torstai, 30 maaliskuun 2023
Koti Tagit Tyks

Tagi: Tyks

Kolme suomalaista sairaalaa 100 maailman parhaimman sairaalan joukossa

Kansainvälisessä sairaalavertailussa kolme suomalaissairaalaa on sijoittunut 100 parhaimman sairaalaan joukkoon. Vertailuun osallistui yhteensä yli 2 300 sairaalaa 28 maasta. Parhaaksi sairaalaksi arvioitiin yhdysvaltalainen Mayo...

Mikko Pietilä on valittu Tyks-sairaalapalveluiden johtajaksi

Pirkanmaan hyvinvointialueen aluehallitus on nimittänyt Tyks-sairaalapalveluita johtavan tulosaluejohtajan virkaan vuoden 2023 alusta lähtien Mikko Pietilän. Pietilä toimii tällä hetkellä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin vt. johtajana. Aluehallitus teki valinnan...

Tyks-sairaalapalveluiden johtajaksi haastatellaan Petteri Lankista ja Mikko Pietilää

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen hallitus käsitteli tiistaina 25. lokakuuta Tyksin sairaalapalveluiden johtajan virkavalintaa. Aluehallitus päätti kutsua Satakunnan sairaanhoitopiirin vs. johtajan Petteri Lankisen sekä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin vt. johtajan Mikko...

Tyks vastaa työntekijäpulaan ja hoivakriisiin vakinaistamalla 488 määräaikaista hoitajaa

Turun yliopistollisen keskussairaalan (Tyks) hallitus on päättänyt vakinaistaa 488 määräaikaista hoitajan tehtävää. Vakinaistettaviin kuuluu muun muassa sairaanhoitajan, lähihoitajan, kätilön, laboratoriohoitajan, osastosihteerin, röntgenhoitajien ja fysioterapeuttien...

Skanska toteuttaa Tyksin psykiatrisen sairaalan ensimmäisen vaiheen

Skanska ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri (VSSHP) ovat sopineet Turun yliopistollisen keskussairaalan (Tyksin) psykiatrisen sairaalan ensimmäisen vaiheen toteuttamisesta. Urakan arvo Skanskalle on noin 41 miljoonaa euroa. Tyksin...

Tyks korottaa vuorotyön korvauksia kesän ajaksi – Kustannusvaikutus yli miljoona euroa

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä ja Turun yliopistollisessa sairaalassa korotetaan ilta- ja yötyön korvauksia kesän ajaksi. Lisäksi sovittiin korvauksesta, joka maksetaan, jos työntekijä peruu lomansa työnantajan pyynnöstä...

Mari Kanerva aloitti tartuntataudeista vastaavana ylilääkärinä Tyksissä

Mari Kanerva aloitti sairaalahygienia- ja infektioidentorjuntayksikön ylilääkärinä Tyksissä huhtikuun alussa. Hän on Helsingin yliopiston dosentti ja on aikaisemmin toiminut Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUSin)...

Tyks keskeyttää myös osan kiireellisestä hoidosta – päivystystä suljetaan alueilla

Varsinais-Suomen hoitopiirissä hoitoalan lakko keskeyttää kaiken kiireettömän hoidon ja osan kiireellisestä hoidosta. Suuri joukko sairaalan työntekijöistä on lakossa. Varsinais-Suomessa neuvotellaan edelleen, että suojelutyön määrästä löydetään...

​Tyks vakinaistaa 122 määräaikaista työsuhdetta

Tyks vakinaistaa mittavan määrän hoitohenkilöstön tehtäviä. Kaikkiaan Tyksin eri toimialueilla vakinaistetaan yhteensä 122 aiemmin määräaikaista tehtävää. – Haluamme sitouttaa työntekijämme ja saada heidät pysymään Tyksissä...

Tyksissä aloitetaan Covid-19 tutkimus reumalääkkeellä

Sairaalahoitoa tarvitsevista koronapotilaista miltei kolmasosa tarvitsee tehohoitoa. Lisäksi vakavaan tautimuotoon sairastuneen riski monielinvaurioon kasvaa. Turun yliopistollisessa keskussairaalassa (Tyks) käynnistyy tutkimus lääkeaine tosilitsumabin vaikutuksesta koronapotilaiden...

