keskiviikko, 7 kesäkuun 2023
Koti Tagit STM

Tagi: STM

THL:lle on myönnetty 1,85 miljoonaa euroa sote-integraatiotutkimukseen

STM on myöntänyt THL:lle on 1,85 miljoonaa euroa sosiaali- ja terveydenhuollon -integraatiotutkimusta varten. Tutkimus toteutetaan vuosien 2022-2023 aikana. Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistuksen myötä...

Nimekäs kansainvälinen sote-asiantuntijaryhmä pohtii THL:n tulevaisuutta – mukana myös Ilkka Luoma

STM on käynnistänyt kansainvälisistä asiantuntijoista koostuvan asiantuntijapaneelin toteuttaman auditoinnin, jonka tavoitteena on pohtia THL:n toimintaa. Auditointi valmistuu alkukevään 2023 aikana. Tarkoitus on saada asiantuntija-arvioi THL:n...

Hyvinvointialueiden johtamis- ja vertailutietojen yhdenmukaistamista koskevasta asetuksesta pyydetään lausuntoja

STM pyytää pyytää lausuntoja vähimmäistietosisältöasetuksesta, jonka tavoitteena on hyvinvointialueiden johtamis- ja vertailutietojen yhdenmukaistaminen. Tavoitteena on tukea tiedolla johtamista. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain (612/2021)...

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue hyväksyi investointisuunnitelman – esitykseen tuli muutoksia STM:n ohjeistuksen perusteella

Etelä-Pohjanmaan aluevaltuusto hyväksyi maanantaina 26. syyskuuta muutamien muutosten jälkeen hyvinvointialueen investointisuunnitelman vuosille 2023–2026. Pelkästään ensi vuodelle suunniteltuja investointeja on yhteensä 28,2 miljoonan euron edestä. Lisäksi...

Kemin ja Savonlinnan sairaaloiden päivystystä koskeva hallituksen esitys lausunnolle

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoja esityksestä, jolla mahdollistettaisiin useamman kuin yhden ympärivuorokautisen yhteispäivystysyksikön ylläpito Lapin ja Etelä-Savon hyvinvointialueilla. Ehdotettu muutos päivystyssääntelyyn mahdollistaisi nykyisenlaisen sairaalaverkon...

Sote-neuvottelukunta asetettu tukemaan ministeriön ohjausta ja vuorovaikutusta hyvinvointialueiden kanssa

Valtioneuvosto on asettanut sosiaali- ja terveydenhuollon neuvottelukunnan, jonka tavoitteena on tukea STM:ää hyvinvointialueiden ohjauksessa sekä toimia kanavana ministeriön ja hyvinvointialueiden välisessä vuorovaikutuksessa. Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii...

Potilasturvallisuuslaki on voimassa tammikuun loppuun asti

Tasavallan presidentti on hyväksynyt väliaikaisen potilasturvallisuuslain, joka astui voimaan tiistaina 20. syyskuuta ja on voimassa 31. tammikuuta 2023 asti. Laki hyväksyttiin maanantaina eduskunnassa äänin 109-38...

Hyvinvointialueille suositellaan elintapaohjauksen tarkastuslistaa

Hyvinvointialueiden valmistelussa ja toiminnan suunnittelussa on hyvä katsoa, miten elintapaohjaus kullakin osa-alueella toteutuu, todetaan STM:n koordinoimassa elintapaohjauksen tarkistuslistassa. Erityisesti hyvinvointialueille suunnatussa elintapaohjauksen tarkistuslistassa todetaan, että...

Hoitajien työriitaa sovitellaan tällä viikolla neljänä päivänä – STM:ltä ohjauskirje kunnille ja sairaanhoitopiireille

Hoitajien työriidan sovittelu jatkuu valtakunnansovittelija Anu Sajavaaran johdolla. Tällä viikolla tapaamisia on sovittu neljälle päivälle. Hoitajajärjestöt Tehy ja SuPer ovat antaneet lakkovaroituksen viiteen kohteeseen Kanta-Hämeen...

STM: Lakiesitystä potilaiden hengen turvaamiseksi valmistellaan

STM tiedottaa, että ministeriössä valmistellaan lakiesitystä potilaiden hengen turvaamiseksi. Hoitajajärjestöt ovat ilmoittaneet teho-osastoja ja vanhustenhoitoa uhkaavista työtaistelutoimista. Annettuihin lakkovaroituskohteisiin ei ole luvattu suojelutyötä. Tästä syystä...

