keskiviikko, 29 maaliskuun 2023
Koti Tagit THL

Tagi: THL

THL:n tehtäviin, ohjaukseen ja yhteistyörakenteisiin ehdotetaan strategisen tason tarkennuksia

Kansainvälisen asiantuntijapaneelin raportti THL:n tehtävistä on valmistunut. Asiantuntijapaneeli aloitti auditoinnin elokuussa 2022. Paneelin tehtävänä oli arvioida THL:n suoriutumista ja antaa laitoksen tulevaisuutta ohjaavia suosituksia. Raportin...

Tampereen yliopisto, THL ja Suomen Akatemia mukana uudistamassa eurooppalaisia sote-järjestelmiä

Tampereen yliopisto, THL ja Suomen Akatemia ovat mukana kansainvälisessä ”Transforming Health and Care Systems” -kumppanuusohjelmassa, joka on osa Horizon Europe -puiteohjelmaa. Kumppanuusohjelma tukee kansallisten sotejärjestelmien...

Vanhuspalvelujen tila: Iäkkäiden kotiin vietävien palvelujen riittävyys heikentynyt

Noin puolet kunnista ja kuntayhtymistä arvioivat, että kotihoidon ja ympärivuorokautisen palveluasumisen väliin sijoittuvien palvelujen määrä on riittämätöntä heidän alueellaan. Tulokset ovat osa Vanhuspalvelujen tila...

THL:n raportti: Hoitajilla kuluu ikäihmisten palveluissa noin 45 minuuttia työpäivästä kirjaamiseen

THL:n tuore raportti tarjoaa tietoa siitä, kuinka paljon erikuntoiset asiakkaat saavat työntekijöiden aikaa niin kotihoidossa kuin ympärivuorokautisissa palveluissa sekä siitä, miten työntekijöiden työaika jakautuu...

THL:n raportissa otetaan kantaa työterveyshuollon eriarvoistaviin vaikutuksiin – työmarkkinajärjestöt ja HALI asiasta eri mieltä

THL julkaisi maanantaina 6. maaliskuuta 118-sivuisen raportin työterveyshuollon sairaanhoitoon liittyvistä haasteista. THL:n johtavan asiantuntijan Päivikki Koposen ja tutkimuspäällikkö, Jyväskylän yliopiston dosentti Liina-Kaisa Tynkkysen toimittamassa...

THL uudistaa iäkkäiden kotihoidon seurantaa

THL aikoo siirtyä sähköisillä lomakkeilla tapahtuvista erillistiedonkeruista siihen, että tarvittavat tiedot saadaan suorina tiedonsiirtoina kotihoidon toimijoiden tietojärjestelmistä THL:n Tiedontoimituspalveluun. Tavoitteena on helpottaa ikääntyneiden kotihoidon...

THL ehdottaa ikäteknologian parempaan hyödyntämiseen kansallista koordinointimallia

Jotta voimme tehostaa etenkin kotona asumista tukevan hyvinvointiteknologian kehittämistä, käyttöönottoa ja vaikuttavuuden arviointia, THL esittää kansallista koordinointimallia ikäteknologian hyödyntämiseen. Teknologian paremmalla hyödyntämisellä ikääntyneiden palveluissa...

Digitaalisten sote-palvelujen sekä alueiden kypsyystason arvioinnin työkalu on nyt saatavilla

THL on avannut ­­­arviointityökalun, josta selviää hyvinvointialueiden digitaalisten sote-palveluiden nykytila sekä organisaatioiden kypsyys tuottaa digitaalisia palveluita. Nykytilan kartoitus koskee kansalaisille suunnattuja julkisrahoitteisin tai julkisin...

Sote- ja kunta-alalla tarvitaan nyt tukea jaksamiseen – erityisesti nuoret työntekijät

Huoli työmäärän kasvamisesta yli sietokyvyn sote-alalla on noussut aiemmista mittauksista sekä Mitä kuuluu? -työhyvinvointitutkimuksen että Kunta10-tutkimuksen mukaan. Molemmat tutkimukset osoittavat useilla mittareilla myönteistä kehitystä...

Joka seitsemännellä lastensuojelun sosiaalityöntekijällä ylittyy lakisääteinen asiakasmäärä

Lastensuojelun sosiaalityöntekijöistä noin 14 prosentilla on enemmän asiakkaita kuin mitä laissa määritelty enimmäismäärä on. Lain mukaan yksittäisellä sosiaalityöntekijällä saa olla enintään 35 asiakasta. Marraskuussa 2022...

