sunnuntai, 1 lokakuun 2023
Koti Tagit Tilannekeskus

Tagi: tilannekeskus

Kainuun hyvinvointialueella akuutti kotisairaala ja tilannekeskus aloittivat toimintansa

Kai­nuun hy­vin­voin­tia­lueen akuut­ti­hoi­don ja pe­las­tuk­sen toi­mia­lueel­la on aloit­ta­nut uu­si yk­sik­kö, jo­hon kuu­lu­vat Akuut­ti ko­ti­sai­raa­la ja ti­lan­ne­kes­kus. Akuut­ti ko­ti­sai­raa­la tuot­taa hyvinvointialueella sai­raa­la­ta­sois­ta hoi­toa, jo­ta voi­daan to­teut­taa...