torstai, 28 syyskuun 2023
Koti Tagit Tampereen yliopisto

Tagi: Tampereen yliopisto

Henkilöstövajeella yhteys ikääntyneiden lääkehoitoon, jonka riskit ylittävät hyödyt

Tuoreen tutkimuksen mukaan sellaisten lääkkeiden käyttö, joita tulisi välttää, on yleisempää niissä sairaanhoitopiireissä, joissa on suurempi osuus yksinasuvia ja monilääkittyjä 75 vuotta täyttäneitä. Sairausvakuutuksesta korvattavien...

Lehtileikkeet: Kanta-Häme hyväksyi sairaalan lisäosien rakentamisen, Asiakkaat tyytyväisiä Kainuun päivystykseen

Kanta-Hämeen aluehallitus hyväksyi Assi-sairaalan lisäosien rakentamisen Ahveniston sairaalahankkeen lisäosien rakentaminen pääsee käyntiin tämän vuoden aikana. Aluehallitus hyväksyi maanantain kokouksessaan Assin-sairaalan M- ja P-osien rakentamissuunnitelman ja...

Tampereen yliopiston Monikudosmallintamisen huippuyksikössä kehitetään ihmisten soluista eläinkokeille parempia vaihtoehtoja

Suomen Akatemian rahoittamassa Monikudosmallintamisen huippuyksikössä Tampereen yliopistossa on otettu iso askel eteenpäin kohti monimutkaisempia ihmisen kudosmalleja. Huippuyksikköön kuuluva tutkija Lotta Isosaari kollegoineen onnistui pitämään...

Väitös: Sairaalahoitoa ennustavia riskitekijöitä voidaan tunnistaa jo kotihoidon alussa

Väitöstutkimuksessaan LL Jukka Rönneikkö selvitti, millaisia suunnittelematonta sairaalahoitoa ennakoivia riskitekijöitä kotihoidon palvelujen piiriin tulleilla asiakkailla on. Lisäksi tutkimus selvitti tavallisimmat sairaalahoidon syyt sekä pohti keinoja luokitella...

Väitös: Tehoton hankintakäytäntö nosti hintoja kuntoutusmarkkinoilla

Väitöstutkimuksessaan KTM Visa Pitkänen tutki, miten kilpailu ja paremmat hankintakäytännöt ovat vaikuttaneet Kelan järjestämiin kuntoutuspalveluihin. Kilpailulla on pyritty saamaan lisää tehokkuutta sote-palveluihin useissa Euroopan maissa....

Tampereen yliopisto, THL ja Suomen Akatemia mukana uudistamassa eurooppalaisia sote-järjestelmiä

Tampereen yliopisto, THL ja Suomen Akatemia ovat mukana kansainvälisessä ”Transforming Health and Care Systems” -kumppanuusohjelmassa, joka on osa Horizon Europe -puiteohjelmaa. Kumppanuusohjelma tukee kansallisten sotejärjestelmien...

HALKO-hankkeessa tutkitaan hyvinvointialueuudistuksen tuomaa uudenlaista julkisen hallinnon kokonaisuutta

Kevään aikana käynnistyvässä hankkeessa tarkastellaan hyvinvointialueiden ja kuntien välistä suhdetta, johtamista ja niihin kohdistuvaa valtion ohjausta. VM:n koordinoiman HALKO-tutkimushankkeen toteuttaa Tampereen yliopiston Johtamisen ja talouden...

Väitös: Mitattavalla vaikuttavuudella tulisi olla selkeä yhteys kansalliseen agendaan ja arvoihin

Vaikuttavien sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottaminen asiakaslähtöisesti on nimetty suomalaisen hyvinvointipolitiikan ensisijaiseksi tavoitteeksi pyrittäessä ratkaisemaan kestävyysvajetta ja palvelujen laatua, todetaan Tampereen yliopistossa tarkastettavassa väitöstutkimuksessa. KTM Petra...

Lehtileikkeet: HUS on valmistautunut hoitamaan Ukrainan sodassa haavoittuneita

YLE: Suomessa voitaisiin tarjota sairaalapaikkoja Ukrainan sodassa haavoittuneille, kyselyitä jo tullut Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin mukaan sodan uhreja voidaan tarvittaessa auttaa. Kiireetöntä hoitoa jouduttaisiin silloin...