Mielenterveysstrategian väliraportti kertoo työn edistymisestä ja työ jatkuu seuraavalle hallituskaudella

THL:n Mielenterveys muutoksessa -tapahtumassa esiteltiin 18.1. tilannekatsaus kansalliseen mielenterveysstrategiaan 2020–2030. Strategian tavoitteena on turvata mielenterveystyön jatkuvuus ja tavoitteellisuus. Strategian väliraportissa kuvataan suomalaisten mielenterveyden ja...

THL:n toisiolain mukaisten tilasto- ja analyysipalvelujen tilaaminen keskitetään Findataan 1. tammikuuta alkaen

THL:n tilasto- ja analyysipalvelujen tilaaminen keskitetään Tietolupaviranomainen Findataan 1. tammikuuta 2023 alkaen. Tavoitteena on yhdenmukaistaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa sekä terveyttä ja hyvinvointia koskevien tilastotaulukoiden...

Iäkkäiden kiireettömän asumispalvelun määräajat ylittyvät Helsingissä eniten

Joka neljännessä kunnassa vastaaminen iäkkäiden kiireettömään ympärivuorokautisen asumis- ja laitospalvelujen tarpeeseen ylittyy kolmen kuukauden lakisääteisestä määräajasta. Asiaa on tiedusteltu THL:n Vanhuspalvelujen tila -kyselyssä. Lisäksi joka...

Perhe- ja kouluterveydenhuollosta supistettu korona-aikana – Terveydenhoitajaliitto: Henkilöstövoimavarat ennaltaehkäisevissä palveluissa varmistettava

Suomen Terveydenhoitajaliitto vetoaa hyvinvointialueisiin, että näiden on varmistettava riittävät henkilöstövoimavarat ennaltaehkäiseviin terveyspalveluihin. Ennaltaehkäiseviä terveyspalveluja ajettiin alas koronapandemian aikana ja työntekijöitä siirrettiin pois omista työtehtävistään. Tämä...

Vanhuspalveluihin ollaan pääasiassa tyytyväisiä – THL selvittää seuraavaksi hoitajamitoituksen vaikutusta asiakastyytyväisyyteen sekä alueellisia eroja

Suurin osa THL:n vanhuspalveluja koskevaan kansalliseen asiakaskyselyyn vastanneista on tyytyväisiä saamaansa palveluun. Pääsääntöisesti hoitajia pidetään ystävällisinä, heihin luotetaan ja asiakkaat kokevat olonsa turvalliseksi. Kysely lähti...

THL: Alueelliset erot tyydyttämättömässä terveyspalvelujen tarpeessa voivat johtaa epäoikeudenmukaiseen rahoituksen kohdentamiseen hyvinvointialueilla

Hyvinvointialueiden rahoituksen kohdentamisessa käytettävä tarvevakiointi ei huomioi tyydyttämätöntä palvelutarvetta, THL kertoo. Tyydyttämätön palvelutarve tarkoittaa sitä, että asiakas kokee jäävänsä kokonaan tai osittain ilman itselle...

THL yhdenmukaistaa yhdessä hyvinvointialueiden kanssa sote-palveluista kerättävän asiakaspalautteen

Sosiaali- ja terveyspalveluissa ei ole tähän mennessä ollut yhtenäistä tapaa kerätä asiakaspalautetta. Kyselyitä on tehty monin erilaisin kirjavin tavoin. THL.n ja hyvinvointialueiden tavoitteena on,...

THL:n Tuuli Suomela: Hyvinvointialueiden olisi tärkeä suunnitella malleja, joissa niin hoidon jatkuvuus kuin saatavuus...

Pidempiaikaiseen hoitosuhteeseen perustuvassa hoidon jatkuvuudessa on hyvinvointialueilla eroja. Hoidon jatkuvuuteen on viime aikoina kiinnitetty huomiota, sillä tutkimusten perusteella se on yhteydessä parempiin hoitotuloksiin, lisääntyneeseen...

THL: Uusi suositus iäkkäiden toimintakunnon arvioimiseksi

TOIMIA-verkosto on julkaissut uuden suosituksen iäkkäiden toimintakyvyn arvioimiseksi kotikuntoutuksessa. Suositus ohjaa sote-ammattilaisia tunnistamaan iäkkään toimintakyvyn heikkenemiseen vaikuttaneita tekijöitä. Se täydentää kahta TOIMIA-verkoston aiempaa suositusta. Uudet...

Tiedolla johtamiseen tarvitaan dataa – järjestelmähankinnoissa on kuitenkin tultu varovaisemmiksi, eikä kaikki tieto siirry...

THL kehottaa  hyvinvointialueita keräämää dataa kattavasti ja systemaattisesti kansallisten ohjeistusten mukaisella tavalla. Hyvinvointialueiden välinen vertailu edellyttää vertailukelvollista tietoa kaikilta hyvinvointialueilta. Ajantasaiseen ja laadukkaaseen tietoon perustuva...