Tyksin lääketutkimus löysi uuden hoitomuodon sydämenpysähdykseen

Tyks aikuisten teho-osaston apulaisylilääkäri Olli Arolan väitöstutkimuksen mukaan potilailla, jotka saivat hengityskoneen kautta jalokaasu ksenonia, oli vähemmän aivo- ja sydänlihasvauriota sydämenpysähdyksen jälkeisessä hoidossa. Turun yliopistollisessa...

Heikki Ukkosesta Tyksin Sydänkeskuksen toimialajohtaja

VSSHP:n hallitus on nimittänyt ylilääkäri, dosentti Heikki Ukkosen Turun yliopistollisen keskussairaalan Sydänkeskuksen toimialuejohtajaksi 1.1.2020 alkaen. Tällä hetkellä Ukkonen toimii ylilääkärinä Sydänkeskuksessa, jota ennen hän...

Piiriylilääkäri: Hoitotakuu ei riitä, lääkäreiden rinnalle tarvitaan avustavaa hoitohenkilökuntaa

Tyksin erityisvastuualueen piiriylilääkäri Minna Kaarisalo sanoo Hoivalle ja Terveydelle, että seitsemän päivän hoitotakuu ja lääkäreiden lisääminen terveyskeskuksiin on luonnollisesti erinomainen asia, mutta se ei...

Tyks ja Turun yliopisto tutkivat Tyksin potilasaineistosta: Aivovamman jälkeinen epilepsia lisää ennenaikaisen kuoleman riskiä

Tyksin aivovammojen huippuyksikön ja Turun yliopiston tutkimuksessa selvisi, että aivovamman jälkeiseen epilepsiaan sairastuvilla on muita aivovammapotilaita korkeampi ennenaikaisen kuoleman riski, mikä ei selity kohtausten...

TYKS ryhtyy tasapainottamaan kolmen miljoonan palkkamenojen ylitystä ja vähintään miljoonan euron verran materiaalien hallintaa

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallitus on hyväksynyt sairaanhoitopiirin johtajan Leena Setälän esityksen menojen hallintaan. Lääkevalikoiman kilpailutuksella saadaan hyötyä noin yhdeksän miljoonaan kahdessa vuodessa sitä mukaa kun...

Digitaalisen tiedon hyödyntäminen kliinisessä työssä etenee Tyksissä tietoaltaiden kautta

Tyksin kliinisen tietopalvelun johtaja Arho Virkki kehittää tiimeineen tiedon hyödyntämiseen liittyviä kokeiluja, joilla pyritään parantamaan kliinisen terveydenhoidon laatua. - Kaikki liittyy digitalisaatioon, sillä myös terveydenhuollossa...

Biopankit helpottamaan tiedon tutkimuskäyttöä

Tyksin kliinisen tietopalvelun johtaja Arho Virkki toivoo, että toissijaisen tiedon käyttöä koskeva laki toteutuisi sellaisena kuin sitä on kaavailtu. - Biopankit tunnetaan jo hyvin maailman...

TYKSin Naistenklinikan toimialuejohtajaksi esitetään Mäkikallio-Anttilaa

Haastatteluista ja henkilöarvioinneista saadun kokonaisarvion perusteella Tyksin Naistenklinikan toimialueen toimialuejohtajan tehtävään esitetään määrättäväksi naistenklinikan ylilääkärin virkaan valittua dosentti Kaarin Mäkikallio-Anttilaa, todetaan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallituksen...

TYKS ulkoistaa koulutusdialyysitoiminnan

Turun yliopistollinen keskussairaala aikoo lisätä munuaissairauksia sairastavien dialyysipotilaiden kotona tapahtuvaa hoitoa ja keskittää vaativaa dialyysihoitoa tarvitsevien potilaiden hoitoa sairaaloihinsa. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallitus on tänään hyväksynyt...