maanantai, 19 elokuu 2019
Koti Tagit THL

Tagi: THL

Sote-maksujen toimeentulovaikutuksia selvitetään tuoreessa tutkimushankkeessa – samalle etsitään mallia sote-sotu-sotkuun

THL:n ja Kelan yhteisessä tutkimushankkeessa tarkastellaan sote-maksujen ja niiden muutosten vaikutuksia kotitalouksien toimeentuloon eri väestöryhmissä. Tutkimustulosten odotetaan tuovan jonkinlaisia ratkaisuja sosiaali- ja terveysuudistukseen sekä...

THL: Saattohoitoa ei saa kotiin riittävästi – päivystys ja sairaalat joutuvat paikkaamaan tilannetta

Tilaa ilmainen näytejakso(3 viikkoa) Saat uutiskirjeet, blogikoosteen ja artikkeliarkiston sekä käyttöoikeuden sivustollemme. Hoiva&Terveyden Sote hyödyt: Alan paras, 95 % käyttäjistä on valmis suosittelemaan Markkinoiden ainoa kattava...

Suomi voi saavuttaa WHO:n alkoholihaittojen vähentämisen tavoitteet, jos kulutus jatkaa laskuaan vuoden 2018 pysähdyksen...

Tilaa ilmainen näytejakso(3 viikkoa) Saat uutiskirjeet, blogikoosteen ja artikkeliarkiston sekä käyttöoikeuden sivustollemme. Hoiva&Terveyden Sote hyödyt: Alan paras, 95 % käyttäjistä on valmis suosittelemaan Markkinoiden ainoa kattava...

Kuntien väliset erot sairastavuudessa kärjistyvät – tutkimusprofessori: Tarvitaan aktiivista terveydenedistämistyötä

THL:n tuoreen sairastavuusindeksin mukaan kuntien välillä on merkittäviä eroja sairastavuudessa, ja terveimmän kunnan ja sairastavimman kunnan välinen ero yhä kasvaa: Kymmenen eniten sairastavan kunnan...

3,6 miljoonan euron rahoitus digisyrjäytymisen ehkäisyyn

THL:n tutkimusprofessorin Tarja Heponiemen johtama DigiIN-hanke on saanut rahoituksen ehkäisemään digitaalista syrjäytymistä. Tilaa ilmainen näytejakso(3 viikkoa) Saat uutiskirjeet, blogikoosteen ja artikkeliarkiston sekä käyttöoikeuden sivustollemme. Hoiva&Terveyden Sote hyödyt: Alan...

440 000 euroa tutkimukseen sikiöaikaisen terveyden vaikutuksesta ihmisen myöhempään elämään

THL:n erikoistutkija Lauri Sääksvuori on saanut Suomen Akatemialta lähes 440 000 euron rahoituksen tutkimukselleen sikiöaikaisen terveyden vaikutuksista ihmisen myöhempään taloudelliseen käyttäytymiseen, työmarkkina-asemaan ja terveyteen. Tilaa...

THL: Suurin osa kunnista perii suurimman mahdollisen asiakasmaksun – myös hoitajamaksut yleistyneet

Yhä useampi kunta perii suurimman mahdollisen summan terveyskeskusten asiakasmaksuja. Viime vuonna suomalaisista 70 prosenttia asui kunnassa, joka peri käynnistä asiakasmaksuasetuksessa määritellyn enimmäismaksun. Vuonna 2016...

THL erehtyi hoitotakuun mitoituksista, korjaa nyt laskelmiaan: Satoja lääkäreitä vähemmän

Perusterveydenhuollon hoitotakuun tiukentaminen seitsemään päivään tarkoittaa sitä, että terveyskeskuksiin tarvitaan 1 100-1 800 uutta lääkäriä, ei 1600-2600, kuten THL aiemmin arvioi. Määrä vaihtelee sen...

Suomalaiset eniten psyykkisesti kuormittuneita Järvenpäässä, Turussa ja Helsingissä

Noin joka kymmenes aikuinen kokee merkittävää psyykkistä kuormittuneisuutta. Eniten sitä kokivat 20–54-vuotiaat työikäiset, joista 14 prosenttia koki merkittävää psyykkistä kuormittuneisuutta. 55–74-vuotiailla vastaava luku oli...

THL: Kaksi kertaa päivässä kotihoitoa saavien asiakkaiden määrä kasvussa

Säännöllisen kotihoidon asiakkaista yli kolmanneksen (35 %) luokse tehtiin vähintään 60 käyntiä vuoden 2018 marraskuussa. Vähintään 60 kotihoidon käyntiä kuukaudessa saavien asiakkaiden osuus on...

