministeriksi palannut Krista Kiuru on edelleen ehdolla Porin kaupunginjohtajaksi

Vanhempainvapaalla ollut kansanedustaja Krista Kiuru (sd.) palasi torstaina 6. lokakuuta valtioneuvoston jäseneksi ja perhe- ja peruspalveluministeriksi. Samalla tehtävässä sijaistanut Aki Lindén (sd.) vapautettiin perhe-...