Koti Tagit Talousarvio

Tagi: talousarvio

HUS-yhtymän hallituksen budjetin ja sopeuttamisohjelman valmistelu haastavaa – jäi kesken nelituntisessa kokouksessa – ylimääräinen...

HUS-yhtymän hallitus kokoontui maanantaina 26.9.2022. Vuoden 2022 puolella HUS-yhtymän hallituksen ainoa tehtävä on HUSin vuoden 2023 talousarvion valmistelu. Kokouksessa hallitukselle esiteltiin valmistelun tilanne. HUS-yhtymäkokous on...

Hyvinvointialueiden talousarvioita on vaikea selvittää – ”Sitä paljonko alijäämä tulee olemaan, ei vielä kukaan...

Hyvinvointialueilla tehdään ensi vuoden talousarviota hyvin epävarmoissa merkeissä. Ylen selvityksen mukaan hyvinvointialueet tarvitsevat ensi vuodelle rahoitusta budjetoitua enemmän, ja arviot vaihtelivat 15–120 miljoonan euron...

Kymeenlaakson hyvinvointialue aloittaa toimintansa yli 75 miljoonaa alijäämäisenä

Kymeenlaakson hyvinvointialueen hallitus käsittelee ensi vuoden talousarviota ensi maanantaina kokouksessaan. Tällä hetkellä näyttää siltä, että hyvinvointialueen toiminta alkaa merkittävästi alijäämäisenä. Hyvinvointialueiden alustava talousarviokehys vuodelle 2023...

Kainuun sote käsitteli vuoden 2022 talousarviota, alijäämä nousemassa

Kainuun soten yhtymähallitus käsitteli talouden seurantaraporttia alkuvuodelta. Sen mukaan tilikauden tulosennuste tammi-maaliskuun toteuman perusteella on -11,3 miljoonaa euroa alijäämäinen, mikä ylittää alkuperäisen talousarvion alijäämän...

Helsingin sote-menot ylittymässä yli sadalla miljoonalla eurolla johtuen koronasta ja Ukrainan kriisistä

Helsinki arvioi ylittävänsä talousarvion kokonaisuudessaan 102,4 miljoonalla eurolla vuonna 2022. Menojen ylityksestä koronaepidemian arvioitu kustannusvaikutus on 92,2 miljoonaa euroa. Koronakustannusten ennusteessa on kuitenkin epävarmuutta sen...

Keski-Suomen aluevaltuusto hyväksyi henkilöstön siirtosuunnitelman – 200 erilaista paikallista sopimusta

Keski-Suomen hyvinvointialueen aluevaltuusto käsitteli kokouksessaan tiistaina 26.4. hyvinvointialueen henkilöstön siirtosuunnitelmaa ja -sopimusta. Siirtosuunnitelma sisältää kuvauksen yhteistyöstä ja yhteistoiminnasta, tietojen keräämisestä ja siirtyvästä henkilöstöstä sekä...

Turun sote-menot ylittymässä 24 miljoonalla eurolla vuonna 2022

Turun kaupungin hyvinvoinnin palvelukokonaisuuden talousarvion ennustetaan ylittyvän noin 24 miljoonalla eurolla vuoden 2022 aikana, selviää Turun kaupungin tiedotteesta. Ylitysuhka muodostuu kahdesta tekijästä, joita ovat perhe-...

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialuejohtaja Ilkka Luoma: Talouden raamin pitää vielä tarkentua järjestämissuunnitelmaa varten

Suomen ensimmäinen hyvinvointialuejohtaja valittiin Pohjois-Pohjanmaalla, missä Ilkka Luoma otti uuden alueen ohjat käsiinsä toimittuaan ensin hyvinvointialueen muutosjohtajana. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin johtajana toiminut Luoma on ollut...

Kuntaliitto: Kunnista hyvinvointialueille siirtyvien nettokustannusten odotetaan kasvavan myös viimeisenä vuonna

Valtiovarainministeriö on julkaissut Tilastokeskuksen keräämät tiedot kuntien sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen nettokustannuksista tilinpäätösvuodelta 2021 ja talousarviovuodelta 2022. Hyvinvointialueille siirtyvät nettokustannukset ovat kyselyn perusteella vuonna...

