lauantai, 30 syyskuun 2023
Koti Tagit Talousarvio

Tagi: talousarvio

Aluevaltuusto hyväksyi Keski-Uudenmaan hyvinvointialueohjelman – Keusoten taloutta rasittavat henkilöstöpula ja ostopalvelut

  Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen (Keusote) aluevaltuusto on hyväksynyt hyvinvointialueohjelman, jolla linjataan alueen palveluiden kehittämistä ja hillitään hyvinvointialueen talouden kustannusten kasvua. Hyvinvointialueohjelman päätavoitteena on löytää keinoja sosiaali- ja...

Helsingin kaupunki päätti sote-palveluidensa taloutta tasapainottavasta muutosohjelmasta – Terveydenhuoltoon ennaltaehkäisevä ote

Helsingin kaupunki on päättänyt sote-palveluidensa taloutta tasapainottavasta muutosohjelmasta tiistaina. Muutosohjelmassa korostuu muun muassa terveydenhuollon ennaltaehkäisevä ote, varhaisen tuen palveluiden kehittäminen sekä digitalisaation hyödyntäminen esimerkiksi terveystarkastuksissa. Aikaisemmin...

STM:n talousarvioehdotus lisäisi tukea lapsiperheille ja korottaisi Kela-korvauksia

Sosiaali- ja terveysministeriö ehdottaa hallinnonalan määrärahoiksi 16,15 miljardia euroa vuodelle 2024. Määräraha on noin 0,4 miljardia euroa enemmän kuin vuoden 2023 varsinaisessa talousarviossa. Lisäys...

HUS joutuu tasapainottamaan talouttaan 52 miljoonalla eurolla – Yhtymähallitus edellyttää selvitystä hoitojonojen purkamisesta

HUSin yhtymähallitus linjasi, että vuoden 2024 talousarvion suunnittelun lähtökohtana on nollatulos, mikä merkitsee noin 52 miljoonan euron tasapainottamista. HUS aikoo silti pitää henkilöstöetuudet ja...

Tarmo Martikainen: Yhtenäistämällä parhaat käytännöt voidaan taittaa kustannusten kasvua Varsinais-Suomessa

Varsinais-Suomen hyvinvointialueella tavoitteena on hillitä kustannusten kasvua yhtenäistämällä palveluita sirpaleisella alueella, lisätä tuottavuutta digitaalisten palveluiden avulla ja ottaa uusia ratkaisuja käyttöön ikäihmisten palveluissa. Aluehallituksen tuoreen...

Varsinais-Suomen hyvinvointialue aikoo kuroa 56 miljoonan euron alijäämän tulevina vuosina

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen kuluvan vuoden talousarvio on 56 miljoonaa euroa alijäämäinen. Aluehallitus linjasi, että alijäämän ei tule kasvaa, ja lautakunnille sekä tulosalueille toimitetaan talousarvion valmisteluun suunnittelukehykset...

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue valmistelee tuottavuusohjelmaa, jonka tavoitteena yli 40 miljoonan kustannussäästöt

Aluevaltuusto merkitsi tiedoksi hyvinvointialueen osavuosikatsauksen alkuvuodelta 2023. Johtuen lyhyestä ajanjaksosta ja epävarmuustekijöistä, ei ensimmäisestä osavuosikatsausraportista voida tehdä vielä päätelmiä koko vuoden toteumista. Vuoden 2023 hyväksytty...

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen talousarvion ennakoitu alijäämä noin 72 miljoonaa euroa vuonna 2023

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen talousarvio vuodelle 2023 on 72 miljoonaa euroa alijäämäinen uusimman ennusteen mukaan. Tilinpäätösennusteessa hyvinvointialueen tuloksen ennakoidaan heikentyvän talousarviosta vielä noin 1,4 miljoonaa euroa alijäämän...

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen menojen arvioidaan ylittyvän noin 27,5 miljoonalla eurolla tänä vuonna

Vantaan ja Keravan aluehallitus käsitteli kokouksessaan hyvinvointialueen ensimmäistä osavuosikatsausta, jonka mukaan menojen arvioidaan ylittävän talousarvion. Talousarvion mukaan Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen menot vuodelle 2023 ovat...

HUS-yhtymän talousarviosta vuodelle 2024 puuttuu 81 miljoonaa euroa

HUS-yhtymän hallituksen kokouksessa käsiteltiin ehdotusta HUS-yhtymän vuoden 2024 kehykseksi. Se oli 2 183 miljoonaa euroa eli 32,4 prosenttia valtion kokonaisrahoituksesta. HUS-yhtymän oma laskelma kehyksestä perustui...