THL uudisti strategiaansa: Visiona maailman vaikuttavin terveys- ja hyvinvointialan tutkimuslaitos

Tilaa ilmainen näytejakso(3 viikkoa) Saat uutiskirjeet, blogikoosteen ja artikkeliarkiston sekä käyttöoikeuden sivustollemme. Hoiva&Terveyden Sote hyödyt: Alan paras, 95 % käyttäjistä on valmis suosittelemaan Markkinoiden ainoa kattava...

Diagnooseja ja käyntisyitä kirjataan puutteellisesti – “Kirjaamiskattavuudessa on suuria eroja terveyskeskuksittain”

Viime vuonna ICD-10-luokituksen mukainen diagnoosi oli kirjattu noin 65 prosentissa avosairaanhoidon lääkärin vastaanottokäynneistä. Hoitajan vastaanottokäynneissä käyntisyy oli kirjattu 67 prosentissa käynneistä ICPC-2 -luokituksen mukaisesti....

THL hakee tutkimusprofessoria sote-uudistuksen arviointiin

THL:n Sosiaali- ja terveydenhuollon tutkimusyksikkö hakee tutkimusprofessoria toistaiseksi voimassaolevaan tai apulaisprofessoria määräaikaiseen työsuhteeseen.  Tilaa ilmainen näytejakso(3 viikkoa) Saat uutiskirjeet, blogikoosteen ja artikkeliarkiston sekä käyttöoikeuden sivustollemme. Hoiva&Terveyden...

THL: Elintavat ja ennaltaehkäisy terveydenhuollossa Kansanterveyspäivän teemana perjantaina 5.4.

Tilaa ilmainen näytejakso(3 viikkoa) Saat uutiskirjeet, blogikoosteen ja artikkeliarkiston sekä käyttöoikeuden sivustollemme. Hoiva&Terveyden Sote hyödyt: Alan paras, 95 % käyttäjistä on valmis suosittelemaan Markkinoiden ainoa kattava...

THL: Yliopistosairaaloiden tuottavuus laskenut

Tilaa ilmainen näytejakso(3 viikkoa) Saat uutiskirjeet, blogikoosteen ja artikkeliarkiston sekä käyttöoikeuden sivustollemme. Hoiva&Terveyden Sote hyödyt: Alan paras, 95 % käyttäjistä on valmis suosittelemaan Markkinoiden ainoa kattava...

THL: Kuntien kannattaisi panostaa omaishoitoon

Omaishoito laskee merkittävästi kuntien palvelumenoja. Siksi omaishoitoon tulisi  panostaa. Asia selviää THL:n Omais- ja perhehoidon kyselytutkimuksesta. Tilaa ilmainen näytejakso(3 viikkoa) Saat uutiskirjeet, blogikoosteen ja artikkeliarkiston sekä...

THL: Asiakastyytyväisyys vaihtelee eri kunnissa terveyskeskusten välillä

THL:n kyselyn mukaan tyytyväisyys terveyskeskuspalveluihin on melko tasaista maakuntien välillä. Parhaat tulokset saivat Kanta-Häme ja Etelä-Savo.  Tilaa ilmainen näytejakso(3 viikkoa) Saat uutiskirjeet, blogikoosteen ja artikkeliarkiston...

THL: Perusterveydenhuollossa ja sosiaalipalveluissa edelleen alueellisia eroja

Suomessa on edelleen runsaasti alueellisia eroja sosiaali- ja terveyspalveluissa, vaikka terveyspalveluissa saatavuus kokonaiskuvassa on viime vuosina kohentunut. Asia käy ilmi THL:n tuoreesta asiantuntija-arviosta. Tilaa...

THL: Sote-kustannusten kasvua vaikea hillitä – kunnissa ollaan pulassa

Maakunta- ja sote-uudistuksen lakipaketin kohtalon odottelu ei poista sitä faktaa, että sote-talous tulee pysymään kireänä, THL:n arviointipäällikkö Nina Knape ja arviointijohtaja Pekka Rissanen kirjoittavat...

10 prosenttia suomalaisista käyttää sote-palveluja muita runsaammin – THL:n hanke maakuntien tueksi

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaista 7-10 prosenttia käyttää paljon ja usein eri palveluja. Heidän käyttämiensä sote-palvelujen kulut ovat arviolta noin 80 prosenttia kaikista kustannuksista. Asia...