Eksoten Santtu Niemi: ”Säästökohteita haetaan yhä, uudelleenorganisoimalla ja tehostamalla”

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote haki vuodenvaihteessa säästötoimenpiteitä, joilla tavoiteltiin menojen leikkaamista noin seitsemällä miljoonalla eurolla. Tähän kuitenkaan henkilöstö- ja viestintäjohtaja Santtu Niemen mukaan...

Sosteri aloittaa yt-menettelyt – tavoitteena viiden miljoonan euron säästöt pääosin ”pehmeillä keinoilla”

Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Sosteri aloittaa koko henkilöstöä koskevat yt-menettelyt ja sopeuttamisohjelman. Näillä keinoilla tavoitellaan Savonlinnan kaupungin asettamia noin viiden miljoonan euron säästöjä. Kuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja...

Siun sotelta tiukka budjetti ensi vuodeksi

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän Siun soten vuoden 2022 talousarvio on tiukka, mutta henkilöstövähennyksiä ei ole suunnitteilla. Myöskään yhtymävaltuuston hyväksymästä palvelutuotantosuunnitelmasta poikkeavia muutoksia toimipaikkoihin...

Lapin sairaanhoitopiiri hyväksyi 122 miljoonan investointisuunnitelman vuosille 2022–2024

Lapin sairaanhoitopiirin yhtymävaltuusto hyväksyi 122 miljoonan euron investoinnit vuosille 2022–2024. Merkittävimmät investointikohteet Lapin keskussairaalan laajennushankkeen ensimmäisen vaiheen lisäksi ovat laajennushankkeen toinen vaihe, vapautuvien tilojen peruskorjaukset...

HUSin investointien painopiste on sairaaloiden rakentamisessa ja uudistamisessa lähivuosina

HUSin hallitus käsitteli vuoden 2022 talousarviota ja siihen liittyviä strategisia tavoitteita sekä taloussuunnitelmaa vuosille 2022–2024. Vuoden 2022 talousarvioesityksessä jäsenkuntien yhteenlaskettu maksuosuus on 1 988 587...

Kainuun soten alijäämäinen talousarvio edellyttää muutoksia vuoden 2022 toimintaan

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymähallitus hyväksyi ja esittää yhtymävaltuustolle hyväksyttäväksi talousarvion 2022.  Talousarvioesitys vuodelle 2022 on 8,1 miljoonaa euroa alijäämäinen. Talouden tasapainottaminen edellyttää muutoksia...

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin viimeisellä talousarviolla katetaan alijäämää – Taysin rakennushankkeelle haetaan poikkeuslupaa

Vuosi 2022 on Pirkanmaan sairaanhoitopiirin viimeinen toimintavuosi ennen hyvinvointialueen varsinaista käynnistymistä. Sairaanhoitopiirin taseessa on katettavaa alijäämää noin 30 miljoonaa euroa, joten ensi vuoden talousarvio...

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tilinpäätös on ylijäämäinen – vuonna 2022 käynnistyy rakennushankkeita

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin valtuusto hyväksyi sairaanhoitopiirin talousarvion vuodelle 2022. Tämän vuoden tilipäätöksen ennakoidaan jäävän 13 miljoonaa euroa ylijäämäiseksi. Talousarvioon kirjattu kokonaistoimintakulujen nousu on varsin maltillista, 3,6...

Lehtileikkeet: Hoitotakuuta pitäisi myös noudattaa

HALI ry: Hoitotakuuta pitäisi myös noudattaa Hyvinvointiala HALI ry pitää hyvänä, että hallitus on päättänyt tiukentaa perusterveydenhuollon hoitotakuuta kolmesta kuukaudesta viikkoon. On kuitenkin pidettävä huolta,...

Kymsotessa vääntöä talouden tasapainottamisesta ja kuntien maksuosuuksista

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyskuntayhtymässä vuoden 2022 talousarvio puhuttaa kunnissa. Hallitus jätti vuoden 2022 talousarvion vielä pöydälle kokouksessaan 11.11. Talousarviota suunnitellessa ei ole päästy yksimielisyyteen kuntien...

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin taloustilanne asettaa haasteita hyvinvointialueelle

Terveydenhoidon taloustilanne asettaa haasteelliset lähtökohdat Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle. Kuntien on katettava sairaanhoitopiirien mahdolliset alijäämät ennen hyvinvointialueelle siirtymistä. Sairaanhoitopiirin vuoden 2022 talousarvioesityksen mukaan jäsenkuntien maksuosuudet voivat...