HUS:ssa myllätään organisaatiota – ensi vuoden talousarviota muokataan, ja johtamiseen etsitään uusia tapoja

HUS:n hallitus tiedotti maanantaina, että se vetää ensi vuoden talousarvioraaminsa ja noin 100 miljoonan euron leikkaukset takaisin käsittelyyn. HUS:n leikkaustoimenpiteinä oli muun muassa Malmin...

HUS-yhtymän hallituksen budjetin ja sopeuttamisohjelman valmistelu haastavaa – jäi kesken nelituntisessa kokouksessa – ylimääräinen...

HUS-yhtymän hallitus kokoontui maanantaina 26.9.2022. Vuoden 2022 puolella HUS-yhtymän hallituksen ainoa tehtävä on HUSin vuoden 2023 talousarvion valmistelu. Kokouksessa hallitukselle esiteltiin valmistelun tilanne. HUS-yhtymäkokous on...

Hyvinvointialueiden talousarvioita on vaikea selvittää – ”Sitä paljonko alijäämä tulee olemaan, ei vielä kukaan...

Hyvinvointialueilla tehdään ensi vuoden talousarviota hyvin epävarmoissa merkeissä. Ylen selvityksen mukaan hyvinvointialueet tarvitsevat ensi vuodelle rahoitusta budjetoitua enemmän, ja arviot vaihtelivat 15–120 miljoonan euron...

Kymeenlaakson hyvinvointialue aloittaa toimintansa yli 75 miljoonaa alijäämäisenä

Kymeenlaakson hyvinvointialueen hallitus käsittelee ensi vuoden talousarviota ensi maanantaina kokouksessaan. Tällä hetkellä näyttää siltä, että hyvinvointialueen toiminta alkaa merkittävästi alijäämäisenä. Hyvinvointialueiden alustava talousarviokehys vuodelle 2023...

Kainuun sote käsitteli vuoden 2022 talousarviota, alijäämä nousemassa

Kainuun soten yhtymähallitus käsitteli talouden seurantaraporttia alkuvuodelta. Sen mukaan tilikauden tulosennuste tammi-maaliskuun toteuman perusteella on -11,3 miljoonaa euroa alijäämäinen, mikä ylittää alkuperäisen talousarvion alijäämän...

Helsingin sote-menot ylittymässä yli sadalla miljoonalla eurolla johtuen koronasta ja Ukrainan kriisistä

Helsinki arvioi ylittävänsä talousarvion kokonaisuudessaan 102,4 miljoonalla eurolla vuonna 2022. Menojen ylityksestä koronaepidemian arvioitu kustannusvaikutus on 92,2 miljoonaa euroa. Koronakustannusten ennusteessa on kuitenkin epävarmuutta sen...

Keski-Suomen aluevaltuusto hyväksyi henkilöstön siirtosuunnitelman – 200 erilaista paikallista sopimusta

Keski-Suomen hyvinvointialueen aluevaltuusto käsitteli kokouksessaan tiistaina 26.4. hyvinvointialueen henkilöstön siirtosuunnitelmaa ja -sopimusta. Siirtosuunnitelma sisältää kuvauksen yhteistyöstä ja yhteistoiminnasta, tietojen keräämisestä ja siirtyvästä henkilöstöstä sekä...

Turun sote-menot ylittymässä 24 miljoonalla eurolla vuonna 2022

Turun kaupungin hyvinvoinnin palvelukokonaisuuden talousarvion ennustetaan ylittyvän noin 24 miljoonalla eurolla vuoden 2022 aikana, selviää Turun kaupungin tiedotteesta. Ylitysuhka muodostuu kahdesta tekijästä, joita ovat perhe-...

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialuejohtaja Ilkka Luoma: Talouden raamin pitää vielä tarkentua järjestämissuunnitelmaa varten

Suomen ensimmäinen hyvinvointialuejohtaja valittiin Pohjois-Pohjanmaalla, missä Ilkka Luoma otti uuden alueen ohjat käsiinsä toimittuaan ensin hyvinvointialueen muutosjohtajana. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin johtajana toiminut Luoma on ollut...

Kuntaliitto: Kunnista hyvinvointialueille siirtyvien nettokustannusten odotetaan kasvavan myös viimeisenä vuonna

Valtiovarainministeriö on julkaissut Tilastokeskuksen keräämät tiedot kuntien sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen nettokustannuksista tilinpäätösvuodelta 2021 ja talousarviovuodelta 2022. Hyvinvointialueille siirtyvät nettokustannukset ovat kyselyn perusteella vuonna...