Iäkkäiden kotihoidon palveluihin ja palvelujen laadun seurantaan on tulossa muutoksia

Iäkkäiden vanhuspalveluihin muutoksia tammikuusta lähtien  Iäkkäiden kotihoidon palveluihin on tulossa muutoksia 1. tammikuuta alkaen. Uudistus on osa iäkkäiden ihmisten palvelujen kokonaisuudistusta, käytännössä sen toinen vaihe....

HALI: STM:n on ohjeistettava Valviraa hoivan henkilöstömitoituksesta

Hyvinvointiala HALI pitää hyvänä asiana, että STM:n mukaan vanhusten hoivan henkilöstörakenteeseen pitää saada joustoa. HALI:n mukaan tärkein ja nopein tapa helpottaa valtakunnallista hoitajapulaa on...

Hyvinvointialueille mahdollisuus hakea poikkeuslupia päivystysten ja synnytysten järjestämiseen

Hyvinvointialueet voivat jo hakea poikkeuslupia päivystysten ja synnytysten järjestämiseen vuodelle 2023. Sen sijaan kunnat tai kuntayhtymät eivät enää voi hakea poikkeuslupia ensi vuodelle. Luvan myöntämisen...

Raportti: Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelma näyttäytyy laajana ja sirpaleisena, mukana päällekkäisyyttä

Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman ohjaus- ja organisointimalli kokonaisuutena on selkeä ja tukenut ohjelman toimeenpanoa. Kansallisten toimijoiden roolit ovat olleet selkeät ja toimivat, ja yhteistyö STM:n...

Koronaepidemiasta 2022 aiheutuneiden kustannusten korvausmalli lausuntokierrokselle

Vuotta 2022 koskeva koronakorvausten valtionavustusmalli on lähetetty lausuntokierrokselle. Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta eräisiin julkiselle sosiaali- ja terveydenhuollolle koronaepidemiasta aiheutuviin lisäkustannuksiin on lausuttavana lausuntopalvelu.fi –järjestelmässä 2....

STM:n hallinnonalan määrärahoiksi esitetään noin 15,8 miljardia euroa

STM ehdottaa hallinnonalan määrärahoiksi ensi vuodelle noin 15,8 miljardia euroa. Määräraha on noin 0,2 miljardia euroa vähemmän kuin vuoden 2022 varsinaisessa talousarviossa. Lasku johtuu...

Veli-Mikko Niemi valittiin STM:n kansliapäälliköksi

Valtioneuvosto on nimittänyt torstaina 4. elokuuta osastopäällikkö ylijohtaja Veli-Mikko Niemen sosiaali- ja terveysministeriön uudeksi kansliapäälliköksi. Niemi on koulutukseltaan eläinlääketieteen lisensiaatti. Tehtävässä aiemmin toiminut Kirsi Varhila...

Yle: Veli-Mikko Niemi nousemassa mahdollisesti STM:n kansliapäälliköksi

Ylen tietojen mukaan Satakunnan hyvinvointialueen johtajaksi siirtyneen Kirsi Varhilan tilalle STM:n kansliapäällikön virkaan olisi nousemassa Veli-Mikko Niemi. Asiasta ilmoitetaan mahdollisesti torstaina. Niemi työskentelee STM:ssä yhteisöt...

SOTE100- lakipaketin muutokset vahvistettu

Tasavallan presidentti on tänään 8.7.2022 vahvistanut ns. SOTE100 -lakipaketin muutokset. Lakimuutokset vahvistettiin valtioneuvoston istunnon käsittelyn jälkeen. Muutoksia tehtiin kaikkiaan yli sataan lakiin. Ehdotukset lakimuutoksiin...

Heli Backman STM:stä Melan johtoon

Maatalousyrittäjien eläkelaitos Melan johdossa käynnistyy sukupolvenvaihdos uuden toimitusjohtajan nimityksellä. Oikeustieteen maisteri Heli Backman seuraa eläkkeelle siirtyvää toimitusjohtaja Päivi Huotaria vuodenvaihteesta lukien. Backmanilla laaja sosiaalivakuutuksen tuntemus –Sosiaaliturvaa...