Koti Tagit Tilasto

Tagi: tilasto

Hoitoalan ammateissa sairauspoissaolot lisääntyneet entisestään

Sairauspoissaolotilaston kärjessä vuonna 2021 ovat hoitoalan ammatit. Hoitajat ja lähihoitajat, lastenhoitajat, perhepäivähoitajat, hammashoitajat, lastentarhanopettajat, sairaanhoitajat ja terveydenhoitajat ovat poissa töistä keskimäärin 20–28 päivää vuodessa. Hoitoalan...

Terveysteknologian vienti jatkaa kasvuaan, korona siivittää laboratoriodiagnostiikkaa

Terveysteknologian kokonaisvienti kasvoi 3,6 prosenttia 2,52 miljardiin euroon vuonna 2021. Korona haastoi erityisesti lääkinnällisten laitteiden viennin, joka laski 0,6 prosenttia ja oli 1,52 miljardia...

Kevan tuore ennuste: Noin 31 000 hoitajaa siirtyy eläkkeelle kymmenen vuoden aikana

Kunta-alan tuore ennuste kertoo, että suurin osa tulevien vuosien eläkkeelle jäävästä henkilöjoukosta muodostuu suurimmista ammattiryhmistä, kuten hoitaja- ja opettaja-ammateista. Lähihoitajista eläkkeelle on siirtymässä noin 18...

Yliopistosairaaloiden tuottavuus laski vuonna 2020 koronan vuoksi – Keski-Suomessa pienimmät erikoissairaanhoidon kustannukset

Vuoden 2020 aikana sairaanhoitopiirien tuottama palvelutuotanto laski samalla kun kustannukset nousivat. Palvelutuotannon lasku johtui alkuvuonna 2020 alkaneesta koronaepidemiasta. Koronaepidemian takia sairaanhoitopiirit joutuivat siirtämään kiireettömiä hoitoja...

Maakuntien tilakeskus luo tilannekuvaa hyvinvointialueille siirtyvistä rakennuksista ja vuokrasopimuksista

Hyvinvointialueiden vastuulle siirtyvien tilojen kartoitus ja tietojen kokoaminen on monissa kunnissa ja hyvinvointialueilla vasta käynnistynyt. Tietoja kunnilta hyvinvointialueille siirtyvistä rakennuksista ja vuokrasopimuksista kerää Maakuntien...

Tarpeettomat hälytykset kuormittavat HUSin ensihoitoa

Ensihoidon tehtävämäärät ovat pysyneet tasaisesti korkealla tasolla HUS-alueella kesästä 2020, mutta merkittävin kasvu on tapahtunut toukokuun 2021 jälkeen. Kesä-lokakuun 2021 aikana kasvua oli 8...

Kiireettömään sairaalahoitoon yli puoli vuotta jonottaneiden määrä vähentynyt koko maassa

Kiireettömään sairaalahoitoon yli puoli vuotta jonottaneiden määrä on vähentynyt useilla tuhansilla viime vuodesta. Vuoden 2020 elokuussa yli puoli vuotta odottaneita oli 17 728, kun...

Kevan työkalu kertoo tilannekuvan hyvinvointialueiden työvoimasta ja muutoksesta

Keva on koonnut dynaamiseen verkkoraporttiin tietoja kunnista hyvinvointialueelle siirtyvästä sekä kunnissa jatkavasta henkilöstöstä. Tilastosta voi saada selville hyvinvointialueiden erityispiirteet esimerkiksi työvoiman tarpeesta. - Perustettavat hyvinvointialueet...

Tilastokatsaus: Terveydenhuollon menot kasvavat maltillisesti

Vuonna 2016 Suomen terveydenhuoltomenot olivat 21,6 miljardia euroa, mikä tarkoittaa, että menot kasvoivat reaalisesti 0,3 prosenttia edellisvuodesta, todetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuoreessa tilastokatsauksessa. Vuonna...

Vähintään kaksi kotihoidon käyntiä vuorokaudessa saavien asiakkaiden osuus kasvussa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuoreen tilastokatsauksen mukaan vähintään kaksi käyntiä vuorokaudessa saavien asiakkaiden osuus kasvaa edelleen. Tilastojen perusteella säännöllisen kotihoidon asiakkaista noin joka kolmannen asiakkaan...