Lääketieteen yliopistojen kannanotto: Yliopistojen asiantuntemus varmistettava aluehallinnossa

Kaikki viisi rehtoria Suomen lääketieteen alojen yliopistoista ovat muotoilleet yhteisen kannanoton koskien uusien hyvinvointialueiden järjestämistä ja hallintoa. Tässä keskeiset otteet kannanotosta: ”Olemme seuranneet huolestuneina, kuinka puheista...

Tampereen yliopisto perusti rokotteisiin ja immunologiaan keskittyvän VACCIM-tutkimuskeskuksen

Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnan uusi VACCIM-tutkimuskeskus vahvistaa rokotteisiin ja immuunivasteeseen liittyvää tutkimustyötä kokoamalla yhteen alojen toisiaan täydentävän osaamisen ja siihen liittyvät uusimmat teknologiat ja...

Tutkimus: Hoitajat suhtautuvat yhä myönteisemmin hoivarobotiikkaan

Hoitajien asenteet etähoidossa sovellettavaa robotiikkaa kohtaan ovat muuttuneet myönteisemmiksi. Tieto käy ilmi tuoreesta Tampereen ja Jyväskylän yliopistojen sekä VTT:n tutkimuksesta, jossa tarkasteltiin vanhushoivan työntekijöiden...

Kansallisen rokotetutkimusyhtiön perustaminen etenee – Tampereen yliopisto hyväksyi perustamissopimuksen

Tampereen yliopiston hallitus hyväksyi kokouksessaan 13. elokuuta erityistehtäväyhtiön perustamisen ja perustamisasiakirjat. Suomen valtio ja Tampereen yliopisto valmistelevat kaupallisen rokotetutkimusyhtiön perustamista. Valtio on jo aiemmin...

Tutkimus: Politiikalla voidaan vaikuttaa hyvinvointiin – unohtamatta kustannussäästöjä

Erityisesti heikossa asemassa olevien taloudelliseen tilanteeseen puuttuminen sekä kyseisen väestöryhmän palvelujen kehittäminen on kannattavaa, todetaan suomalaistutkimuksessa. Tampereen yliopiston terveystaloustieteen tutkijat ovat selvittäneet PROMEQ-hankkeessa toteutettujen, pitkäaikaistyöttömille...

Väitöstutkimus: Sote-johtajilla paljon epävarmuutta – syytä kiinnittää huomiota viestintään

Kuntien sosiaali- ja terveysjohtajilla on erilaista epävarmuutta, mikä näkyy esimerkiksi heidän viestinnässään. Asia käy ilmi Tampereen yliopistossa julkaistavasta YTM, TtM Elina Kinnusen Yhdistävä viestintä – viestinnän...

Tampereen yliopiston tuore kansainvälisen terveyden professori laittaisi soten uusiksi – valinnanvapaus palvelee yksityisfirmojen etuja

- Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistusta ei kannata viedä eteenpäin, koska se ei palvele sille asetettuja tavoitteita, arvioi Tampereen yliopiston Global health and development -professorina...

Jouko Luukkosen väitöstutkimus: Maakuntien valmistelu tarvitsee selkeää johtajuutta ja sitä tukevan ydintiimin – ihmisten...

Tulevien maakuntien toiminnan käynnistämisessä voidaan ottaa oppia vuoden 2017 alussa käynnistyneiden maakunnallisten sote-kuntayhtymien syntyprosesseista. HM, MBA Jouko Luukkosen väitöstutkimuksessa todetaan, että maakunnan valmistelulla tulee...

Tampereen yliopisto aikoo vakiinnuttaa asemansa sote-tutkimuksen kärjessä

Sote-kentällä ja uudistuksen myllerryksessä on jääty kaipaamaan monitieteistä dialogia ja sote-tutkimusta päätyökseen tehneiden asiantuntijoiden osallistamista, arvioidaan Tampereen yliopistosta. Siinä missä tutkimustiedon tarve kasvaa, vähenevät...